PDA

View Full Version : Cảnh Đẹp Thế Giới


HanParis
28-06-2013, 15:59
Mùa Hè (ngoài xứ Úc) đã đến, và nhiều người đang / sắp đi nghĩ mát mùa hè. Đương sự cũng sắp đi chơi một thời gian nhưng muốn đề nghị bạn nào có phương tiện nên du lịch những nơi dưới đây, đẹp lắm! Chỉ là Hàn không biết nó tận nơi nao, vậy mọi người tự tìm nhá! :D


http://666kb.com/i/c4wysxzekvdd1eku5.jpg
http://666kb.com/i/c4wysyb787jobc6bh.jpg
http://666kb.com/i/c4wyt6i1rhflib5dp.jpg
http://666kb.com/i/c4wytc2ey2d1n7p4t.jpg
http://666kb.com/i/c4wytnwlukl4n6eil.jpg
http://666kb.com/i/c4wytig3zmcy6wfst.jpg
http://666kb.com/i/c4wytwgica8sjgvel.jpg
http://666kb.com/i/c4wytvmy38rdypzi5.jpg
http://666kb.com/i/c4wyu4ronkvjc4jy5.jpg
http://666kb.com/i/c4wyu7voouwzsmznh.jpg
http://666kb.com/i/c4wyufcleqwhdljb1.jpg
http://666kb.com/i/c4wyunbi55cviaubh.jpg
http://666kb.com/i/c4wyuswogj1syyscd.jpg
http://666kb.com/i/c4wyuvty83tizxf5p.jpg
http://666kb.com/i/c4wyv096hxdo57gu5.jpg
http://666kb.com/i/c4wyv5qljg9s96nlp.jpg
http://666kb.com/i/c4wyvafscg1jpjkzh.jpg
http://666kb.com/i/c4wyvn6d08ntz2mm5.jpg
http://666kb.com/i/c4wyvfypojflwapz1.jpg
http://666kb.com/i/c4wyvoxi2ypvuv20t.jpg


Nguồn : http://nguoimientay.info/diendan/showthread.php?t=22612

HanParis
28-06-2013, 16:01
http://666kb.com/i/c4wyvs6jdc4s4a3ul.jpg
http://666kb.com/i/c4wyw36dfwa82jif1.jpg
http://666kb.com/i/c4wyw147m7gvcrqbh.jpg
http://666kb.com/i/c4wywcnehuvzkg3jx.jpg
http://666kb.com/i/c4wywaqbbjwul9fy5.jpg
http://666kb.com/i/c4wywmuxvto64xeyl.jpg
http://666kb.com/i/c4wywlco7prdwajnh.jpg
http://666kb.com/i/c4wywtmbcw032t3p9.jpg
http://666kb.com/i/c4wyx0cj009nalibh.jpg
http://666kb.com/i/c4wyx0eri4xva7zlp.jpg
http://666kb.com/i/c4wz2324ylticqcjh.jpg
http://666kb.com/i/c4wz228hd4zg1f7r1.jpg
http://666kb.com/i/c4wz29y2j19crr9x9.jpg
http://666kb.com/i/c4wz2eqryhpv3y6t9.jpg
http://666kb.com/i/c4wz2i3xbdocf8gsd.jpg
http://666kb.com/i/c4wz2wpn483rhuigt.jpg
http://666kb.com/i/c4wz2ps2xbyg8f37h.jpg
http://666kb.com/i/c4wz3c0l7243s9am5.jpg
http://666kb.com/i/c4wz3cf6ebvy5bmyl.jpg
http://666kb.com/i/c4wz3odqqipwy1c71.jpg


Nguồn : http://nguoimientay.info/diendan/showthread.php?t=22612

HanParis
28-06-2013, 16:03
http://666kb.com/i/c4wz3qmxk4m1k0fel.jpg
http://666kb.com/i/c4wz3wdggabv3i7lp.jpg
http://666kb.com/i/c4wz41ux51uit8flp.jpg
http://666kb.com/i/c4wz4b0m8ak10248t.jpg
http://666kb.com/i/c4wz4bcqmhxcr43jx.jpg
http://666kb.com/i/c4wz4k0g0igei5rst.jpg
http://666kb.com/i/c4wz4q4hoc0l7jq4d.jpg
http://666kb.com/i/c4wz52nn6sne4nugt.jpg
http://666kb.com/i/c4wz4vpscs0d6ccu5.jpg
http://666kb.com/i/c4wz5bp73rib55drx.jpg
http://666kb.com/i/c4wz5blj3lqg2yfp9.jpg
http://666kb.com/i/c4wz5pne2eykx57gd.jpg
http://666kb.com/i/c4wz5s81euz3j63gd.jpg
http://666kb.com/i/c4wz62187r2my0rnh.jpg
http://666kb.com/i/c4wz62iweb93dbx8d.jpg
http://666kb.com/i/c4wz68f9wjr470p31.jpg
http://666kb.com/i/c4wz6fsyvobwpmghp.jpg
http://666kb.com/i/c4wz6luyl5avx7lkt.jpg
http://666kb.com/i/c4wz95nloe45vyccd.jpg
http://666kb.com/i/c4wz989miq5w2bp4t.jpg

HanParis
28-06-2013, 16:03
http://666kb.com/i/c4wzboz1x29us2tj1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzbvnr1fa8pc6pp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzbysgbkfgpqo71.jpg
http://666kb.com/i/c4wzc3bn2teqpsnb1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzccgasa5tqfo59.jpg
http://666kb.com/i/c4wzccctveu08hjp9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzclqddisap7r3x.jpg
http://666kb.com/i/c4wzcoxupovo9xlvh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzcvjga4w6duqd9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzd0nv5jp6mgq2l.jpg
http://666kb.com/i/c4wzd5lg2d85oxi4d.jpg
http://666kb.com/i/c4wzdjpk4c2qdck59.jpg
http://666kb.com/i/c4wzdc7681sz8pwql.jpg
http://666kb.com/i/c4wzdv2wp8nac6by5.jpg
http://666kb.com/i/c4wzdszyx83gixwql.jpg
http://666kb.com/i/c4wze1brgauqf6871.jpg
http://666kb.com/i/c4wzebf0y0pr81eyl.jpg
http://666kb.com/i/c4wzeicqcdw8bdhq5.jpg
http://666kb.com/i/c4wzepmqkv1jzxkot.jpg
http://666kb.com/i/c4wzey7pnm6nd9zp9.jpg

HanParis
28-06-2013, 16:04
http://666kb.com/i/c4wzew42u4gfynqwt.jpg
http://666kb.com/i/c4wzf2lm4c8o2ukn1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzfagr78veyrjlp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzfeyut7bcdhp19.jpg
http://666kb.com/i/c4wzfjsueilgiizgd.jpg
http://666kb.com/i/c4wzfmu9i7ubhompp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzfse47if5ubsal.jpg
http://666kb.com/i/c4wzg5zwgx2pih4al.jpg
http://666kb.com/i/c4wzfzxh9p5nmqcxp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzgdec3ywg4j5dp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzj3bmumdcix4al.jpg
http://666kb.com/i/c4wzj4jle9xaj4jct.jpg
http://666kb.com/i/c4wzjd2ce31o69qt9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzjdyxj5y871ed9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzjir1veh0uhiil.jpg
http://666kb.com/i/c4wzjrg4t94uoxtz1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzjxfmonfo0ku7x.jpg
http://666kb.com/i/c4wzjxccepj6xdurh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzklcgzn3qkf2f1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzk5pcdsu2duakd.jpg

HanParis
28-06-2013, 16:05
http://666kb.com/i/c4wzkkdyx1sg6w4ql.jpg
http://666kb.com/i/c4wzkuyv34w59pbzx.jpg
http://666kb.com/i/c4wzkvyl0z3pfdczh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzl3izwk4fhlk3h.jpg
http://666kb.com/i/c4wzl7l9kszrjg3r1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzldczrivmwlerh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzloukfjl0e9vjx.jpg
http://666kb.com/i/c4wzlj9ftcs45rb3x.jpg
http://666kb.com/i/c4wzlufizuwamo3jx.jpg
http://666kb.com/i/c4wzm3lj4myo3pat9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzm361ez983dg59.jpg
http://666kb.com/i/c4wzmd4irdt48lerh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzmgqh9fn2nxnul.jpg
http://666kb.com/i/c4wzmmgr8uabq3c3h.jpg
http://666kb.com/i/c4wzmteyj2g9mgkjh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzn4h1p6uyo0wsd.jpg
http://666kb.com/i/c4wzn00psw995bu2l.jpg
http://666kb.com/i/c4wznbqj3486c5mnx.jpg
http://666kb.com/i/c4wznch67q2pcf1ml.jpg
http://666kb.com/i/c4wznnhetbtugbbb1.jpg

HanParis
28-06-2013, 16:06
http://666kb.com/i/c4wzqiug4rj9nxbzx.jpg
http://666kb.com/i/c4wzqa665g5nzuoe5.jpg
http://666kb.com/i/c4wzqir7w21w9tqt9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzqp7jy0t8g8a9p.jpg
http://666kb.com/i/c4wzqugz4mszf5bst.jpg
http://666kb.com/i/c4wzr2jongz3xmiv1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzr1lwsg3ymie4d.jpg
http://666kb.com/i/c4wzr9zy652o078cd.jpg
http://666kb.com/i/c4wzrg4t6kk8l629p.jpg
http://666kb.com/i/c4wzrti200tqav3lp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzrn539x97r9at9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzrunoe6y0qdxq5.jpg
http://666kb.com/i/c4wzs1ba9c2hctywt.jpg
http://666kb.com/i/c4wzs6g7d3e5wb5rx.jpg
http://666kb.com/i/c4wzsgg73ko0apfr1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzsbfv471qozl6l.jpg
http://666kb.com/i/c4wzsry9aynq08ut9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzslzpi39vz6mf1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzsu9hhh48rfv25.jpg
http://666kb.com/i/c4wzt0gdl2mdt7ny5.jpg

http://nguoimientay.info/diendan/nvh/buttons/report.gif (http://nguoimientay.info/diendan/report.php?p=65338)

HanParis
28-06-2013, 16:06
http://666kb.com/i/c4wzt697h07d6irjx.jpg
http://666kb.com/i/c4wztkp8rlbtfw8hp.jpg
http://666kb.com/i/c4wztefk5lh0gizul.jpg
http://666kb.com/i/c4wzu4rokva6thh4t.jpg
http://666kb.com/i/c4wztwdns83ar39j1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzu8s40ncvlaarh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzufeh65ocki3gd.jpg
http://666kb.com/i/c4wzular45xo9deyl.jpg
http://666kb.com/i/c4wzusubebfjixbel.jpg
http://666kb.com/i/c4wzuqrga6ci0s9a5.jpg
http://666kb.com/i/c4wzxcdlrptausvst.jpg
http://666kb.com/i/c4wzxiwxb1vpui0ot.jpg
http://666kb.com/i/c4wzxnudj4ci54vlp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzxxrdtro2xzz7h.jpg
http://666kb.com/i/c4wzxxm8tfpvppaf1.jpg
http://666kb.com/i/c4wzyc4l8u8c5xszh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzyc0ep2oua1ybh.jpg
http://666kb.com/i/c4wzyraz4t8kzhb7h.jpg
http://666kb.com/i/c4wzyxg8l62zfemt9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzz23t5c44wcl4t.jpg

HanParis
28-06-2013, 16:07
http://666kb.com/i/c4wzzbxp4esufqol9.jpg
http://666kb.com/i/c4wzzbqikj9na0sfx.jpg
http://666kb.com/i/c4wzzovvn608952pp.jpg
http://666kb.com/i/c4wzzogyg220a701p.jpg
http://666kb.com/i/c4wzzw4mscm2zwmpp.jpg
http://666kb.com/i/c4x003kzkq6dlvl6l.jpg
http://666kb.com/i/c4x001n52bdvm543h.jpg
http://666kb.com/i/c4x00cea4ykwa7j0d.jpg
http://666kb.com/i/c4x00coxyyvf61iil.jpg
http://666kb.com/i/c4x00lxenusqd864d.jpg
http://666kb.com/i/c4x00tweuma74nk71.jpg
http://666kb.com/i/c4x00vce5j8jy2xvh.jpg
http://666kb.com/i/c4x011cvoqtejnev1.jpg
http://666kb.com/i/c4x013nun779b2uil.jpg
http://666kb.com/i/c4xafhqe917xtj7ia.jpg
http://666kb.com/i/c4xafhx2m4cwbq37m.jpg
http://666kb.com/i/c4xafpci8pv7esgqq.jpg
http://666kb.com/i/c4xafookzrenv9o76.jpg
http://666kb.com/i/c4xafs1yg7byxrrnm.jpg
http://666kb.com/i/c4xafwd0wcr7xqfgi.jpg

HanParis
28-06-2013, 16:13
http://666kb.com/i/c4xaj83v881qvbz5u.jpg
http://666kb.com/i/c4xaj9atimcta539e.jpg
http://666kb.com/i/c4xajlb4v4j6emcaq.jpg
http://666kb.com/i/c4xam99gg8e87ljnm.jpg
http://666kb.com/i/c4xajknaxtb3qvnb6.jpg
http://666kb.com/i/c4xajvu23m0soa4le.jpg
http://666kb.com/i/c4xajy979s57p34ci.jpg
http://666kb.com/i/c4xak9zg94jt9oblu.jpg
http://666kb.com/i/c4xakcfky29i40vya.jpg
http://666kb.com/i/c4xakkvekh7fatps2.jpg
http://666kb.com/i/c4xakloajbs06u5ky.jpg
http://666kb.com/i/c4xaku5d2snpnunk2.jpg
http://666kb.com/i/c4xakvt83chx683ia.jpg
http://666kb.com/i/c4xal22socmfpjpoi.jpg
http://666kb.com/i/c4xal2mnqym22k4hu.jpg
http://666kb.com/i/c4xalb9xby0j3pjgi.jpg
http://666kb.com/i/c4xalmbzq0falmqpu.jpg
http://666kb.com/i/c4xalq672hfgl8kaq.jpg
http://666kb.com/i/c4xalv95s3ozd9ole.jpg
http://666kb.com/i/c4xas1yq550ojpio2.jpg

Nếu Ace còn tiền thì mai đi tiếp! :)) Du lịch vòng quanh TG thường 80 ngày nhưng Hàn có thể dẫn các bạn đi chừng 3 ngày là giáp. Mong rằng khi ghé từng nơi, bạn không quên mua tem hay bưu thiếp địa phương để về chia sẽ với VSF! :D

Nguồn : http://nguoimientay.info/diendan/showthread.php?t=22612