PDA

View Full Version : Hình Ảnh Dấu Xưa Đất Việt


HanParis
07-12-2013, 16:21
Nhân dịp CLB đang cho triễn làm Dấu Xưa SG sẳn kỷ niệm 6 năm thành lập VS, xin gởi về Ace vài ảnh Bắc Trung Nam.


Một Số Hình Ảnh Miền Bắc Xưa


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/route_de_chine.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/route_de_chine.jpg)
Đường qua Ải Nam Quanhttp://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_nam_quan.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_nam_quan.jpg)
Ải Nam Quan


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_baie_ha_long.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_baie_ha_long.jpg)
Vịnh Hạ Long


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_doson.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_doson.jpg)
Mũi Đồ Sơn


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_hon_gai.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_hon_gai.jpg)
Hòn Gai


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_nam_dinh.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_nam_dinh.jpg)
Nam Định


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_sontay.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_sontay.jpg)
Sơn Tây


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_thai_ha.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_thai_ha.jpg)
Thái Hà


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/village_inonde.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/village_inonde.jpg)
Một làng bị ngập


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong.JPG)
Hải Phòng


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_1904.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_1904.JPG)
Bức tượng Jules Ferry (1904)

HanParis
07-12-2013, 16:23
Một Số Hình Ảnh Miền Trung Xưa


http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/Hue_marche_aux_poules.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/Hue_marche_aux_poules.JPG)

Chợ Gà - Huế

http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_minh_mang.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_minh_mang.jpg)
Lăng Minh Mạng - HUẾLăng Tự Đức - HuếXe Lửa - HuếRạch Phú cam - HuếĐà NẵngVịnh Cam RanhMột ngôi chùaChùa Thiên Mụ - Huế


http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_minh_mang1.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_minh_mang1.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_tu_duc.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_tu_duc.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_train.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_train.JPG)
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_phu_cam.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_phu_cam.jpg)
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/annam_tourane.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/annam_tourane.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/cam_ranh.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/cam_ranh.JPG)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/annam_pagode.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/annam_pagode.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode_tombeau_thieu_tri.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode_tombeau_thieu_tri.jpg)
Ngôi chùa trong lăng Thiệu Trị

http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/Gardien_pagode.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/Gardien_pagode.JPG)
Người giữ chùa

hijakata
07-12-2013, 16:36
Trời, nhìn mấy hình này thèm ghê :D Cháu muốn sưu tầm bưu ảnh về cung đình Huế =))

HanParis
07-12-2013, 16:38
Hình Ảnh Xưa Của Miền Namhttp://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_bureau_du_chemin_de_fer.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_bureau_du_chemin_de_fer.JPG)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_halle_centrale.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_halle_centrale.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_halles_centrales.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_halles_centrales.JPG)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_place_marche.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_place_marche.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/theatre_saigon.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/theatre_saigon.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_theatre.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_theatre.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_theatre2.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_theatre2.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/palais_gouverneur1.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/palais_gouverneur1.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_gouverneur.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_gouverneur.jpg)

http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_du_gouverneur.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_du_gouverneur.jpg)
²
http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_lieutement.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_lieutement.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_lieutenant1.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_lieutenant1.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon7.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon7.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_justice.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_justice.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_justice1.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_palais_justice1.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon5.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon5.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon4.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon4.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_hotel_de_ville2.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_hotel_de_ville2.JPG)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_hotel_de_ville.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_hotel_de_ville.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_cathedrale_la_poste.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_cathedrale_la_poste.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_place_cathedrale.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_place_cathedrale.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_la_poste.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_la_poste.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_hotel_des_postes.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_hotel_des_postes.jpg)

HanParis
07-12-2013, 16:39
Hinh Ảnh Xưa Của Miền Bắc

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_campagne.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_campagne.jpg)

Hải-Phòng miền quê

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_danseuses.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_danseuses.jpg)

Ðiệu Múa Dân Tộc

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_bd_paul_bert.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_bd_paul_bert.jpg)

Ðại lộ Paul Bert

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_entree_des_docks.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_entree_des_docks.jpg)

Bến Tàu

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_rue_chinoise.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_rue_chinoise.jpg)

Hải Phòng - Phố Tàu

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong1_2.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong1_2.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong1.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong1.jpg)


http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_tribune_des_courses.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_tribune_des_courses.JPG)

Trường đua ngựa

http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_bateau.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hai-phong/haiphong_bateau.jpg)

Đua Thuyền


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_bd_charner2.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_bd_charner2.jpg)http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_rue_catinat.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_rue_catinat.jpg)http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_messageries_maritimes.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_messageries_maritimes.jpg)http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_tramway_1906.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon2/saigon_tramway_1906.JPG)


Long Xuyên


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_long_xuyen.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_long_xuyen.jpg)http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_long_xuyen2.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_long_xuyen2.jpg)


Mỹ Tho


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/mytho_residence_gouverneur.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/mytho_residence_gouverneur.JPG)


Sa Đéc


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_sadec.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_sadec.jpg)


Thủ Dầu Một


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/thu_dau_mot.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/thu_dau_mot.jpg)


Vĩnh Long


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/Vinhlong.jpg (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/Vinhlong.jpg)


Sài Gòn Taxi


http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_taxi.JPG (http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/divers/saigon_taxi.JPG)Một số hình ảnh về Việt Nam năm 1915
trong bộ sưu tập của Albert Kahn

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau2.jpg (http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau2.jpg)Phố Hàng Gai.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau3.jpg (http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau3.jpg)Quan đại thần triều Nguyễn.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau4.jpg (http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau4.jpg)
Hình ảnh cầu long Biên trong bộ sưu tập của Albert Kahn.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau5.jpg (http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau5.jpg)Ông Đồ viết câu đối tết.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau6.jpg (http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/11/mau6.jpg)Thuyền buôn chuối cập bến sông Hồng.
Nguồn :Albert Kahn
Một vài hình ảnh Sài Gòn xưa. (1919-1923)


http://belleindochine.free.fr/images/SaigonCrespin/9519.JPG (http://belleindochine.free.fr/images/SaigonCrespin/9519.JPG)

http://belleindochine.free.fr/images/SaigonCrespin/9530.JPG (http://belleindochine.free.fr/images/SaigonCrespin/9530.JPG)

Nguồn : Nam Ròm 1964