PDA

View Full Version : Duyên Dáng Hàn Quốc Qua Bưu Ảnh


HanParis
12-01-2014, 17:59
Ngày chúa nhật sau khi quý Ace đi lễ nhà thờ về và sau khi ghé xem triễn lãm tem Giáp Ngọ 2014 mà chưa thấy đã thì xin mời Ace nghía thêm Duyên Dáng HQ nhé. :D

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_20.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_21.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_22.jpg
http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_23.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_24.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_25.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_26.jpg
http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_27.jpg
http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_28.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_29.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_30.jpg

HanParis
12-01-2014, 18:12
http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_31.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_32.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_33.jpg

Còn mấy tấm dưới đây xin tặng cháu Đô Na! :)

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_34.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_35.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_36.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_37.jpg

Thêm vài PC nữa cho hôm nay :

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_38.jpg
Nếu anh Thi mời được cô này đi sinh hoạt tem tại CLB cho kỳ tới thì hay quá! :D

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_39.jpg

Nếu Hijakarta nghía kỹ bức này thì sẽ thấy nhà in tại... Nancy đấy!

http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_40.jpg

Đinh Đức Tâm
13-01-2014, 07:36
Tất cả đều là bưu thiếp... hả anh Hàn. hoành tráng thật...

stamp-history
13-01-2014, 10:58
http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_34.jpg
híhí cô gái Hàn Quốc bay cao bay xa :))

HanParis
13-01-2014, 16:51
http://i58.servimg.com/u/f58/11/56/24/75/korea_34.jpg
híhí cô gái Hàn Quốc bay cao bay xa :))

Chắc cô gái này đang bị mộng du! :D Nhưng cao từng ấy chưa khủng đâu cháu. Hàn từng xem qua phim tài liệu, vài người Pháp đã bắt sợi dây và đi trên dây kiểu này để bắt qua 2 tháp đôi (WTC cả trăm tầng ở NY) khi chưa bị khủng bố giựt sập.