PDA

View Full Version : Shop tem Việt Nam, China


buuhoa
12-02-2014, 18:20
Chủ shop: LÊ HẠNH THUYÊN
Stk Vietcombank : 0531002152208
Số ĐTDĐ : 0934377566 - 0935703626

Các thông tin cần thiết dành cho khách hàng
1. Tổng tiền thanh toán mua hàng trên 400k sẽ miễn phí chuyển thư.
2. Phí chuyển thư trong nước : 7k
3. Thời gian kết thúc bán hàng vào ngày cuối tháng.
Vui lòng xem thông tin trên trước khi mua hàng.

h1: 1100k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/0777B829-FF7C-47BF-BCC4-4ADAE7513B3A-269-000000F2EC7B80B7_zps8d41f034.jpg

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/B57B2C37-9F59-49CE-BAA0-28C0C4803A45-269-000000F2CEA86507_zps14c0e7ef.jpg

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/EB0CE412-7FC2-4DBC-8958-584AF402390A-237-000000EC9DFCAD92_zpse7e2dbde.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/48B0F1B8-EF7C-403D-B2D4-90419E2377D9-237-000000EC986BF0BA_zps56df127d.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/9D5893D1-04A3-44A3-8C96-5049D02FC5AC-237-000000EC8CFD08DE_zpsbfa70713.jpg


http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/6F0B7BDC-EE55-4107-8A41-41E916E6F5BE-237-000000EC92DFC1E2_zpse672c45c.jpg

h2: 250k (nêm thuế ngoại giao)
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/5A6F0C92-6AA9-404A-AD45-02410880C476-1561-000002FA7F71829F_zps6423196c.jpg

h3: 150k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/16B12693-14E0-465C-98F3-C7AF3599C399-1561-000002FA7051BB0D_zps9fcd8f7c.jpg

h4:

buuhoa
23-02-2014, 06:36
H4: 1000k ------> giảm còn 800k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/83E29F2A-8E71-4B54-A0BB-575E32348944-152-0000004E45810CD0_zpsc88e7d5e.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/053C674D-87D0-4839-AE2E-1DC1D091743C-152-0000004EA71EF6D0_zps01069484.jpg

H5: 2100k ( hàng đang về chưa có sẵn)
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/C752267F-6352-4903-8705-FFC77FA2D57E-152-0000004F825C9545_zps725a6a5b.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/2003FB7E-EB42-400C-8750-15AC6F0332DB-152-0000004FA1C4DB4A_zps8ee0120a.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/DD26E269-947F-4BDA-A2F2-45D174F36349-152-0000004FA6E39C8E_zps0098117d.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/493A7B95-DB4B-44F2-8DCB-633AD5D922EF-152-0000004FAB9E1C0C_zpse390b846.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/F9704A7B-9D7E-48FC-9FC9-35CF21569285-152-0000004FAFF78168_zpsee7beb7f.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/292B81AC-FCB2-46F0-BB47-5B39CB33447B-152-0000004FB48923FA_zps137c7e60.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/D28D45C5-3AF1-446F-8E61-14CA7EC5359E-152-0000004F8F825A32_zps630fab63.jpg

H6: 100k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/424804CB-39F4-4463-9E0D-97CB96A09684-152-000000500FDEFE21_zps22de657f.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/C2F24A73-29BF-4B90-9F95-766C45842E04-152-000000505E8E067A_zps5cf9b801.jpg

H7: 190k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/18539729-A57D-4E75-8C5E-A2C47B3D79A3-152-00000050D866E141_zps9f8e0b11.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/5D8B150E-788C-41DD-B306-8CE4B4E76179-152-00000050E9450E8C_zps08764e62.jpg

H8: 190k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/6FF14A1C-898A-408D-9EF4-78E0C82B410E-152-00000051659DF90B_zpsdacd30a3.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/B5B1BC55-72EC-4125-9F59-B3793A457408-152-0000005175EC6D75_zpsbdc80198.jpg

H9: 190k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/E1884A1E-8A81-4B90-A040-F7EBE50012C8-152-00000051915AA5F9_zpsbc963dc9.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/75F6FFC0-B9E0-434E-A95F-B2C156F74FDF-152-00000051A0B3975F_zps4c9d5fe6.jpg

buuhoa
23-02-2014, 20:37
H10: 40k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/58590C6B-338A-4DE8-960F-258B380C6BB5-417-0000011358BE36C1_zps11cf5cc8.jpg

Moilentinhstamp
26-02-2014, 21:49
Cho mình đặt:
H10: 40k

buuhoa
01-03-2014, 20:19
Cho mình đặt:
H10: 40k
Cám ơn bạn đã ủng hộ.

buuhoa
01-03-2014, 20:29
H11: 400k (nêm đông dương 36cent trên bản thừa kế $10.000 đông dương
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/CAB74D85-B743-4129-B034-58F157ADD826-539-000001D7CC43653C_zps26e51ea1.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/284FA242-BDAE-4DD0-B23E-EC13C4412D28-539-000001D7E84FB8DC_zpsd8d334af.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/4E6786EB-8E5D-4C2B-A9A8-2DDF0E9ABFDA-539-000001D7DA7B93E2_zps7aa65ad3.jpg

buuhoa
05-03-2014, 15:11
H12: 160k-----> giảm còn 100k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/31F461A6-A19F-468C-A331-873D9E66B700-429-00000096AA2A9985_zpsd52a0635.jpg
H13: 160k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/FBC225DA-CDFF-4669-AEC5-0567DF1401AE-429-00000095ABCD436C_zps0f047170.jpg
H13: 1000k -----> giảm còn 900k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/6E66B909-7E23-4DA4-825B-9F75C4F2524F-179-00000026297F7214_zps485ea12d.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/B22A2196-3372-4E6C-8920-A12F7745F3C4-910-0000020B7CCA6037_zps200497f2.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/51E65B84-3108-4878-A17F-2054DE5C94C4-910-0000020F4E52F3D5_zps57a4be2c.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/AF969218-ECAB-4A73-8B60-0E85E09F15D2-910-0000020E734018A0_zpsf4b3aa4f.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/F54E2EF5-537D-460F-B862-CEC82F3B1171-910-0000020D926C20F5_zpsc8974dfe.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/06712C9A-7CDE-4EF2-910B-4CD9B8E824C5-910-0000020C406D52A9_zps78efa071.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/41A5F130-814A-45EF-B5C9-7C0635232836-910-0000020AD1828977_zpsec57dfd7.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/C5D7BD52-4250-4749-AACD-C679F2497927-910-00000209F1040ECF_zps54b97add.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/9AB64916-E596-49CD-BC15-7726EF74B96E-910-000002091B59A72E_zpse0ccb8ba.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/7D10444F-2F82-4E8B-AB45-FC7F1BA1FFD4-910-00000208764E63B1_zpsf2389e0d.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/BF3DF78E-3516-4742-B601-16EFE8F49969-910-00000207C8F7E8B1_zps75027ee8.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/0C07A4E3-EAB3-48AE-A701-26A01C262DE9-888-000002039C7AD252_zpsb907a892.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/0314B61E-3583-4D2B-A225-455579A50673-888-0000020337879C46_zpsa921661c.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/7A02D502-089B-47A1-A084-44638BB5BF5E-539-000002015B1F2025_zps135fbf38.jpg

Moilentinhstamp
05-03-2014, 21:34
Cho mình đặt:
H10: 40k

Chào anh,

Cho em thay thế bộ H10 kể trên bằng bộ:
H13: 160k

Cám ơn anh.

buuhoa
05-03-2014, 23:02
Chào anh,

Cho em thay thế bộ H10 kể trên bằng bộ:
H13: 160k

Cám ơn anh.

xác nhận với bạn. Cám ơn đã ủng hộ.

buuhoa
10-03-2014, 19:29
H14: 2000k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/F5171379-C7A0-45A7-837F-C26EC7D2420D-1358-000002F3566E78E7_zps29905b75.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/F7CEE08B-C4F9-4661-9549-DD3FB4E300D0-1358-000002F35BFCC1C7_zps06931b97.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/BDEB9C44-F61E-4802-B0C4-0BA445F4A60C-1358-000002F361002874_zps04af0e4c.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/70322F93-9D2A-42E7-A5DD-0BAF0AA11858-1358-000002F365B57909_zps76e1c6e1.jpg

buuhoa
12-03-2014, 21:12
h15: 250k -----> giảm còn 150k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/IMG_1852_zpsd1abeb2b.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/IMG_1853_zpsd4256b36.jpg

h16: 160k ------> giảm còn 120k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/IMG_1854_zps08a9b4a0.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/IMG_1857_zpsd7719eed.jpg

Moilentinhstamp
16-03-2014, 04:48
Phiền a tổng kết giúp nhé.

Anh có tem VNDCCH hoặc Đông dương in đè thì up thêm nhé.

Thnks

buuhoa
16-03-2014, 19:53
Phiền a tổng kết giúp nhé.

Anh có tem VNDCCH hoặc Đông dương in đè thì up thêm nhé.

Thnks
Tổng thanh toán là: 160k+7k=167k. Cám ơn em đã ủng hộ.

Moilentinhstamp
22-03-2014, 04:08
Mình đã chuyển khoản cho bạn hôm nay. Mình sẽ nhắn tin cho bạn địa chỉ gửi tem. Bạn gửi luôn cho mình nhé.

buuhoa
22-03-2014, 10:31
Mình đã chuyển khoản cho bạn hôm nay. Mình sẽ nhắn tin cho bạn địa chỉ gửi tem. Bạn gửi luôn cho mình nhé.

Đã nhận được tiền. Cám ơn em. Sẽ gửi tem theo địa chỉ của em ở Hà Nội.

buuhoa
22-03-2014, 11:40
h17: 2000k (MNH**)
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_57_zpse63a1ba7.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_51_zps6715e5ac.jpg

h18: 1700k (MNH**)
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_52_zps87365b3d.jpg

h19: 1200k (MNH**)
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_55_zps8c35bf48.jpg

h20: 200k ------> giảm còn 100k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_1_zpse6329aee.jpg

h21: 1500k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_58_zps45590587.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/_59_zps4a9514dc.jpg

buuhoa
12-04-2014, 09:58
H22: 250k -----> giảm còn 200k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/07999EBE-B343-4519-BE65-D7C83E10EACC-163-00000018CF6BC6A8_zps47225f78.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/9C623B0C-3706-4A85-901B-0CA6DA690029-163-00000018D8E9F57A_zps28aef486.jpg

H23: 250k ------> giảm còn 200k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/381726A5-A2E5-4222-B33B-BB45C8E726C3-163-00000018E2C5CE1A_zps5025e4bd.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/A2033D98-2DAD-4C6C-A239-EBA7A5C76627-163-00000018EA3CB8CA_zpsd6dd2bf2.jpg

H24: 300k ------> giảm còn 150k

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/53CD9888-C9E3-4161-92F7-1C25404538AD-163-00000018BF8B21D1_zpsb5782d01.jpg

buuhoa
16-04-2014, 12:15
H25: 1500k/ 1 tờ ( có 2 tờ)
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/1B9726AA-4CCF-40F0-B47F-4B557637FBF7-662-000000798B3E3159_zps3de79604.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/3159D73C-63AA-46C2-8159-A8B6EB3C6345-662-0000007991B68171_zpsf5a8ea02.jpg

buuhoa
20-05-2014, 10:15
H26: 1500k ------> giảm còn 1200k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/49B9B6AE-9FE0-4D7E-9A76-6DCEE3F153EF-2085-00000487F75490EC_zps7b5b7966.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/C5134249-4CC3-4DD0-8D6A-7539297F52C5-2085-00000487EA763284_zps2a71321c.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/2C3ADB2D-4D1C-4814-B983-6EFA713D21E2-2085-00000487DBB53E43_zps36c5e4c4.jpg

H27: 120k MNH**
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/0DAD57F3-8C52-4CB7-8DC5-6DA3ED018954-2085-00000487CEA9B23F_zpsf947ec9b.jpg

buuhoa
25-05-2014, 19:08
H28: 1200K (2 Tem indochine in đè "hạnh phúc" ngược và 1 tem in đè "bưu chính" bị mất nét )-----> giảm còn 650k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/9E8AC85F-DFF9-4B64-BDBE-E5537820F319-1538-000003501483680A_zpsd3f34843.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/3700B38C-9969-4160-9E17-6648AB7B913B-1538-000003501A383991_zps6726da8c.jpg

h29: 500k MNH ** ------> giảm còn 400k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/3E92962F-33F2-426D-B237-5378B14E0BED-1538-0000034FFBF3BDF0_zps8d995cc3.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/22B4D551-85A4-4C1C-89B0-F1673BC43837-1538-00000350020B8BB6_zps0208e675.jpg

buuhoa
25-05-2014, 19:11
h30: 500k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/39554AE7-F0A4-4719-BDDC-E54EF436889D-2085-0000048815322C95_zpsd82ae1cd.jpg

buuhoa
01-06-2014, 22:26
h31: 900k ----> giảm giá còn 250k
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/575BDBA4-D7F8-44F6-BF5A-836267DB46A1-200-000000874165F2AD_zps8441460f.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/6F46BBD0-E2C0-463F-8DE9-BF05019AEEA6-200-000000874897F819_zpsf055dc22.jpg
http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/DF292598-8DF7-4BEA-B715-77A55B1F86AF-200-000000874F0693C9_zps9a32c1dc.jpg

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/884FFB48-84B6-4E0C-93C3-FA21C7AB3723-200-00000087595618DA_zps57aa15e8.jpg

buuhoa
07-06-2014, 08:50
Shop đã giảm giá một số món hàng.

buuhoa
21-07-2014, 11:09
Shop có giảm giá một số món hàng

anhuy
21-07-2014, 14:45
an huy đặt:h31

buuhoa
23-07-2014, 13:46
an huy đặt:h31

Cám ơn anh đã ủng hộ.