PDA

View Full Version : Bìa những bản nhạc xưa (phần 2)


Pages : 1 2 3 4 5 6 [7]

thanhtu69
08-05-2017, 07:55
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206399&stc=1&d=1494200985

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206400&stc=1&d=1494200985

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206401&stc=1&d=1494200985

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206402&stc=1&d=1494200985

thanhtu69
08-05-2017, 07:59
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206403&stc=1&d=1494201208

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206404&stc=1&d=1494201208

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206405&stc=1&d=1494201208

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206406&stc=1&d=1494201208

vothuyettham
08-05-2017, 11:53
Nguồn nhạc của bạn thanhtu69 phong phú quá. Nguồn của tôi ngày càng vơi dần, số lượng ngày càng ít.

thanhtu69
08-05-2017, 21:18
Gởi vothuyettham

Không dám. Bạn khiêm tốn quá. Nguồn nhạc tờ của tôi săp cạn rồi.

thanhtu69
08-05-2017, 21:23
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206407&stc=1&d=1494249422

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206408&stc=1&d=1494249422

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206409&stc=1&d=1494249422

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206410&stc=1&d=1494249422

thanhtu69
08-05-2017, 21:49
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206411&stc=1&d=1494250995

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206412&stc=1&d=1494250995

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206413&stc=1&d=1494250995

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206414&stc=1&d=1494250995

kvd
09-05-2017, 19:15
Không dám. Bạn khiêm tốn quá. Nguồn nhạc tờ của tôi săp cạn rồi.[/QUOTE]

Thanhtú69 vậy đây là tin sắp buồn, lại "buồn ơi chào mi"

thanhtu69
09-05-2017, 22:51
Gởi anh kvd

Biết sao bây giờ ở đời lực bất tòng tâm. Tôi đã cố gắng khuấy động phong trào nhưng cao nhân vẫn không lộ diện. Thôi thì anh em mình tiếp tục chờ đợi. Bài nhạc thì cũng phải có nốt ngân, dấu lặng anh à.

thanhtu69
09-05-2017, 22:56
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206415&stc=1&d=1494341378

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206416&stc=1&d=1494341378

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206417&stc=1&d=1494341378

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206418&stc=1&d=1494341378

thanhtu69
09-05-2017, 23:04
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206419&stc=1&d=1494341794

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206420&stc=1&d=1494341794

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206421&stc=1&d=1494341794

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206422&stc=1&d=1494341794

kvd
10-05-2017, 10:06
Cùng anh thanhtu69,
Tôi cám ơn hết bài đăng có tải hay không vì cám ơn này là cám ơn người đã đăng mà thôi. Cám ơn anh

Hnduy
10-05-2017, 21:42
Lâu rồi không ghé thăm, mời mọi người xem bài Chuyện Tình Buồn của Phạm Duy phổ thơ Phạm Văn Bình.
https://bianhac.blogspot.com/2014/01/full-chuyen-tinh-buon-pham-duy-tho-pham.html

thanhtu69
10-05-2017, 22:06
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206423&stc=1&d=1494424744

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206424&stc=1&d=1494424744

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206425&stc=1&d=1494424744

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206426&stc=1&d=1494424744

thanhtu69
10-05-2017, 22:11
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206427&stc=1&d=1494425068

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206428&stc=1&d=1494425068

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206429&stc=1&d=1494425068

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206430&stc=1&d=1494425068

thanhtu69
12-05-2017, 07:41
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206431&stc=1&d=1494545710

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206432&stc=1&d=1494545710

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206433&stc=1&d=1494545710

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206434&stc=1&d=1494545710

thanhtu69
12-05-2017, 07:45
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206435&stc=1&d=1494545925

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206436&stc=1&d=1494545925

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206437&stc=1&d=1494545925

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206438&stc=1&d=1494545925

thanhtu69
13-05-2017, 08:23
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206439&stc=1&d=1494634632

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206440&stc=1&d=1494634632

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206441&stc=1&d=1494634632

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206442&stc=1&d=1494634632

thanhtu69
13-05-2017, 08:27
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206443&stc=1&d=1494634846

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206444&stc=1&d=1494634846

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206445&stc=1&d=1494634846

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206446&stc=1&d=1494634846

thanhtu69
14-05-2017, 07:41
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206447&stc=1&d=1494718490

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206448&stc=1&d=1494718490

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206449&stc=1&d=1494718490

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206450&stc=1&d=1494718490

thanhtu69
14-05-2017, 07:45
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206451&stc=1&d=1494718755

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206452&stc=1&d=1494718755

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206453&stc=1&d=1494718755

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206454&stc=1&d=1494718755

Hnduy
14-05-2017, 15:14
Bài Biển Động - Đinh Diễm Vị (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=12619&page=138) ở trang 138, tác giả Đinh Diễm Vị là nhạc sĩ Đinh Việt Lang viết chung với nữ ca sĩ Diễm Chi cho bộ phim Biển Động cùng tên. NS Đinh Việt Lang có 2 bài phổ biến là Lạnh Lùng - phổ thơ Vạn Tuyết Linh (1957) và Ngày Vui Qua Mau - viết chung với Nhật Ngân (1969). Ông mất năm 1997 tại Việt Nam.

thanhtu69
15-05-2017, 07:20
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206455&stc=1&d=1494803616

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206456&stc=1&d=1494803616

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206457&stc=1&d=1494803616

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206458&stc=1&d=1494803616

thanhtu69
15-05-2017, 07:24
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206459&stc=1&d=1494803843

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206460&stc=1&d=1494803843

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206461&stc=1&d=1494803843

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206462&stc=1&d=1494803843

thanhtu69
16-05-2017, 07:23
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206463&stc=1&d=1494890202

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206464&stc=1&d=1494890202

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206465&stc=1&d=1494890202

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206466&stc=1&d=1494890202

thanhtu69
16-05-2017, 07:27
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206467&stc=1&d=1494890419

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206468&stc=1&d=1494890419

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206469&stc=1&d=1494890419

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206470&stc=1&d=1494890419

Nhac Tran
16-05-2017, 23:28
Chào các bạn. Trước đây, trên diễn đàn Bản Nhạc Xưa này, chúng ta thấy đăng bài Tan Vỡ (Lạnh Hương Nguyền) của Đỗ Huyền và Huyền Linh.

Khi ấy mọi người đã góp lời bàn bạc, một số cho là Đỗ Huyền chính là Đỗ Lễ vì lý do rằng trong nhạc mục của Đỗ Lễ cũng có bài Tan Vỡ. Riêng tôi thì không tin vậy cho lắm, bởi vì vài lý do.

Lý do thứ nhất, bài hát trùng hợp tên là chuyện dễ xảy ra, nhất là đối với những từ ngữ thông dụng ("tan vỡ" là một chữ rất thông dụng để nói về chuyện tình dở dang).

Lý do thứ hai, nét nhạc lẫn lời ca của bài Tan Vỡ (LHN) đó không giống như nhạc và lời thường thấy trong các bài của Đỗ Lễ. Nói ngắn gọn là nó có kỹ thuật cao hơn.

Bởi thế lâu nay tôi vẫn thường để ý xem ở đâu may ra có dấu vết nào đó của bài Tan Vỡ của Đỗ Lễ hay không, để xem mình nghĩ đúng hay sai.

Tình cờ sáng nay, tôi thấy được trên mạng chút tin tức, ở đây:

http://lyric.tkaraoke.com/37243/tan_vo.html

https://hopamviet.vn/chord/song/tan-vo/W8IUID7W.html

Nhưng dù sao đây cũng vẫn chỉ là tài liệu được đánh máy lại, cho ta chút manh mối nhưng chưa bảo đảm hoàn toàn.

Vậy nếu bạn nào có tài liệu xác thực và chắc chắn hơn, như là một bản nhạc in chính thức, hoặc vài trang trích từ tuyển tập nhạc, xin nêu lên đây cho biết.

dreamer83
17-05-2017, 07:24
Dear Nhac Tran,
Bài trên là bài Rạn Vỡ nhé.
http://www.lungtung.com/nhacvang/pub/songs_d.asp?SongTapeID=1290

thanhtu69
17-05-2017, 07:36
Gởi anh Nhac Tran và hnduy

Rất tiếc là tôi không có tờ nhạc Tan Vỡ của Đỗ Lễ.

Nhờ anh Nhac Tran nhắc lại nghi vấn này, tôi phát hiện thêm một nghi vấn mới Đinh Diễm Vi có phải là một bút danh khác của Mặc Thế Nhân không? Tôi xin đăng lên bìa 4 bản nhạc Tình Buồn - Đỗ Lễ xuất bản ngày 22/5/1969 để mọi người có ý kiến (Hy vọng tờ nhạc không in sai). Mục thứ 2, Mục lục 1 ghi tác giả bài Biển động là Mặc Thế nhân. Mục thứ 5 (từ dưới đếm lên) Mục lục 2 ghi tác giả bài Tan Vỡ là Đỗ Lễ và Huyền Linh.

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206471&stc=1&d=1494977357

thanhtu69
17-05-2017, 07:42
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206472&stc=1&d=1494977794

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206473&stc=1&d=1494977794

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206474&stc=1&d=1494977794

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206475&stc=1&d=1494977794

thanhtu69
17-05-2017, 07:46
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206476&stc=1&d=1494977995

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206477&stc=1&d=1494977995

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206478&stc=1&d=1494977995

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206479&stc=1&d=1494977995

thanhtu69
18-05-2017, 07:26
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206480&stc=1&d=1495063161

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206481&stc=1&d=1495063161

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206482&stc=1&d=1495063161

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206483&stc=1&d=1495063161

thanhtu69
18-05-2017, 07:30
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206484&stc=1&d=1495063399

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206485&stc=1&d=1495063399

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206486&stc=1&d=1495063399

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206487&stc=1&d=1495063399

Hnduy
19-05-2017, 10:10
Gởi anh Nhac Tran và hnduy
Nhờ anh Nhac Tran nhắc lại nghi vấn này, tôi phát hiện thêm một nghi vấn mới Đinh Diễm Vi có phải là một bút danh khác của Mặc Thế Nhân không? Tôi xin đăng lên bìa 4 bản nhạc Tình Buồn - Đỗ Lễ xuất bản ngày 22/5/1969 để mọi người có ý kiến (Hy vọng tờ nhạc không in sai). Mục thứ 2, Mục lục 1 ghi tác giả bài Biển động là Mặc Thế nhân. Mục thứ 5 (từ dưới đếm lên) Mục lục 2 ghi tác giả bài Tan Vỡ là Đỗ Lễ và Huyền Linh.

Chắc chắn không phải, vì bài Biển Động của Mặc Thế Nhân là một bài khác, viết về chủ đề Hải quân VNCH. Tiếc là bài này giờ đã thất lạc.

thanhtu69
19-05-2017, 12:57
Rất cảm ơn hnduy về thông tin này

thanhtu69
19-05-2017, 13:01
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206489&stc=1&d=1495169673

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206490&stc=1&d=1495169673

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206491&stc=1&d=1495169673

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206492&stc=1&d=1495169673

thanhtu69
19-05-2017, 13:03
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206493&stc=1&d=1495169849

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206494&stc=1&d=1495169849

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206495&stc=1&d=1495169849

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206496&stc=1&d=1495169849

huhata
19-05-2017, 17:50
Chắc chắn không phải, vì bài Biển Động của Mặc Thế Nhân là một bài khác, viết về chủ đề Hải quân VNCH. Tiếc là bài này giờ đã thất lạc.

Tôi có bài Biển Động của Mặc Thế Nhân, sẽ up cho mọi người vào 1 dịp khác. Do tờ nhạc thì lưu trữ ở quê, còn mình đang làm ở SG.

thanhtu69
20-05-2017, 07:44
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206497&stc=1&d=1495237083

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206498&stc=1&d=1495237083

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206499&stc=1&d=1495237083

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206500&stc=1&d=1495237083

thanhtu69
20-05-2017, 07:48
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206501&stc=1&d=1495237303

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206502&stc=1&d=1495237303

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206503&stc=1&d=1495237303

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206504&stc=1&d=1495237303

thanhtu69
21-05-2017, 07:59
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206535&stc=1&d=1495324356

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206536&stc=1&d=1495324356

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206537&stc=1&d=1495324356

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206538&stc=1&d=1495324356

thanhtu69
21-05-2017, 08:03
Bài này chỉ có ruột, không có bìa

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206539&stc=1&d=1495324575

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206540&stc=1&d=1495324575

thanhtu69
22-05-2017, 07:45
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206557&stc=1&d=1495409914

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206558&stc=1&d=1495409914

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206559&stc=1&d=1495409914

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206560&stc=1&d=1495409914

thanhtu69
22-05-2017, 07:48
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206561&stc=1&d=1495410095

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206562&stc=1&d=1495410095

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206563&stc=1&d=1495410095

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206564&stc=1&d=1495410095

thanhtu69
23-05-2017, 07:48
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206565&stc=1&d=1495496521

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206566&stc=1&d=1495496521

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206567&stc=1&d=1495496521

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206568&stc=1&d=1495496521

thanhtu69
23-05-2017, 07:51
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206569&stc=1&d=1495496705

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206570&stc=1&d=1495496705

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206571&stc=1&d=1495496705

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206572&stc=1&d=1495496705

thanhtu69
24-05-2017, 07:48
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206573&stc=1&d=1495582904

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206574&stc=1&d=1495582904

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206575&stc=1&d=1495582904

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206576&stc=1&d=1495582904

thanhtu69
24-05-2017, 07:51
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206577&stc=1&d=1495583089

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206578&stc=1&d=1495583089

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206579&stc=1&d=1495583089

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206580&stc=1&d=1495583089

Hnduy
24-05-2017, 17:39
Có nhiều điều lạ kỳ ở bìa sau:
Nắng lên xóm nghèo, Mấy nhịp cầu tre, Anh biết em đi chẳng trở về, Hát nữa đi em

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206581&stc=1&d=1495618845

thanhtu69
24-05-2017, 21:14
Đúng là có nhiều điều kỳ lạ, nhưng tôi chỉ nghi vấn Hoàng Thi Thơ có hai bài nhạc trùng tên với các bài của nhạc sĩ khác không là Nắng lên xóm nghèo và Màu tím hoa sim hay bìa nhạc in sai. Xin mọi người cho ý kiến. Còn ba bài nhạc còn lại đúng là của ông.

Hnduy
24-05-2017, 22:10
Sau khi khảo cứu một hồi thì biết là bài Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về của Hoàng Thi Thơ khác với bài cùng tên của Anh Bằng, có bài Mấy Nhịp Cầu Tre là do có tờ nhạc khác in sai ở mặt sau là tác giả "Y Vân", Nghẹn Ngào và Hát Nữa Đi Em là trùng tên với hai bài sau này. Như vậy là hợp lý.

thanhtu69
25-05-2017, 07:21
Đúng như anh kvd nói chỉ nội tên bài hát với tác giả thôi cũng đã rất là phức tạp.

thanhtu69
25-05-2017, 07:25
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206585&stc=1&d=1495667896

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206586&stc=1&d=1495667896

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206587&stc=1&d=1495667896

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206588&stc=1&d=1495667896

thanhtu69
25-05-2017, 07:29
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206589&stc=1&d=1495668136

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206590&stc=1&d=1495668136

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206591&stc=1&d=1495668136

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206592&stc=1&d=1495668136

thanhtu69
26-05-2017, 07:35
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206593&stc=1&d=1495754927

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206594&stc=1&d=1495754927

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206595&stc=1&d=1495754927

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206596&stc=1&d=1495754927

thanhtu69
26-05-2017, 07:38
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206597&stc=1&d=1495755115

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206598&stc=1&d=1495755115

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206599&stc=1&d=1495755115

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206600&stc=1&d=1495755115

vothuyettham
26-05-2017, 15:58
Có AE nào biết thông tin về nhạc sĩ Nhật Minh và có thông tin gì về bài này?
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI MANG TÊN PHƯỢNG
(Tác giả: Nhật Minh)
Từng độ nhớ em ơi,
đã mấy mùa hoa, hoa nở rồi hoa tàn.
Một loài hoa mang tên người thương đó,
Thương sao, ơi thật là thương.
Từng hè qua, ve ru niềm thương nhớ,
ve ru úa lòng mơ, mơ đến bao giờ.
Phượng ơi mùa hoa nhớ
Phượng đến với sân trường.

Ôi, giờ đây lòng ta
như thấy ngàn hoa rơi! Phượng ơi!
Ôi tên của loài Hoa cùng mang tên
người tôi yêu ngày qua
Mà đành lìa xa.

Giờ vời vợi xa.
Đâu những tháng ngày qua,
Thôi, níu lấy cành hoa,
dìu cơn mê đi theo ngày tháng nhớ,
gọi tiếng mong chờ.
*****
https://www.youtube.com/watch?v=p03MWEK6GBk

thanhtu69
27-05-2017, 08:49
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206602&stc=1&d=1495845713

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206603&stc=1&d=1495845713

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206604&stc=1&d=1495845713

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206605&stc=1&d=1495845713

thanhtu69
27-05-2017, 08:53
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206606&stc=1&d=1495845974

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206607&stc=1&d=1495845974

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206608&stc=1&d=1495845974

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206609&stc=1&d=1495845974

thanhtu69
28-05-2017, 07:04
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206610&stc=1&d=1495925814

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206611&stc=1&d=1495925814

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206612&stc=1&d=1495925814

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206613&stc=1&d=1495925814

thanhtu69
28-05-2017, 07:07
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206614&stc=1&d=1495926068

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206615&stc=1&d=1495926068

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206616&stc=1&d=1495926068

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206617&stc=1&d=1495926068

thanhtu69
29-05-2017, 08:29
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206618&stc=1&d=1496017380

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206619&stc=1&d=1496017380

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206620&stc=1&d=1496017380

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206621&stc=1&d=1496017380

thanhtu69
29-05-2017, 08:32
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206622&stc=1&d=1496017549

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206623&stc=1&d=1496017549

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206624&stc=1&d=1496017549

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206625&stc=1&d=1496017549

thanhtu69
30-05-2017, 08:02
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206630&stc=1&d=1496102170

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206631&stc=1&d=1496102170

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206632&stc=1&d=1496102170

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206633&stc=1&d=1496102170

thanhtu69
30-05-2017, 08:06
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206634&stc=1&d=1496102352

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206635&stc=1&d=1496102352

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206636&stc=1&d=1496102352

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206637&stc=1&d=1496102352

thanhtu69
31-05-2017, 08:11
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206638&stc=1&d=1496189055

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206639&stc=1&d=1496189055

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206640&stc=1&d=1496189055

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206641&stc=1&d=1496189055

thanhtu69
31-05-2017, 08:14
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206642&stc=1&d=1496189250

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206643&stc=1&d=1496189250

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206644&stc=1&d=1496189250

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206645&stc=1&d=1496189250

thanhtu69
01-06-2017, 07:54
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206646&stc=1&d=1496274721

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206647&stc=1&d=1496274721

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206648&stc=1&d=1496274721

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206649&stc=1&d=1496274721

thanhtu69
01-06-2017, 07:57
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206650&stc=1&d=1496274937

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206651&stc=1&d=1496274937

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206652&stc=1&d=1496274937

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206653&stc=1&d=1496274937

kvd
01-06-2017, 08:19
Nhìn những trang nhạc này mới thấy được lòng mê nhạc của họ (những người siêu tầm), vì trong khoãng thời kỳ 75-80 thật là cả một công trình và có thể đổi cà tính mạng của chính họ. Bái phục và ngưỡng mộ.
Cám ơn, cám ơn rất nhiều.

thanhtu69
02-06-2017, 08:03
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206654&stc=1&d=1496361586

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206655&stc=1&d=1496361586

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206656&stc=1&d=1496361586

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206657&stc=1&d=1496361586

thanhtu69
02-06-2017, 08:08
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206658&stc=1&d=1496361933

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206659&stc=1&d=1496361933

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206660&stc=1&d=1496361933

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206661&stc=1&d=1496361933

thanhtu69
03-06-2017, 07:38
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206662&stc=1&d=1496446611

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206663&stc=1&d=1496446611

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206664&stc=1&d=1496446611

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206665&stc=1&d=1496446611

thanhtu69
03-06-2017, 07:42
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206666&stc=1&d=1496446807

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206667&stc=1&d=1496446807

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206668&stc=1&d=1496446807

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206669&stc=1&d=1496446807

thanhtu69
04-06-2017, 07:08
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206671&stc=1&d=1496531184

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206672&stc=1&d=1496531184

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206673&stc=1&d=1496531184

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206674&stc=1&d=1496531184

thanhtu69
04-06-2017, 07:12
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206675&stc=1&d=1496531381

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206676&stc=1&d=1496531381

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206677&stc=1&d=1496531381

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206678&stc=1&d=1496531381

thanhtu69
05-06-2017, 07:31
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206679&stc=1&d=1496618937

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206680&stc=1&d=1496618937

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206681&stc=1&d=1496618937

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206682&stc=1&d=1496618937

thanhtu69
05-06-2017, 07:35
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206683&stc=1&d=1496619203

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206684&stc=1&d=1496619203

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206685&stc=1&d=1496619203

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206686&stc=1&d=1496619203

thanhtu69
06-06-2017, 08:04
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206687&stc=1&d=1496707338

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206688&stc=1&d=1496707338

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206689&stc=1&d=1496707338

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206690&stc=1&d=1496707338

thanhtu69
06-06-2017, 08:07
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206691&stc=1&d=1496707534

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206692&stc=1&d=1496707534

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206693&stc=1&d=1496707534

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206694&stc=1&d=1496707534

thanhtu69
07-06-2017, 07:47
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206695&stc=1&d=1496792706

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206696&stc=1&d=1496792706

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206697&stc=1&d=1496792706

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206698&stc=1&d=1496792706

thanhtu69
07-06-2017, 07:51
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206699&stc=1&d=1496792927

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206700&stc=1&d=1496792927

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206701&stc=1&d=1496792927

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206702&stc=1&d=1496792927

vothuyettham
07-06-2017, 23:16
ĐƯA EM XUỐNG THUYỀN
(Tác giả: Hoàng Thi Thơ, 2-1974)
*
Đưa EM xuống thuyền, ôi a.
Đưa EM xuống thuyền-
Mùa Quê Hương yên vui,
Gió trên trời, chim đưa lời.
Họ hàng EM tiễn lên thuyền hoa,
đưa đời EM đến nơi êm đềm.
Lệ lòng hoen mi, EM đi!
Thuyền đưa EM về bến Thần Tiên.


Đưa EM xuống thuyền, ôi a.
Đưa EM xuống thuyền.
Buồn chi EM, EM ơi!
Bướm theo người, Hoa theo thuyền.
Bạn bè EM hết câu ngợi khen:
khen rằng EM số hên hơn người.
Mời, mời EM lên, EM lên,
Thuyền đưa EM về bến Tình Duyên.


Thôi, chia ly bằng vuông khăn này, chia ly.
Ôi thuyền EM đi, EM đi.
Thôi, chia ly bằng đôi mắt cay, chia ly.
Ôi thuyền EM đi, EM đi.
Thuyền EM đi, ôi thuyền EM đi,
khơi sóng cho ruộng đồng,
khơi sóng trong lòng người,
khơi sóng trên giòng sông.


Đưa EM xuống thuyền, ôi a.
Đưa EM xuống thuyền.
Cười lên EM, EM ơi!
Suối trăng rằm, ánh sao ngời.


Thuyền nhẹ trôi, sóng xao vừng trăng.
Con thuyền đi, sóng chia đôi giòng.
Kìa thuyền EM trôi, EM ơi!
Sóng giòng sông hay sóng lòng tôi?
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 18-02-1974)
*****
PBN 119 https://www.youtube.com/watch?v=Pw4vRrpM6qc
Sơn Ca& Bùi Thiện https://www.youtube.com/watch?v=8VD3WrJEs2s
Ái Vân https://www.youtube.com/watch?v=pDTM7cq_PJg

thanhtu69
08-06-2017, 10:18
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206709&stc=1&d=1496888132

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206710&stc=1&d=1496888132

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206711&stc=1&d=1496888132

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206712&stc=1&d=1496888132

thanhtu69
08-06-2017, 10:21
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206713&stc=1&d=1496888342

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206714&stc=1&d=1496888342

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206715&stc=1&d=1496888342

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206716&stc=1&d=1496888342

vothuyettham
08-06-2017, 22:15
Tác giả Thủy Thanh Lam là ai? Lạ quá.
Đây cũng là tác giả của "Hoa cưới nhà ai" Hùng Cường& Mai Lệ Huyền ca https://www.youtube.com/watch?v=f7zodPNt8ic
*****
TÌNH YÊU LÀ GÌ?
(Tác giả: Thủy Thanh Lam)
*
(Em)
EM xin hỏi CHỊ: tình yêu là gì?
Nghe nói rằng: tình như khói sương,
hay đớn đau, sầu khổ tơ vương.
Tấm thân gái như con thuyền
bập bềnh giữa muôn đợt sóng.

EM xin hỏi CHỊ: tình yêu là gì?
Nghe nói rằng: như trái đắng không tên.
Tình yêu là bể khổ, dây oan,
cánh hoa tả tơi nhụy tàn.
EM sợ, EM sợ lắm CHỊ ơi!

(Chị)
Ôi, thương EM làm sao
EM tôi vẫn còn ngây thơ,
có đâu như lời EM nói.
Thương EM hãy còn dại khờ.
Tình yêu cao đẹp vô ngần
làm sao EM tôi hiểu thấu?

Này, này EM ơi!
Tình yêu như cành hoa mai
lung linh giữa trời Xuân tươi,
Như hoa bướm lượn đầy trời,
diều lên vút tận đỉnh đồi.
Tình yêu như cơn say mơ.

(Em)
EM chưa hiểu được: tình yêu là gì?
Tình yêu nào mang đến đắng cay.
Tình yêu nào lệ thấm khăn tay.
Khóc cho số duyên bẽ bàng,
âm thầm, lạnh lùng một bóng.

(Chị)
Thôi, EM chớ hỏi, CHỊ thêm bồi hồi.
Chỉ biết rằng: tình yêu- thế thôi!
Yêu để xây hạnh phúc cho nhau.
Mấy Xuân nữa, EM sẽ hiểu:
Thế nào là trái ngọt tình yêu!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 26-11-1971)
*****
Trúc Mai& Thanh Tâm https://www.youtube.com/watch?v=wq7ljBQk7yQ

vothuyettham
08-06-2017, 22:43
Nếu như mùa hè về, chúng ta lại được nghe những ca khúc quen thuộc như: “Tuổi học trò”, “Phượng buồn”, “Nỗi buồn hoa phượng”… thì mùa mưa đến, chúng ta không thể thiếu “Hai mùa mưa” của Mạc Phong Linh- Mai Thiết Lĩnh.
*****
HAI MÙA MƯA
(Tác giả: Mạc Phong Linh- Mai Thiết Lĩnh)
[Nhóm Lê Minh Bằng]
*
Mùa mưa lần trước, ANH về đây ghé thăm tôi
Tình xưa- bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi.
Tách cà phê ấm môi,
mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi.

Này- cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa.
Này- con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ.
Mái trường khi ấu thơ
và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa.

Hai đứa vui, chưa vơi tâm sự; hôm sau, ANH lên đường.
Tôi tiễn ANH như bao anh hùng hiên ngang ra sa trường.
Vì yêu Quê Hương, ANH lặng lẽ bước chân đi.
Vì thương non sông, TÔI gạt nước mắt phân ly.
Từng cơn mưa vẫn rơi não nề,
ANH nói: “một năm nữa, ANH về”.


Mùa mưa lại đến, TÔI mừng vui đón tin ANH.
Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh.
Nghĩ rằng TÔI vắng ANH-
vì nghiệp trai còn đi giữ Quê Hương cho chúng mình.

Nhiều khi chờ sáng- nghe lòng thao thức canh thâu.
Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu.
Tiếng còi đêm lướt mau,
đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu?
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày16-08-1967)
*****
Sơn Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=8hHd4hQrZGE
Phương Dung https://www.youtube.com/watch?v=LYJV-L7MMcE
Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=i2Ew4Lr2hwM
Trang Mỹ Dung https://www.youtube.com/watch?v=Ju8TeUF1PpI
Băng Châu https://www.youtube.com/watch?v=NCgC997Lwt8

thanhtu69
09-06-2017, 08:25
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206725&stc=1&d=1496967788

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206726&stc=1&d=1496967788

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206727&stc=1&d=1496967788

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206728&stc=1&d=1496967788

thanhtu69
09-06-2017, 08:29
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206729&stc=1&d=1496968010

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206730&stc=1&d=1496968010

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206731&stc=1&d=1496968010

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206732&stc=1&d=1496968010

vothuyettham
09-06-2017, 21:13
TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
(Tác giả: Hoàng Thi Thơ, 1956)
*****
[Thuyền trăng chở khách chiến trường lại
Bên bờ thắm lệ chiếc áo nâu
Cờ reo chiến thắng, đò xuôi mái
Trăng vui, trăng cũng rụng xuống cầu… T.T]
*
Đêm nay, bao con thuyền về đâu xuôi mái?
Ai ca dưới trăng ngà gần xa, vắn dài:
Mái chèo khoan thai trên sông hai màu,
Con thuyền về đâu?
Ô hay! Sao trăng rụng xuống cầu?
Vì đâu, Ô hay, sao trăng rụng xuống cầu?


Đêm nay, bao con thuyền về ngang bến vắng,
Cô em hát lên rằng:
“Dừng chân hỡi chàng,
hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu,
đừng vội về đâu.
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu.
Vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu?”.


Hỡi! Bao con đò!
Đêm nay, trăng soi trên sông lờ đờ
Mang theo bóng cờ
Ngày về chiến thắng, ánh trăng làm thơ.
Hỡi! Trăng mơ màng!
Sao trăng êm soi trên con thuyền chàng!
Trăng rơi cầu làng,
Đợi thuyền chiến thắng, sóng tách đôi hàng.
Hò khoan! Hò huệ!
Say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng.
Hò khoan! Hò huệ!
Đêm nay cờ lộng gió, muôn câu hò ngân dài:
“Ơ này! Anh Hai, Anh Ba!
Thuyền anh lướt trên trăng ngà.
Mà, Ơ này! Anh Tư, anh Năm!
Dừng tay ghé thăm thôn này”!


Đêm nay, bao con thuyền về ngang bến vắng,
Cô em hát lên rằng:
“Dừng chân hỡi chàng,
hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu,
đừng vội về đâu.
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu,
Vì đâu! Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu?”.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc tái bản lần thứ 2, ngày 15-09-1971)
*****
Nguyễn Hữu Thiết & Ngọc Cẩm https://www.youtube.com/watch?v=EcH-o3exLCw
Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=FhHy6LeIMGE

thanhtu69
10-06-2017, 07:25
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206741&stc=1&d=1497050608

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206742&stc=1&d=1497050608

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206743&stc=1&d=1497050608

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206744&stc=1&d=1497050608

thanhtu69
10-06-2017, 07:29
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206745&stc=1&d=1497050799

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206746&stc=1&d=1497050799

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206747&stc=1&d=1497050799

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206748&stc=1&d=1497050799

thanhtu69
11-06-2017, 07:47
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206749&stc=1&d=1497138276

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206750&stc=1&d=1497138276

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206751&stc=1&d=1497138276

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206752&stc=1&d=1497138276

thanhtu69
11-06-2017, 07:50
Một bản khác.

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206753&stc=1&d=1497138458

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206754&stc=1&d=1497138458

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206755&stc=1&d=1497138458

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206756&stc=1&d=1497138458

huhata
11-06-2017, 12:50
http://www.mediafire.com/convkey/9808/0ikr7cpyuboumku6g.jpg
http://www.mediafire.com/convkey/9e07/5gg2b47edngbe7s6g.jpg
http://www.mediafire.com/convkey/e8ec/bwrubiem2e4lj6c6g.jpg
http://www.mediafire.com/convkey/011a/6a2ezr3n5a6cave6g.jpg

kvd
12-06-2017, 02:10
Thành thật chia buồn vói anh Võ Thuyêt Thẩm
"Vĩnh biệt Minh Đức Hoài Trinh vừa qua đời ngày hôm 10-6 (ngày 9-6, giờ địa phương) tại California, Mỹ."

thanhtu69
12-06-2017, 08:53
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206757&stc=1&d=1497228650

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206758&stc=1&d=1497228650

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206759&stc=1&d=1497228650

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206760&stc=1&d=1497228650

thanhtu69
12-06-2017, 08:56
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206761&stc=1&d=1497228834

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206762&stc=1&d=1497228834

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206763&stc=1&d=1497228834

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206764&stc=1&d=1497228834

thanhtu69
13-06-2017, 08:13
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206765&stc=1&d=1497312648

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206766&stc=1&d=1497312648

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206767&stc=1&d=1497312648

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206768&stc=1&d=1497312648

thanhtu69
13-06-2017, 08:16
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206769&stc=1&d=1497312831

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206770&stc=1&d=1497312831

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206771&stc=1&d=1497312831

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206772&stc=1&d=1497312831

thanhtu69
14-06-2017, 08:17
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206773&stc=1&d=1497399301

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206774&stc=1&d=1497399301

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206775&stc=1&d=1497399301

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206776&stc=1&d=1497399301

thanhtu69
14-06-2017, 08:20
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206777&stc=1&d=1497399491

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206778&stc=1&d=1497399491

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206779&stc=1&d=1497399491

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206780&stc=1&d=1497399491

thanhtu69
15-06-2017, 07:06
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206781&stc=1&d=1497481418

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206782&stc=1&d=1497481418

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206783&stc=1&d=1497481418

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206784&stc=1&d=1497481418

thanhtu69
15-06-2017, 07:09
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206785&stc=1&d=1497481617

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206786&stc=1&d=1497481617

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206787&stc=1&d=1497481617

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=206788&stc=1&d=1497481617

thanhtu69
15-06-2017, 07:12
Tôi chỉ sưu tầm được chừng đó bài lúc mới học đàn. Sau này vì cuộc sống cơm áo gạo tiền không còn thời gian sưu tầm nhạc tờ nữa âu đó cũng là "Duyên phận". Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ. Chúc mọi người vui.

kvd
15-06-2017, 08:36
Cám ơn anh thanhtu69 rất nhiều, hết nhạc không nghĩa là phải chia tay...

Nhac Tran
15-06-2017, 08:44
Như vậy là quá phong phú (số bản nhạc) và rộng rãi (tấm lòng). Cảm ơn anh bạn rất nhiều.

vothuyettham
15-06-2017, 22:52
Thật là quý thanhtu69.
Tất cả vì niềm đam mê và sự chia sẻ!

vothuyettham
15-06-2017, 22:54
Ấn bản lần thứ 8, NXB An Phú, năm 1953.
*
QUÊ MẸ
(Tác giả: Thu Hồ)
[Chiều chiều, ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều
Ca dao]
*
Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ
Nơi xa xăm kia, tôi say nhìn quê cũ dấu yêu
Ôi tình quê hương- nơi chốn xưa có người mẹ hiền
tóc màu hoa bạc, chiều chiều, mắt ngấn lệ vì con.

Ra đi, con dâng đời cho gió mưa.
Quê, người ngồi nhớ đến ngày vui quá,
Gió chiều thường nhắc khúc ca “Biệt ly”,
Cố nhìn quê cũ lẫn trong sương mờ.

Mẹ ơi, ra đi đời con sá chi!
Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly
Bên mẹ, thường hát khúc ca “Ngày đi”
Ai ngờ rồi cũng đến khúc “Phân ly”.

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi...!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc tái bản lần thứ 8, xuất bản ngày 02-03-1953)
*****
Hoàng Oanh https://www.youtube.com/watch?v=eKsClFEDIkc

vothuyettham
16-06-2017, 16:04
Thành phố gì mà buồn quá trời buồn, buồn thấy ớn, buồn quá xá cỡ, buồn hết biết buồn, buồn vật vã, buồn thấy ghê thấy gớm, buồn tê tái, buồn không thể tả…
Buồn đến nỗi mà EM GÁI phải chạy trốn phong ba, trốn đời để đi LÀM DÂU nhà người ta.
*
Năm 1973, nhạc sĩ Lam Phương theo một đoàn văn nghệ trong chương trình Hoa Tình Thương lên Đà Lạt phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số xem. Sau khi phục vụ cho bà con xem xong, về nơi doanh trại- nơi cả đoàn văn nghệ tạm nghỉ, ông nhìn xuống chân đồi, thấy sương mù giăng ngang, những người phụ nữ dân tộc thiểu số chuẩn bị buổi cơm chiều, những căn nhà sàn vách đất đơn sơ và cả khói của những bếp than hồng… Những hình ảnh này đã đưa tâm hồn ông về khung trời HOA MỘNG. Ông viết bài THÀNH PHỐ BUỒN trong thời gian chỉ khoảng một giờ đồng hồ. Bản nhạc bán đắt như tôm tươi, thu về hơn 12 triệu đồng tiền thời bấy giờ mà VÀNG thời bấy giờ chỉ có 36 ngàn đồng một lượng.
*****
THÀNH PHỐ BUỒN
(Tác giả: Lam Phương)
Thành phố nào: Nhớ không EM?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm.
Thành phố nào: vừa đi đã mỏi
Đường quanh co, quyện gốc thông già.
Chiều đan tay, nghe nắng chan hòa;
Nắng hôn nhẹ làm HỒNG MÔI EM;
MẮT EM BUỒN trong sương chiều, ANH thấy đẹp hơn.

Một sáng nào, nhớ không EM?
Ngày Chúa nhật- ngày của riêng mình.
Thành phố buồn, nằm nghe khói tỏa.
Người lưa thưa chìm dưới sương mù.
Quỳ bên EM trong góc giáo đường,
tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương,
Chúa thương tình: sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.

Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa.
Rồi từ đó, TRỐN phong ba, EM làm dâu nhà người.
Âm thầm, ANH tiếc thương đời; Đau buồn, EM khóc chia phôi.
ANH về gom góp kỷ niệm tìm vui.

Thành phố buồn lắm tơ vương:
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ,
Giờ không EM, sỏi đá u buồn;
Giờ không EM, hoang vắng phố phường.
Tiếng chuông chiều chầm chậm, thê lương
tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản 13-08-1973)
*****
Sơn Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=58SppAmdaeY

kvd
17-06-2017, 06:43
Cùng anh Thẩm lời trong bài Thành phố buồn câu nào cũng hay chỉ có một câu mà tôi không còn thấy đúng nữa là: "Người lưa thưa chìm dưới sương mù.". Ỡ VN nay làm sao có được chổ nào mà "người lư thưa"

Hnduy
23-06-2017, 13:59
Tặng mọi người một tờ nhạc rất phù hợp với tình hình hiện tại: Còn Gì Nữa Đâu?
http://bianhac.blogspot.com/2017/06/full-con-gi-nua-au-pham-duy.html

kvd
25-06-2017, 20:30
Lâu quá rồi, hôm nay mới thấy chủ nhà ký tên trên bài, tôi muốn nói đến anh Huệ

vothuyettham
01-07-2017, 08:31
Trong các ca khúc viết về Huế hay về Đà Lạt, thì Huế là Vỹ Dạ, Huế là Sông Hương: Huế là EM; Đà lạt là Hoa, Đà Lạt là Hoa tím: Đà Lạt là EM.
ANH đi rồi, Huế chỉ còn EM mong đợi; Xa Huế hay Đà Lạt, ANH sẽ nhớ về EM, nhớ về Huế, nhớ và Đà Lạt.
****
MƯA TRÊN PHỐ HUẾ
(Tác giả: Minh Kỳ- Tôn Nữ Thụy Khương)
*
[Rứa em đi mà em chẳng dặn dò?
Giựt mình, anh ngó lại, con đò chơi vơi]
*
Chiều nay, mưa trên phố Huế,
Kiếp giang hồ không bến đợi
mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài,
cho lòng nhớ ai?
Ngày chia tay hôm nao còn đây,
Nước trên sông Hương còn đầy,
tình đã xa, gió mưa u hoài,
mắt lệ ngắn dài.
Chiều mưa trên Kinh Đô Huế,
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm
ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ,
ANH còn nhớ không?
Chợ Đông Ba khi mình qua
lá me bay bay là đà
chiều thiết tha- có ANH bên MÌNH
mà ngỡ hôm qua!
Hò...ơi...!!! Ơi...hò...!!!
Chiều mưa, phố buồn!
Chiều mưa, phố xưa u buồn,
có AI (EM) mong đợi
một người biền biệt nơi mô-
để nhớ với thương một người?
Chiều nay- mưa trên phố Huế,
Biết AI đã quên AI rồi!
Hạt mưa rơi- vẫn rơi, rơi đều
cho lòng u hoài.
Ngày xưa, mưa rơi thì sao?
Bây (răng) chừ, nghe mưa lại buồn-
vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng
làm mình cô đơn…
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 29-01-1973)
*****
Hồng Vân https://www.youtube.com/watch?v=f6hzBctHl9c
Hoàng Oanh https://www.youtube.com/watch?v=JZRgZcLXdcg
Hoàng Oanh https://www.youtube.com/watch?v=jsAOOADcjWw
Duy Khánh https://www.youtube.com/watch?v=T-jv10QObLg

vothuyettham
02-07-2017, 21:19
MÃI TÌM NHAU
(Tác giả: Thảo Trang- Hàn Châu)
[Tìm người như thể tìm chim
Chim bay biển bắc, anh tìm biển đông.]

Anh ơi, chúng mình không còn gặp nhau.
Bao đêm ngồi nhớ nhung, ôi là sầu.
Tình buồn như lá vàng rơi,
còn gì đâu nữa anh ơi!
Duyên kiếp- giờ, mình chia hai lối.

Em ơi, nhớ gì khi mình gặp nhau?
EM NÂNG TÀ ÁO, BƯỚC CHÂN THẸN THÙNG.
Ngập ngừng, ANH muốn làm quen:
Một lời tha thiết trao EM
nhưng nói hoài mà chẳng nên lời!

Hôm nay, người xưa vẫn còn ở đây,
kỷ niệm xưa sống lại một ngày,
cho nhau, tìm về giây tình ái.

Em ơi, chúng mình chẳng được gần nhau:
Ví bằng nước trôi qua cầu,
ôm trăng sầu, mắt lệ thương đau.


Mai đây, chúng mình không còn gặp nhau,
Non cao, biển lớn biết đâu mà tìm?

Tìm người như thể tìm chim,
chim bay biển bắc xa xôi,
Anh đi tìm biển Nam trọn đời!
*****
Thiên Quang& Quỳnh Trang https://www.youtube.com/watch?v=7CgvDSqXGgk
Quang Lê& Mai Thiên Vân http://www.dailymotion.com/video/x3er8ne
Lưu Chí Vỹ&Dương Hồng Loan https://www.youtube.com/watch?v=1nUXY1xK7r4
Phương Đại&Thanh Tâm https://www.youtube.com/watch?v=R2XsFECHEHY
Giao Linh https://www.youtube.com/watch?v=a-rSsNv7lRc

kvd
03-07-2017, 20:17
Thưa anh Thẩm, tại sao trên tờ nhạc lại có viết tay là Hàn Châu trong khi chử in chỉ có Thảo Trang mà thôi. Phải chăng Hàn Châu = Thảo Trang ????
Cám ơn

vothuyettham
04-07-2017, 16:58
Thưa anh Thẩm, tại sao trên tờ nhạc lại có viết tay là Hàn Châu trong khi chử in chỉ có Thảo Trang mà thôi. Phải chăng Hàn Châu = Thảo Trang ????
Cám ơn
Bạn kvd
Ns Giao Tiên đã trả lời là do ngày xưa, các ca khúc của ông và Hàn Châu thường do Nguyên Thảo đại diện phát hành, việc thêm bút danh khác kèm theo hay lấy bút danh khác là do Nguyên Thảo quyết định. Riêng bài này, Thảo Trang là Hàn Châu. Còn Thảo Trang bài Nhớ người yêu là của Giao Tiên.

vothuyettham
10-07-2017, 21:24
Tờ nhạc sưu tầm ngày ít dần, xài đỡ cái này!
Có cái nào xài đỡ cái đó vậy!
*
TÌNH NÀO TRONG MẮT EM?
(Tác giả: Ngân Giang)
Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi,
tưởng không bao giờ còn nhớ.
Nhưng bỗng một hôm, trên đường ra phố thị,
tôi gặp người yêu ngày nào.
Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi,
rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết.
Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi,
cho những đêm không ngủ: chong đèn, nhìn khói thuốc bay
Em, dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm,
từ khi mới quen nhau?
Ôi, đôi mắt người xưa, bao lần khóc ướt vai tôi,
trong những đêm giận hờn.
Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối,
Bỗng một hôm, có thiệp hồng báo tin “vui”: tin em lấy chồng.
Khi về bên ấy, em có nhớ người xưa không?
Người tình của tôi, xa cách rồi bao ngày,
tưởng không bao giờ gặp nữa.
Cơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn,
cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào.
Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang,
đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng.
Ôi, đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi,
cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình… duyên… lỡ… làng.
*****
Chế Linh https://www.youtube.com/watch?v=xu4sPWiQJ1I

vothuyettham
13-07-2017, 19:03
BỨC TÂM THƯ
(Tác giả: Hai cô Phương Minh Phụng & Phương Nhật Hồ)
*
Ngâm bốn câu thơ trước khi hát:
*
Dành cho bạn gái trình bày:
Đêm qua nằm ngủ mà mơ
Sáng nay, em viết lá thư tâm tình (thăm chàng):
Vài hàng (lời) thành thật gửi anh
Anh đi quân dịch, duyên lành em trao….
*
Dành cho bạn trai trình bày:
Buồn buồn nhận được lá thư
Bỗng lòng tươi tỉnh, rồi mơ duyên lành!
Thư hồng lại bỏ bì xanh
Mở ra đã thấy: -Gửi anh vài hàng…
*
Ngày xưa, đi lính, người ta gọi là đi quân dịch.
Ngày nay, đi lính, người ta còn gọi là đi nghĩa vụ, đi bộ đội.
Thời nào thì người trai cũng cầm súng ra đi, chỉ có khác nhau về tên gọi.
****

kvd
15-07-2017, 01:58
Cùng anh Thẩm, cho phép tôi thêm :"Ngày xưa, đi lính, người ta gọi là đi quân dịch.
Ngày nay, đi lính, người ta còn gọi là đi nghĩa vụ, đi bộ đội.
Thời nào thì người trai cũng cầm súng ra đi, chỉ có khác nhau về tên gọi." nhưng chết giống nhau.

vothuyettham
15-07-2017, 09:22
Giấy phép xuất bản.
Sáng tác đầu tay của NS Lam Phương.
CHIỀU THU ẤY
(Tác giả: Lam Phương- Cẩm Huệ)

Hnduy
20-07-2017, 13:29
[1]:
Trời hôm nay thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo
Làn mây xanh vây quanh ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin
Đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian
Chúc ai vừa tìm được bến mơ!

[2]:
Mừng cho đôi uyên ương sớm sum vầy vui trong hạnh phúc
Và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta
Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa
Bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ.

Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền
Đêm về nghe con khóc vui triền miên
Lời ru trong đêm vắng với tình thương chứa chan
Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau.

[3]:
Ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm anh lo cày cấy
Dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo góp sức mà vui
Cầu cho mai sau gió đưa thuyền mình về bến mơ
Phút bạc đầu, đẹp lòng lứa đôi.

vothuyettham
28-07-2017, 20:28
HAI CHUYẾN TÀU ĐÊM
(Tác giả: Trúc Phương-Y Vân)
(Lời 1)
Lòng buồn dạt dào,
nhớ hôm nào xuôi miền Trung-
chuyến xe đêm ANH GẶP EM:
MÔI EM ĐANG XUÂN nhưng mắt buồn ngấn lệ TRẦN.
Chuyện đời sầu đắng, vấn vương, ĐÔI MÁ DỊU HIỀN,
ÁO EM MÀU TÍM.

Đậm đà VÌ LÀ buổi ban đầu, ta GẦN NHAU,
nói nhau nghe câu chuyện cũ,
tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời.
Giờ- ĐẸP lại nét “Thắm” môi EM
tiếng hẹn hò: tìm lại ngày MƠ.

Khi chân đến quê EM,
nắng ban mai hôn nhẹ lên khóm hoa tươi,
thoáng thấy EM CƯỜI vì mùa thương vừa chắp nối,
vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về.
Và cùng một tàu ấy, ANH về
nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm,
đêm nay- cô đơn, nghe gió lạnh rót vào hồn.
Tàu về đường cũ, tiếng hai đêm vẫn còn chờ:
gặp lại người XƯA.
****
HAI CHUYẾN TÀU ĐÊM
(Tác giả: Trúc Phương-Y Vân)
(Lời 2)
Lòng CÒN dạt dào-
nhớ hôm nào xuôi miền Trung-
chuyến xe đêm, TÔI GẶP ANH.
Hôm nay, trông ANH không khác gì lúc lần đầu:
bồng bềnh một MỚ TÓC như mây cao trên ngàn,
nước da sạm nắng.
Mặn mà LÀ LỜI NÓI, câu chào-
khi gặp nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ.

Anh ơi anh ơi, người đã dựng xây cuộc đời,
dệt thành ngàn khúc hát say sưa trên môi người,
in vào lòng tôi.
Hôm nay- cũng trên xe,
chúng ta đi về miền Trung, ghé thăm quê,
nói mấy cho vừa giờ tình ta lại chấp nối,
ôi đất nước- đâu đâu cũng quây quần lại một nhà.

Và cùng một tầu ấy, hai lần TÔI CÙNG ANH
đã đi chung trong trời khuya.
Hôm xưa- sơ giao; nay, đã thành đôi bạn đường,
để tình đẹp giữa núi sông- thân yêu VÔ VÀN.
Ta lại gặp nhau.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 25-07-1960)
*****
Thanh Thúy https://www.youtube.com/watch?v=8W2xE8Z9UhI

vothuyettham
02-08-2017, 11:02
MAI
(Tác giả: Quốc Dũng)
(Viết cho ca sĩ Thanh Mai)
*
Mai!
Anh đã quen em một ngày,
Anh đã yêu em một ngày:
Một tình yêu quá không may.

Mai!
Anh nhớ môi em miệng cười
Anh nhớ môi em ngọt lời,
Dù lời yêu thương chưa nói.

Mai!
Anh đã yêu em thật rồi,
Anh đã yêu em thật nhiều,
Một tình yêu quá cô liêu.

Mai!
Em đã cho anh hẹn hò,
Nhưng đã cho anh đợi chờ,
Để rồi không đến bao giờ.

Chiều về nhạt nhòa trên khu phố mưa bay,
Lòng buồn thêm xót xa niềm cay.
Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi:
Con đường rộng vắng như biệt ly.

Mai!
Anh đã xa em thật rồi,
Anh đã xa em trọn đời,
Dù lòng thương nhớ không nguôi.

Mai!
Anh biết em trong một ngày,
Anh đã yêu trong một ngày:
Cho sầu đau đến bao ngày.

Đời mình còn dài trong năm tháng chua cay;
Còn tìm đâu thấy những ngày vui?
Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi,
Riêng lòng anh xót xa, biệt ly.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 21-01-1972)
*****
Quốc Dũng https://www.youtube.com/watch?v=HOCZpQdemo4
Elvis Phương https://www.youtube.com/watch?v=HOCZpQdemo4

vothuyettham
06-08-2017, 22:55
Tờ nhạc rất xấu xí, te tua, tơi tả, nhìn rất tội nghiệp!
*****
XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ
(Tác giả: Tú Nhi)
[bút danh của ca sĩ Chế Linh]
Còn gì đâu em: tháng ngày vui qua mất rồi?
Còn gì đâu em: thôi đừng đến xót xa thêm?
Đoạn buồn ta đi còn dài lê thê bởi còn đam mê,
Xui bước chân quên về nên đã (nhỡ) quên câu thề.
Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu.

Thôi về đi em, về đi em: chẳng còn gì nữa rồi!
Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu
để mình (từng) đêm sâu, ôi thương nhớ trăng sao.
Thôi về đi em, về đi em: một lần này hết rồi.
Cuộc tình đôi ta, [em] coi như xa lạ.
Bởi nhầm yêu thương, ta bỏ ta chán chường.

Còn gì đâu em: nhắc nhở chi cho thêm buồn?
Còn gì đâu em: sao còn đến đắng cay thêm?
Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em?
Xa cách nhau, xa rồi (Xa cách, xa nhau rồi), thôi nhé quên trong đời.
Còn có yêu: xin hãy làm người lạ nghe em!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc do NXB Tinh Hoa phát hành, GPXB số 743 BTT/PHNT)
*****
Chế Kha: https://www.youtube.com/watch?v=DNWCnf6H4KE
Chế Linh https://www.youtube.com/watch?v=PN-7Vx8-qFg

thanhtu69
07-08-2017, 19:58
Gởi vothuyettham
Tờ nhạc còn đẹp mà hơn tờ nhạc Aline gấp chục lần. Quan trọng là ở tấm lòng. Thanks

vothuyettham
12-09-2017, 13:29
HÌNH ẢNH NGƯỜI EM KHÔNG ĐỢI
(Tác giả: Hoàng Thi Thơ-Tôn Nữ Trà Mi)

Ngày nào em đến,
áo em màu trinh,
áo xinh là xinh.
Áo em trong trời buồn:
là gió?
là bướm, là hoa?
là mây chiều tà.

Ngày nào em đến,
nón em cầm tay.
nón em màu mây.
Nón em sao thẹn thùng
kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng.

Có bao giờ xóa nhòa tà áo trắng-
hình dáng người em không ngóng chờ.
Một bài thơ đẹp thêm tình duyên trên nón em.

Rồi từ hôm ấy,
nón em làm thơ,
nón em dệt mơ
đã ghi trong cuộc đời
hình bóng người em
mà anh ngàn năm đợi chờ.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 25-02-1963)
207064

207065

207066

207067
*****
Phương Dung https://www.youtube.com/watch?v=cJgwvw0NgQA

vothuyettham
13-09-2017, 09:30
LỜI NGƯỜI RA ĐI
(Nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ- Trần Hoàn)
1-Một chiều, ANH bước đi,
EM tiễn chân ANH tận cuối đồi,
Nghe dặn lời: rằng chiến đấu đừng sờn lòng;
Rằng sóng gió- đừng sờn lòng,
Đừng nề gian khổ…!

Lá vàng rơi, mưa buồn rơi,
Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra,
ngăn quân thù dày xéo dân ta,
cho một ngày mới, một nguồn vui tới,
xuân phơi phới...!

Như giòng sông, qua đại dương,
qua bao ghềnh và đá cheo leo,
gió mưa đừng sờn lòng EM ơi,
mới tới ngày nắng ấm.

Dù xa xôi, EM nhớ lời:
Rằng muốn có một ngày về,
thì chiến đấu đừng sờn lòng,
đừng nề gian khổ… EM ơi...!

2-Ngày nào nghe tiếng chim
ca líu lo trên cành hoa đào,
EM nhủ lòng: rằng bóng dáng... người tình về,
về đến bến đò đầu làng,
là giờ ANH về...!

EM thầm ghi, câu biệt ly,
ghi tiếng lòng của lớp ra đi,
đem cuộc đời về bến vinh quang,
cho một chiều đến, một chiều lưu luyến,
sống trìu mến...!

Cho hồn ta, dâng tình ca,
cho bao lòng thơm ngát hương hoa,
cho men đời ngào ngạt bao la,
cho ngày về ấm cúng.

Và EM ơi, xin nhủ lòng:
Rằng muốn hát bài trùng phùng,
thì EM ơi đừng sầu lòng,
đợi chờ ANH về... EM ơi...!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản 30/03/1954)
*****
LỜI NGƯỜI RA ĐI
(Nhạc và lời: Trần Hoàn)
1-Một chiều ANH bước đi, EM tiễn chân ANH tận cuối đồi,
Nghe dặn lời:
Rằng chiến đấu đừng sờn lòng; Rằng sóng gió- đừng sờn lòng;
đừng nề gian khổ!

Máu còn rơi, xương còn rơi,
Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra
ngăn quân thù giày xéo dân ta-
cho một ngày mới, một NGUỒN vui tới, xuân phơi phới.

Như giòng sông QUA đại dương, QUA bao ghềnh và đá cheo leo;
Đấu tranh này bền lòng EM ƠI, mới tới ngày nắng ấm.
Và xa xôi, EM nhớ lời: Rằng muốn có một ngày về
thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ.

2-Ngày nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cành hoa đào,
EM nhủ thầm:
Rằng bóng dáng người tình về, về đến bến đò đầu làng
là giờ ANH về!

Lá vàng rơi, mưa buồn rơi,
bao tháng ngày, hình bóng xa xôi;
Nay, ANH về- mừng lắm ANH ơi!
Ta xây đời mới- một nguồn vui tới- ý phơi phới.

Như giòng sông QUA đại dương, QUA bao ghềnh và đá cheo leo.
Gió mưa đừng sờn lòng EM ƠI, mới đến ngày nắng ấm.
Và xa xôi, EM nhớ lời: Rằng muốn có một ngày về,
thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ.

3- Và dù nơi chốn quê hay ở xa- nơi tận cuối ĐỒI.
EM nhủ mình:
Rằng muốn có một ngày về, THỀ chiến đấu đừng sờn lòng,
đừng nề gian khổ!

Súng còn vang, dân lầm than,
Đây chiến trường, thề quyết xông pha,
Ánh dương bầu trời Việt thân yêu,
mong hòa bình tới- để toàn dân mới sống ẤM NO.

Trong ngày xanh, EM cùng ANH
lấy sức người gặt sức thiên nhiên,
sống chan hòa đồng lúa, nương khoai
cho một mùa gió thắm,

Và dâng lên bao tâm hồn đầy sức sống hòa tình đời,
tình phơi phới, mừng ngày về tràn trề tin tưởng!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản 16-06-1954)
*****

Khánh Ly https://www.youtube.com/watch?v=OeSmMSye0Ys
Ngọc Cẩm- Nguyễn Hữu Thiết https://www.youtube.com/watch?v=Kr_TcRkbp0Y
Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=RUZrBqYTvkM
207068

207069

207070

207071

vothuyettham
14-09-2017, 15:28
CÔ THẮM VỀ LÀNG
(Tác giả: Giao Tiên)

Ô! kìa ai như cô Thắm
con bác Năm ở xa mới về.
Gớm/dáng, người xinh sao xinh quá,
trông ngẩn ngơ đám trai làng ta.
Mới ngày nao quây dây nhảy tiền,
mới ngày nao tung tăng khắp miền,
mà giờ đây- cô Thắm xinh như nàng tiên.
(mà giờ đây- Em lớn xinh hơn ngày xưa.)

Mặt hoa, da phấn, thêm mắt đa tình,
Mày cong, môi thắm,
nhung gấm quanh mình,
tay dù xoay, chân giày Tây.
Nhìn cô tha thướt như liễu buông mành,
Bà con cô bác ai nấy khen thầm:
“Ước mong cô gái ngoan nhà mình”.
(“Muốn đôi ta kết duyên vợ chồng”.)

Ô! kìa ai như cô Thắm
trông sáng qua gấm hoa trang đài.
Thế mà hôm nay, cô Thắm
không khác chi các cô làng ta-
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà,
áo bà ba duyên quê ấy mà,
cùng chị em, chân dép/đất, cô đi chợ xa.

Thì ra cô Thắm đáng mến hơn người,
Vì cô/em ăn ở theo thuở theo thời,
bao người thương bao chàng mê.
Làng trên thôn dưới, nô nức xa gần.
Bà con cô bác ai nấy khen thầm:
“Ước chi ta có dâu là nàng”.
(Bà con cô bác ai nấy vui mừng:
“Chúc đôi ta sống lâu bạc đầu”.)

Ô! kìa ai như cô Thắm
đi với ai giống như anh Hùng.
Ấy, nào ai hay ai biết,
trông xứng đôi xứng đôi làm sao.
Lúa đồng trên xanh xanh có nàng,
luống cày sâu bên nây có chàng,
Chờ mùa lên, đôi lứa xe nên tình duyên.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 11-04-1974)
*****
Thái Châu https://www.youtube.com/watch?v=g7SUe8HyXfQ
Thái Châu & Tuyết Hằng https://www.youtube.com/watch?v=Y64-j9jpdDg
Thái Châu (Sol Vàng) https://www.youtube.com/watch?v=GH6E_S0S7iQ
207072

207073

207074

207075

vothuyettham
16-09-2017, 10:34
TRỐNG CƠM
Xuất hiện:
Từ thế kỷ 10, trống cơm đã xuất hiện ở Việt Nam (đời nhà Lý). Trước khi đánh trống, người ta thường lấy cơm nghiền nát, trét vào giữa mặt trống để định âm, do đó trống này gọi là trống cơm.
Tương tự ở miền nam Ấn Độ, có trống Mridangam, trên mặt trống có một ít cơm nghiền hoặc miếng bột mì trộn nhuyễn như miếng bánh, dán lên làm cho tiếng trống êm ái hơn.
Cấu tạo:
Trống cơm có 2 mặt trống hình tròn bằng nhau, đường kính khoảng 15–17 cm. Mặt trống bịt da, đường viền buộc bằng sợi mây hay da (dây xạ) kéo từ đầu trống này sang đầu trống kia để chỉnh độ căng giữa 2 mặt trống. Tang trống bằng gỗ hình ống tròn, dài khoảng 56–60 cm, hai đầu hơi khum lại, đường kính ở tang trống đoạn giữa lớn hơn đường kính mặt trống. Tang trống để mộc hoặc sơn đỏ.
Có loại trống cơm đường viền đóng bằng đinh tre vào tang trống. Người ta trét cơm (thường là cơm nóng) vào giữa để định âm. Nếu trét nhiều cơm thì âm thanh phát ra trầm, ít cơm thì âm thanh sẽ cao hơn. Mặt trầm gọi là mặt thổ, mặt cao là mặt kim.
Âm thanh:
Hai mặt trống cách nhau một quãng năm đúng.
Trống cơm có âm thanh vang nhưng mờ đục, diễn tả tốt tình cảm buồn, sâu sắc. Tiếng trống cơm nghe gần giống tiếng đàn hồ lớn bật dây nên đôi lúc người ta sử dụng nó thay âm thanh đàn hồ lớn trong những âm trầm nhất định nào đó. Tùy theo chất cơm trét mặt trống âm thanh phát ra sẽ có chất lượng tốt hay xấu tương ứng.
Kỹ thuật biểu diễn:
Để diễn trống này người ta đeo trống bằng 1 dây da quàng qua cổ, đặt trống ngang trước bụng rồi dùng 2 tay vỗ vào 2 mặt trống. Tay trái vỗ vào mặt thổ phát ra âm trầm, tay phải vỗ vào mặt kim phát ra âm cao.
Trống cơm có kỹ thuật diễn chính như đánh chập (tay trái vỗ mặt thổ, tay phải bịt mặt kim), ngón vê (dùng ngón tay hoặc bàn tay chạm liên tục thật nhanh trên mặt trống).
Sử dụng:
Ban đầu, Trống cơm là nhạc cụ quan trọng trong Nhạc lễ Nam Bộ và Tuồng. Còn trong Chèo thì trống cơm chỉ đóng vai trò đánh luồn vào đàn chứ không có bài bản riêng.
Sau này, người ta sử dụng trống trong lễ hội để mừng cho mùa vụ bội thu, ấm no cũ đã qua và cầu mong cho mùa mới cây trái đơm bông, kết nụ,
Mỗi khi tiếng trống reo vang lên, âm thanh của tiếng trống báo hiệu cho ngày hội đến, già trẻ bé lớn đều háo hức, dáo dác tụ tập về vui cùng lễ hội. Người tham gia lễ hội dù ở độ tuổi nào, dù là dân tộc nào thì cũng đều có một niềm vui chung: vui tươi, hồn như lũ trẻ (con nít) dáo dác, ngơ ngác những loài chim công (con sít) đủ sắc màu tụ hội về lễ hội. Trai gái, đủ dân tộc, đủ sắc màu, dù xa xôi, cách trở địa hình, sông núi cũng nô nức, băng non, vượt suối tìm đến lễ hội để tìm bạn, kết cặp, kết đôi.
Ngày nay, trống cơm còn là vật vui chơi cho những thiếu nhi vào những dịp lễ hội như trung thu, múa, biểu diễn văn nghệ…
****************
TRỐNG CƠM
(Nhạc và lời: Y Vân)

1.
Tình bằng có cái trống cơm,
Khen ai khéo vỗ
(Ố mấy) bông nên bông.
(Ố mấy) bông nên bông.

Một đàn (tang tình) con nít.
Một đàn (tang tình) con nít.
(Ố mấy) lội, lội, lội sông.
(Ố mấy) đi tìm,
em nhớ thương ai
đôi con mắt (ố mấy) lim dim,
đôi con mắt (ố mấy) lim dim.

Một bầy (tang tình) con nhện
Ư ứ ư (ố mấy) giăng tơ.
giăng tơ (ô mấy) đi tìm,
em nhớ thương ai.
duyên nợ khách tang bồng
duyên nợ khách tang bồng.

2.
Tình bằng có cái trống cơm,
Khen ai khéo vỗ
(Ố mấy) bông nên bông.
(Ố mấy) bông nên bông.

Một đàn (tang tình) con nít.
Một đàn (tang tình) con nít.
(Ố mấy) trèo, trèo, trèo non.
(Ố mấy) đi tìm,
anh vấn vương ai
đôi con mắt (ố mấy) đăm đăm,
đôi con mắt (ố mấy) đăm đăm.

Một bầy (tang tình) con Nhện
Ư ứ ư (ố mấy) đưa tin,
đưa tin (ô mấy) đi tìm,
anh vấn vương ai.
duyên nợ gái má hồng
duyên nợ gái má hồng.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 18-06-1973)
*****
https://www.youtube.com/watch?v=Z-TCP4Y2Q7Q
https://www.youtube.com/watch?v=VyEyVlUnodc
207076

207077

207078

207079

vothuyettham
16-09-2017, 21:56
THƯ NGOÀI BIÊN TRẤN
(Tác giả: Giao Tiên)
Bao năm xuôi ngược khắp miền rừng sâu, đồi cao
Gian lao nhưng lòng vẫn nặng tình yêu núi sông
Cho nên nhiều khi nhớ về em lắm
Trang thư vài câu làm tin thế thôi
Nàng hay trách hờn người tình biên ải
Bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai.

Em ơi cho dù muôn dặm hành quân ngày đêm
Biên cương xa vời, anh vẫn là anh của em
Thư anh từ nơi tuyến đầu lửa khói
Trong đêm hỏa châu bừng lên sáng soi
Vài câu viết vội lời tình chân thành
Mong người em yêu thấu hiểu lòng anh

Khi non nước còn giặc thù, anh chấp nhận lời thề:
Đời trai dâng núi sông.
Bao YÊU ái chuyện của lòng ai chẳng phải một lần
Ấp ủ trong tim nhưng nếu yêu thương còn dang dở
Và còn những ngày cách ngăn.
Xưa nàng Tô Thị ngày đêm trông chồng
Không màu thư xanh, tình xưa nay còn sử quý lưu danh.

Em anh yên lòng an phận người thương chờ mong
Anh em bao giờ vẫn là người yêu thủy chung.
Thư anh gửi em viết từ biên trấn.
Thư anh dù không màu xanh ái ân
Biển thương chất đầy tình ngoài chiến trường
Gửi về hậu phương với trọn niềm tin.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 18-05-1960)
*****
Trang Mỹ Dung https://www.youtube.com/watch?v=IyoVX3oUP1A
207080

207081

207082

207083

vothuyettham
17-09-2017, 12:41
TÌNH CA TRÊN LÚA
(Tác giả: Hoàng Thi Thơ, xuân 1973)
Trên đồng lúa vàng, một bầy sơn ca.
Trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta.
Chỉ mình đôi ta, nhìn mây- mây ngập ngừng,
nhìn chim- chim ngại ngùng,
mình nhìn nhau, nhìn được lòng thẹn thùng
TRÊN MÁ ĐÔI MÁ EM HỒNG HỒNG.
Trên đồng lúa vàng, một chiều yêu EM,
Trên đồng lúa vàng, ngàn đời không quên,
ngàn đời không quên vầng trăng thanh trên trời,
ngàn sao cao vời vợi, mình nhìn nhau
nhìn được tình của mình phơi phới trong mắt EM tuyệt vời.
Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng.
Ta quen nhau ngày lúa còn xanh.
Ta quen nhau khi bầy én lượn, đôi cò nào hạ cánh vu vơ.
Ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng, ngọn gió chiều quạt mát như ru.
Trên đồng lúa vàng, ngạt ngào hương thơm,
thơm mùi lúa vàng, là mùi quê hương,
là mùi yêu đương, mùi thơm- thơm dạt dào,
mùi thơm- thơm ngọt ngào.
Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó
trên tóc EM bồng bềnh.
*****
Sơn Ca & Bùi Thiện https://www.youtube.com/watch?v=7I4qIMaosb8
Duy Khánh & Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=rEfJa0rWnF0
Thùy Trang & Duy Hòa https://www.youtube.com/watch?v=_6QK4Lo585A
207084

207085

207086

vothuyettham
19-09-2017, 09:15
VÒNG TAY NÀO CHO EM
(Tác giả: Thơ: Lệ Khánh. Nhạc: Ngọc Lan-Thục Vũ [Hoàng Lê Vũ])
Thôi thế từ nay cách biệt rồi.
Cuộc đời cay đắng, nhiều chông gai.
Từ khi mình biết nhau đây,
Tình ta còn thắm không phai,
mà nay nỡ chia làm hai.

Em biết đời em lắm tủi sầu,
Đường tình ngang trái chuyện mai sau.
Vòng tay tình ái anh trao,
vòng tay trìu mến hôm nao,
giờ đây chỉ là thương đau.

[ĐK:]
Vòng tay anh đã lỡ
ôm cả một đàn con,
ôm cả người vợ hiền.
[[Vòng tay anh đã lỡ
ôm mộng tình trăng sao,
trao về một người rồi.]]
Còn vòng tay nào nữa,
anh dành lại cho em
như lời anh thường nói
khi chúng mình quen/yêu nhau.

Anh hãy về đi với vợ hiền
và đàn con nhỏ còn ngây thơ.
[[Thôi thế từ nay lỡ làng rồi
Còn gì mơ ước mộng chung đôi]]
Phần em chịu sống bơ vơ,
tình ta đành lỡ duyên nhau,
thì xin hãy hẹn mai sau.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 09-07-1970)
*****
Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=XzWx7AXkGKU
Cẩm Loan https://www.youtube.com/watch?v=lpuhJsfvZ7k
207087

207088

207089

207090

207091

vothuyettham
19-09-2017, 09:17
KỶ NIỆM THỜI CON GÁI
(Tác giả: Nguyên Thảo- Vinh Sử)
Kỷ niệm thời con gái xa xôi.
Buồn vui mình mãi nhớ trong đời.
Những ngày thân ái Anh-Tôi
ân tình e ấp trên môi,
tin yêu thời con gái.

Cuộc tình nào không chóng phôi pha?
Nụ hoa nào chẳng sắc hương nhòa?
Có loài tim vỡ như hoa,
ngôi tình yêu thoáng bay xa,
thôi, viết tâm sự bài ca.

ĐK:
Xưa kia, đôi khi vẫn biết
“yêu đương là chết trong lòng không ít” Anh ơi.
Nên Em không mơ ngày cưới
khi anh bàn tới,
lo sợ chúng mình lìa đôi.

Kỷ niệm thời con gái băn khoăn
ngày xưa- thường vẫn hỏi anh rằng:
“Nếu một mai sẽ ly tan,
Ôi buồn, Anh trách Em chăng”?
Anh nói: “Đâu phải tại nhau”.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc, ngày 25-05-1970)
*****
Giao Linh https://www.youtube.com/watch?v=qh78_1RBF2Y
207092

207093

207094

207095

vothuyettham
28-09-2017, 09:54
ĐỒI SIM THƯƠNG NHỚ
(Tác giả: Song Ngọc)

Từ khi xa vắng, vĩnh biệt người đi.
Đồi sim thương nhớ, nhớ thương những gì?
Để cho hoang sơ, rừng cây trút lá
mênh mang đường chiều xa quá,
nhớ ơi bóng ai ngày xưa.

Đã bao năm tháng âm thầm còn đây,
Đồi hoa sim tím vẫn mong đợi hoài.
Nằm đây im nghe tiếng cơn gió cuốn xa xôi,
chiều rừng buông xuống,
nhớ thương đi vào u buồn.

Còn đâu chiều xưa bên đồi hoa tím đó,
kỷ niệm tàn trong mơ.
Hoa rừng thôi nở, chiều buồn im tiếng gió,
cánh chim xưa hững hờ
đã lâu mỏi mòn ngóng chờ.

Chiều nay, lữ khách qua đồi sim xưa,
buồn trông mây tím ven rừng chiều
mà nghe đâu đây còn vương tiếc nhớ
như thương tình ai dang dở,
ái ân đã thành mộng mơ.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 08-06-1965)
207106

207107

207108

207109

vothuyettham
28-09-2017, 10:04
KẺ NHỚ NGƯỜI QUÊN
(Tác giả: Hoàng Hải-Thục Linh)

Nếu xưa kia, mình đừng quen biết nhau,
Em đâu có khổ khi tình đã phai màu.
Đời như nương dâu, tình như lá đổ,
yêu nhau nhưng rồi dang dở,
hỏi anh sao đừng nhung nhớ?

Nếu xưa kia, mình đừng vội mến thương,
Em không khắc khoải, không tủi đêm trường.
Mùa đông sang- không buồn duyên cách trở;
Thu qua- không sầu nức nở.
Cuộc đời: đen trắng đâu ngờ.

Ai bảo thời gian là phương thuốc lãng quên;
Thời gian là liều thuốc thần tiên?
Nhưng anh ơi, đêm đêm, em sầu nhớ,
ưu tư thêm chồng chất
nên muốn quên đâu được quên.

Đã không chung một tàu đi đến ga.
Tơ duyên bé nhỏ nay đã phai nhòa.
Người nơi sân ga chờ ai bóng lẻ,
Riêng em âm thầm, vắng vẻ
chờ tàu đi mãi không về.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 29-06-1970)
*****
207110

207111

207112

207113

vothuyettham
05-10-2017, 09:07
5 CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG
(Tác giả: Minh Kỳ)
*
(VIẾT THEO Ý THƠ 5 CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG CỦA
TƯỜNG LINH)
[ANH- NGƯỜI THƯƠNG BINH VỀ THĂM NGUYÊN QUÁN
MỘT BÀN TAY VĨNH VIỄN GỬI SA TRƯỜNG
ANH TRỞ LẠI VỚI BÀN TAY CÒN LẠI
VẪY VẪY CHÀO NON NƯỚC QUÊ HƯƠNG
Thơ của TƯỜNG LINH]
*
Chiều nay, có người thương binh
trở về thăm nguyên quán với một bàn tay còn lại.
Quê hương anh mấy ải đèo xa, chiều thơ êm ả câu hò-
Ngũ Hành năm cụm núi xanh lơ.

Mẹ thương buồn kể ANH nghe:
Ngày xưa Mẹ cùng Cha- Trai lành- Gái đảm thương nhau.
Vì tình duyên hai đứa, ngoại già cho lấy nhau-
Đám cưới vài buồng cau, liếp trầu.

ĐK:
Rồi nay, anh trở về:
cha anh không còn nữa, mẹ anh bây giờ đã già.
Ngũ Hành- năm cụm núi xanh xanh-
xa rồi ngọt trái Nam Trân,
mây dâng nhiều trên đỉnh Ải Vân.

Chiều nay, có người thương binh
không về với bàn tay năm ngón nhưng về với ngàn chiến công.
Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành,
một ngón tay dâng một cụm Ngũ hành.

Niềm vui chờ đón tương lai,
thư gửi cho người yêu viết bằng tay trái không ngay.
Tình này mong đẹp mãi như năm cụm núi quê hương,
Ôi năm cụm núi quê hương!
(Lời được trích chính xác tờ nhạc xuất bản ngày 08-02-1974)
*
Hương Lan https://www.youtube.com/watch?v=tzwLxVFSdVE
207127

207128

207129

207130

Hnduy
07-10-2017, 15:58
Link: https://bianhac.blogspot.com/2017/10/full-buc-hoa-ong-que-van-phung.html

Không ngờ thời thập niên 1950 đã có giai điệu cha cha cha rồi @-)

Hnduy
09-10-2017, 14:15
Nhạc sĩ Huy Phong là ai?
https://bianhac.blogspot.com/p/nhac-si-huy-phong.html

vothuyettham
11-10-2017, 22:06
Cha cha cha thập niên 1950
*
BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ
(Tác giả: Văn Phụng)

[Cha cha cha]
Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa,
Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng.
Ðàn chim chim chim non đang ríu ríu rít hót,
tung cánh bay- nhẹ lướt trên cành la đà.


Từ xa xa xa xa, nghe thoáng thoáng tiếng hát
thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng.
Tình tang tang tang tang, tang tính tính tính tính,
Du khách nâng nhẹ phím, buông nhẹ tơ vàng.

ĐK.
Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hơn.
Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn.
Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang,
Người người hò vang, đàn hòa tình tang
nhịp nhàng vẳng xa.


Hò lơ ho lơ
Hò lơ ho lơ, ho lơ
Hò lơ hó lơ
Hò lơ ho lơ, hó lơ.
Ơi anh em ơi, còn gì đẹp tươi,
Còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới
gặt về thảnh thơi!


Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát
Em bé nô đùa rởn- luôn miệng tươi cười.
Ðồng quê hôm nay vui, Vui với thóc lúa mới,
cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ.


Chàng trai say say say, thôn nữ giã giã giã.
Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng.
Vừng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm.
Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò
Hò! Hò! Hò! Lơ!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 29-06-1956)
*****
5 Dòng Kẻ https://www.youtube.com/watch?v=voAru0Jfqqg
Vy Oanh https://www.youtube.com/watch?v=4MnoWv89EoY
207146

207147

207148

207149

vothuyettham
12-10-2017, 16:43
“Sau hiệp định Geneve 1954, miền Nam mở rộng vòng tay chào đón cả triệu người Bắc di cư vào cùng sống chan hòa với nhau trong vận hội mới của đất nước. Triệu người Bắc cũng đã nhận miền Nam như là quê hương mới của mình. Trong cuộc sống mới có nhiều mối tình Nam-Bắc nẩy nở, kết hợp với nhau, nhưng bên cạnh đó cũng có những ngộ nhận đáng tiếc về sự khác biệt địa phương, có thể gọi là kỳ thị giữa những người khác miền với nhau. Cái đó chẳng qua là do mưu đồ của Tây áp đặt vào người mình đã lâu. Thì trong hoàn cảnh đó, bài hát “Khúc hát ân tình” (tức “Duyên Bắc Tình Nam”) ra đời như là một lời kêu gọi mọi người con của đất nước hãy sống thân ái với nhau và ca ngợi tình yêu không phân biệt Nam-Bắc. Đó là lý do tôi sáng tác bản nhạc này.”
1958
KHÚC HÁT ÂN TÌNH
(DUYÊN BẮC TÌNH NAM)
(Tác giả: Nhạc- Xuân Tiên, Lời- Song Hương, 1954)
Người từ (là) từ phương Bắc
đã qua dòng sông-
sông dài tìm đến phương này- một nhà thân ái.
Ơi... Tình Bắc- Duyên Nam (là) duyên
tình chung muôn đời ta đắp xây.

Gặp Nàng- Nàng là thôn nữ
mắt duyên cười say môi hồng,
tình ngát, đôi lòng mộng vàng chung bóng.
Ơi! Mạch đất dâng hương (là) hương,
cần lao, chung đời, vai sát vai.

Cùng góp bàn tay- thương yêu nhau rồi,
ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui- chung vui
cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi.
Ngày mai hạnh phúc, nơi nơi reo cười,
quê hương thôi đau sầu- ngăn sông núi, cách chia,
ta đem yêu thương về cho Phương Bắc...

Tìm về mảnh vườn hoa thắm,
hái bông tầm xuân trao nàng-
lời hát ân tình hồng hồng đôi má.
Ơi... đời sống yên vui, (là) vui,
dìu nhau đi vào chung bóng mơ.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc của “Tinh Hoa Miền Nam, xuất bản ngày 03-07-1958 & 22-01-1964)
*****
Mai Thiên Vân http://nhacpro.net/bai-hat/khuc-hat-an-tinh-mai-thien-van.dwnh.html
Phương Dung https://www.youtube.com/watch?v=INmrFx_jMgo
207150

207151

207152

207153

vothuyettham
19-11-2017, 15:51
MÓN QUÀ KỶ NIỆM
(Tác giả: Y Vân)
Kỷ niệm một món quà duyên
chiều xưa đi khắp phố phường,
tìm mua trong mấy gian hàng
trăm ngàn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng.
Ngập ngừng, tìm kiếm làm sao?
Một cho nhưng muốn bao điều:
Cầu mong ghi nhớ ban đầu,
Ghi tình êm thắm, ghi duyên bền lâu.
[ĐK:]
ANH tặng EM một màu khăn liễu mềm dịu dàng
để bàn tay thấm lệ thẹn thùng khi tình yêu đến.
ANH tặng EM một màu hoa trắng ngần, mịn màng
để nhìn năm ngón ngà nhẹ nhàng vuốt trên cành bông.
Kỷ niệm đẹp biết là bao!
Thì xin duyên chớ phai màu,
Cành hoa, khăn liễu hôm nào
Ân tình trên hết, yêu thương làm đầu.
Kỷ niệm một chút làm tin,
Rồi đây duyên đã vuông tròn,
Tặng EM hoa cưới tay cầm,
Hoa cài trên áo- thêm hoa vành khăn.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 27-06-1961)
*****
Mai Lệ Huyền https://www.youtube.com/watch?v=MCprYkH_pXE
207506

207507

207508

207509

vothuyettham
20-11-2017, 08:09
TRỜI GHEN MÁ ĐỎ
(Tác giả: Linh Ngân-Vinh Sử)
Năm mười bảy tuổi, EM đi lấy chồng.
Trong nhờ, đục chịu- phận gái sang sông.
Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng,
Ngờ đâu sớm buổi tang chồng.
Trời ghen Má đỏ môi hồng.

Năm mười bảy tuổi, duyên EM lỡ làng.
Ba chìm bảy nổi- một chuyến sang ngang.
Thủy chung gánh gãy giữa đàng,
Thuyền quyên trống trải vô vàn.
Từng đêm suối lệ tuôn tràn.

Bao nhiêu bến mộng trong đời,
Mà EM bến đục, tình EM ngậm ngùi,
Tim EM lá đổ trăm chiều,
Gió mưa tiêu điều, nghe xót xa nhiều.

Năm mười bảy tuổi, tin yêu mất rồi,
EM về bèo bọt một kiếp đơn côi.
Nợ duyên gánh gãy ngang trời,
Tuổi xuân chết rũ không lời,
Thời con gái cũng qua rồi.
*****
Giáng Thu https://www.youtube.com/watch?v=VU8BEVnh4B0
207514

207515

207516

vothuyettham
28-11-2017, 21:02
ÁNH NẮNG ĐỒNG QUÊ
(Nhạc và lời: Từ Vũ)
Ánh nắng lấp lánh chiếu đồng quê sáng tươi.
Muôn chim reo vang khúc nhạc yêu đời.
Nắng chiếu khắp lối, xóm làng như đón mời.
Niềm vui đem tới muôn người.

Tre xanh rung rinh đua cười ca hát vang.
Ánh nắng lung linh vương trên xóm làng.
Thân cau êm êm ru mình theo gió đàn.
Tình tang theo ánh nắng vàng.

Nhịp đàn ta ca theo tình quê,
nhịp đàn ta hát theo tình quê,
nhịp đàn ta hát theo hương quê.

Một màu xanh xanh ven bờ đê,
nhuộm vàng lên ánh nắng đồng quê,
ngạt ngào gió đưa hương lúa về.

Ánh nắng sáng chói hé nhìn qua khóm cây,
Hân hoan như gieo từng bừng tháng ngày
Nắng chiếu khắp lối, nhuốm vàng tươi chốn này.
Tình tang câu hát vơi đầy.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 16-05-1956)
207552

207553

207554

207555

vothuyettham
02-12-2017, 09:18
CÁNH HOA YÊU
(Tác giả: Nhạc: Hoàng Trọng. Lời: Vĩnh Phúc)
1.
Một hôm ANH về, EM bâng khuâng đứng trông theo,
Hoàng hôn nâng niu bước đôi chân NGƯỜI EM YÊU.
EM nhớ thương nhiều, lòng xao xuyến thêm nhiều,
Hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu.

Rồi EM đi nhặt hoa “pensée” ép trong thơ,
thầm trao cho ANH những khi tâm hồn bơ vơ.
Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ,
Hoa nói lên ngàn nỗi nhớ mong chờ.

Có biết rằng: Tâm tư EM một lần đầu tiên đã mến yêu?
Có thấu rằng: ANH xa xôi, còn lại mình EM dưới sương chiều!
Tìm nhau trong mầu hoa "pensée" tím chơi vơi,
Tìm nhau trong mơ, dắt nhau sang bờ yên vui,
Thương nhớ xa vời gửi về chốn phương trời
Theo cánh hoa lòng- đến bên người.

2.
Chiều nay, trong vườn hoa "pensée", bướm đua bay,
Chiều nay, ANH ơi, gió mây như ngừng nơi đây.
Hoa tím nơi này- chờ ANH đã bao ngày,
ANH có mơ mầu tím chiều nay?

Màu hoa tâm tình xe duyên đôi lứa yêu nhau!
Một mai ANH ơi, có ly tan: đừng quên nhau!
Hoa có phai mầu, cuộc đời có u sầu:
Xin nhớ câu thề lúc ban đầu.

Nhớ mãi ngày ANH đem hoa về tặng người yêu giữa giấc mơ.
Đã mấy mùa, ANH xa xôi- để lại người yêu với mong chờ!
Tình EM như mầu hoa "pensée" ngát hương yêu,
Lòng EM luôn mong giữ sao nguyên mầu trung trinh,
Mong ước mơ thành,
Trời cho lứa đôi mình đi hái hoa đời- kết tâm tình.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 28-09-1964)
*****
Thạch Thảo https://www.youtube.com/watch?v=Ro48YBwpdeM
Thanh Thúy https://www.youtube.com/watch?v=14B_sSL23iQ
207558

207559

207560

207561

207562

vothuyettham
02-12-2017, 09:44
CÁNH BUỒM CHUYỂN BẾN
(Tác giả: Minh Kỳ- Hoài Linh)
Có những cánh buồm lạc hướng tâm hồn dạt sóng đi xa,
Lênh đênh sông hồ để bến mong chờ từ bao năm qua.
Sao đi đi mãi không lạnh con tim,
cho đây thương đấy, bao giờ thôi quên:
ai nhớ, ai tìm, trong giấc êm đềm, tha thiết gọi tên?

Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau.
Đêm nghe gió lộng, thương cho lá rụng sầu nghiêng nghiêng bóng.
Đường đời muôn tên, sông hồ lắm bến: có một niềm tin.
Bao la mây chiều, câu ca muôn điệu,
trăng ngàn đời chiếu: chỉ một tình yêu.

Có những cánh buồm chuyển bến quay về, về với quê hương,
Bao năm/Phương nam mong chờ (Anh trông, em chờ)
giờ đã neo bờ, mừng hoen đôi mi.
Mây giăng giăng lối cho chiều nay mưa,
Cây đa, bến cũ, con đò năm xưa, sông nước lững lờ,
Ca khúc “Mong chờ” xin ghép vào thơ.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 22-01-1964)
*****
Hoàng Oanh https://www.youtube.com/watch?v=EAc8QISNZjI
Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=Au6BiJptGxc
Phương Dung https://www.youtube.com/watch?v=8CEWMmSjxdM
207563

207564

207565

207566

vothuyettham
04-12-2017, 10:34
KHÚC HÁT MÙA CHIÊM
[Dân ca]
(Tác giả: Nhạc- Hoàng Trọng; Lời- Hồ Đình Pương)
*
Nhạc quê hương, đây nhạc quê hương.
Lời dân ca chan hòa yêu thương.
Ai sống tha phương,
Lui bước phong sương,
Về nghe tình ngát canh trường:

Đồng ta xanh, xanh nhờ công anh;
Đồng ta thơm, thơm nhờ tay em.
Mưa nắng say quên
Trai gái đua chen
Vun xới cho được mùa chiêm.

Hò là hò hò ơi.
Hò là hò hò ơi…
Hôm nay, lúa vàng: là dân no, làng nước yên vui…
Hò là hò hò ơi.
Hò là hò hò ơi.
Hôm nay, lúa vàng: là tình ta tròn mối duyên đời!
Kìa mây trôi, trăng đẹp lên khơi.
Từ ven sông, qua đồng trăng soi.
Trông lúa thêm tươi,
Hương ngát nơi nơi,
Hồn quê càng thắm môi cười.
Gặt mau lên, ta gặt mau lên.
Đầy tay anh, qua tràn vai em.
Công khó vui quên, câu hát thâu đêm,
trăng chứng cho cuộc tình duyên!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 16-02-1957)
Duy Khánh&Hoàng Oanh https://www.youtube.com/watch?v=t8yFKbEPEbQ
207579

207580

207581

207582

vothuyettham
04-12-2017, 22:19
MÙA HOA THƯƠNG NHỚ
(Tác giả: Lê Dinh)
[Sao bông phượng nở trong mầu huyết
Rỏ xuống lòng tôi những giọt châu.
H.M.T]
*
Hoa phượng thắm rơi trên trường cũ.
Mùa thương nhớ đến rồi EM ơi.
Thương làm sao, nhớ thương hoài,
thương người đi bốn phương trời,
ôi mùa hoa sao buồn thế?

Em còn nhớ hôm nao ngoài hiên,
Lòng lưu luyến nhớ ngày chia ly,
tay cầm tay, nói những gì-
khi màu hoa thắm trong lòng
để rồi thương mãi người đi?

Màu phượng đỏ thắm,
mùa thương tiếc ngập lòng
hay mùa bâng khuâng nhớ mong?
Hồn phượng là đây,
với tình phượng còn say,
bàng hoàng như luyến tiếc gì đây?

Em nhặt cánh hoa rơi chiều nay,
về em ép giữa lòng bàn tay.
Mong phượng kia chẳng phai mầu
như màu hoa thắm ban đầu-
cho mình thương nhớ dài lâu.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 15-04-1961)
*****
Nhã Thanh http://www.chacha.vn/song/mua-hoa-thuong-nho,v1MCr.html
207583

207584

207585

207586

HanParis
05-12-2017, 19:56
Nếu thấy chưa đủ, quý vị chia sẽ thêm 200 bài dưới đây. 😁

200 bài hát nhạc vàng được lòng vào bài thơ tràng giang đại hải... 🤣
Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương
KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà
HƯƠNG THẦM còn mãi TÌNH XA
BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO còn ra nổi này
CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
THU SẦU, CHIỀU TÍM tháng ngày đơn côi
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI ngàn đời
Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
MÙA THU CÒN ĐÓ tình yêu ngỡ ngàng
ĐÒ CHIỀU chưa tiễn người sang
NỔI LÒNG sao biết THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN
TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi
NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU
CÔ ĐƠN nhìn GIỌT MƯA THU
Nghe như TUYẾT LẠNH âm u sao đành
Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh NỖI NIỀM
SẦU ĐÔNG chẳng phải của riêng
BÓNG CHIỀU TÀ nhạt, PHỐ ĐÊM hững hờ
ĐÒ CHIỀU chở mấy LÁ THƠ
KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG, TÌNH BƠ VƠ sầu
Ôi NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU
NỮA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường
Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn
Để ai GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN
NGƯỜI ĐẸP YÊU DẤU, DỖI HỜN phòng the
Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng
CÔ ĐƠN, TÌNH NHỚ, phòng KHÔNG
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan
Bao giờ em bước SANG NGANG
GIỌT LỆ SẦU khóc CHIỀU HOANG VẮNG người
GA CHIỀU, NHƯ GIỌT SẦU RƠI,
TẦU ĐÊM NĂM CŨ biết NGƯỜI VỂ đâu
XÓM ĐÊM, TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
TÌNH BUỒN biến SẮC HOA MÀU NHỚ thương
Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng
Sá gì ẢO ẢNH, ĐÊM ĐÔNG
NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
NGĂN CÁCH, MẤY DẬM SƠN KHÊ
ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ trăng thề còn đây
Tình yêu CHIẾC LÁ THU PHAI
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai
NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai sầu hơn ai
Đượm nồng TIẾNG SÁO THIÊN THAI
KHÔNG BAO GIỜ CÁCH NGĂN hai mái đầu
Một lòng ĐỪNG NÓI XA NHAU
NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trọn câu vẹn thề
Rồi MỘT MAI QUA CƠN MÊ
HAI VÌ SAO LẠC đi về BẾN MƠ
VẮNG XA vẫn mãi ĐỢI CHỜ
Để em viết tiếp BÀI THƠ CUỐI CÙNG
Có ai THƯONG VỀ MIỀN TRUNG
QUÊ NGHÈO sỏi đá khốn cùng điêu linh
Lòng như KHÚC HÁT ÂN TÌNH
Trãi dài QUÊ MẸ nắng bình minh vui
MƯA TRÊN PHỐ HUẾ sụt sùi
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ bùi ngùi vấn vương
VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
NƯẢ ĐÊM NGOÀI PHỐ lòng TƯƠNG TƯ sầu
Dẫu rằng HAI ĐỨA GIẬN NHAU
Vẫn không như thể QUA CẦU GIÓ BAY
Một lần TỪ GIÃ THƠ NGÂY
Là em NHƯ CÁNH VẠC BAY mất rồi
Dẫu cho CAY ĐẮNG, TÌNH ĐỜI
NGƯỜI EM SẦU MỘNG tuyệt vời yêu anh
Ân tình GẠO TRẮNG TRĂNG THANH
Làm sao NƯỚC MẮT LONG LANH cạn dòng
Bây giờ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
NGƯỜI EM XÓM ĐẠO chỉ mong một điều
Thương em HÃYNHỚ NHAU NHIỀU
Hãy xin LÝ LUẬN TÌNH YÊU thế nào
Cũng xin đừng VẪY TAY CHÀO
TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO thật buồn
MỘT LẦN DANG DỞ đau thương
THA LA XÓM ĐẠO thánh đường bơ vơ
Hằng đêm QUÁN NHỎ ĐỢI CHỜ
Ôm SẦU LẼ BÓNG vần thơ bẽ bàng
Còn đâu HOA SỨ NHÀ NÀNG
Gặp em trở lại CÔ HÀNG XÓM xưa
Còn đâu HUYỀN THOẠI CHIỀU MƯA
NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG đón đưa hẹn thề
Em SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ
MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚ tái tê lạnh nhiều
ĐÊM TÀN BẾN NGỰ cô liêu
AI RA XỨ HUẾ hắt hiu tháng ngày
Ôi chao THÀNH PHỐ MƯA BAY
KHÓC NGƯỜI TRINH NỬ đắng cay tình đời
HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT rồi,
NGẬM NGÙI cắn chặt bờ MÔI TÍM màu
BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU
NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG giọt sầu ly tan
Anh XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN
ĐƯA EM VÀO HẠ thênh thang vùng trời
THÔI thì ANH BIẾT EM ƠI
DƯ ÂM ngày MỘNG SẦU đời khó quên
CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đềm
MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ làm nên CHUYỆN TÌNH
NÉT BUỒN THỜI CHIẾN điêu linh
Ráng đi em CHUYỆN CHÚNG MÌNH qua mau
TÌNH ANH LÍNH CHIẾN địa đầu
Trao em ÁO ĐẸP NÀNG DÂU mai này
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI có hay
ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ tháng ngày héo hon
TÌNH YÊU CÁCH BIỆT mõi mòn
SAO ANH LỖI HẸN em còn đơn côi
Ngày MAI ANH ĐI XA RỒI
ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN bờ môi nhạt nhoà
TÀU ĐÊM NĂM CỦ mấy toa
BIỆT LY như CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG tàn
NỔI LÒNG mang tận quan san
Là như vai nặng HÀNH TRANG GIÃ TỪ
Phương này VẦNG TRÁN SUY TƯ
Xem như PHÚT CUỐI, TẠ TỪ TRONG ĐÊM
Mà SAO EM NỞ ĐÀNH QUÊN
RỪNG CHƯA THAY LÁ, GỌI TÊN BỐN MÙA
Tiền đồn THÁNG SÁU TRỜI MƯA
Trọn tình thương nhớ CHO VỪA LÒNG EM
Trở về MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM
VÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ càng thêm mặn nồng
TẠ ƠN, TRĂNG SÁNG ĐỒI THÔNG
CƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bồng LÃNG DU
Ngõ hồn lạc lối VƯỜN THU
MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ ngục tù con tim
Ngày mai anh BIẾT ĐĂU TÌM
LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ
Đắm chìm BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO đợi chờ đêm đông
Xin em ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG
BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO má hồng chưa phai
Sao em NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
NGHẸN NGÀO đắng GIỌT LỆ ĐÀI TRANG tuôn
Để cho TỪ ĐÓ EM BUỒN
NẾU MAI ANH CHẾT chim muôn gọi đàn
TÌNH YÊU VỖ CÁNH băng ngang
GA CHIỀU PHỐ NHỎ đèn vàng xót xa
TÌNH NGHÈO mang KIẾP CẦM CA
ĐIỆU RU NƯỚC MẮT phòng trà từng đêm
THỀM TRĂNG còn đọng môi mềm
GIỌNG CA DĨ VÃNG buồn thêm nản lòng
Cho em BẢY NGÀY ĐỢI MONG
SAO ANH KHÔNG ĐẾN phòng không cuối tuần
Anh còn VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI còn vương giặc thù
BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT mật khu
Bên RỪNG LÁ THẤP sương mù giăng giăng
Trên đồi HOA TÍM BẰNG LĂNG
NHỚ MẦU HOA TÍM đêm trăng thuở náo
Chuyện tình HÒ HẸN trăng sao
PHÚT ĐẰU TIÊN ắy nghe xao xuyến lòng
LẶNG THẦM, HOA RỤNG VEN SÔNG
Ngập ngừng GỎ CỬA hằng mong trao nàng
KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ thênh thang
ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang chử tình
Đếm từng sợi NẮNG THỦY TINH
TÌNH XA em mãi NHỚ MÌNH ANH THÔI
Đường tình NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
THUYỀN MƠ, CHUYỂN BẾN nhẹ trôi im lìm
CHIỀU trên NHỮNG ĐỒI HOA SIM
TÌNH THƯ CỦA LÍNH gởi niềm riêng em
Có loài HOA NỞ VỀ ĐÊM
Một loài HOA TRẮNG mang tên là quỳnh
Gót chân NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
BẠC MÀU ÁO TRẬN vẫn tình không phai
CHỜ ANH TRỞ LẠI ngày mai
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sánh vai TÌNH HỒNG
Bây giờ em THẤY GÌ KHÔNG
Làm sao em biết NỔI LÒNG NGƯỜI ĐI
Bây chừ ĐÔI NGÃ CHIA LY
Cho NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE nghìn trùng
Đường chiều phủ kín MƯA RỪNG
SAO EM KHÔNG ĐẾN trời rưng rưng sầu
Cạn nguồn GIÒNG LỆ THƯƠNG ĐAU
Thương HÀN MẠC TỬ sớm mau lìa trần
PHÙ DU kiếp sống chinh nhân
ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ, BƯỚC CHÂN ÂM THẦM
Và SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM
Của người TÌNH LỞ TRĂM NĂM đợi chờ
Dẫu rằng TÌNH LÀ SỢI TƠ
DẤU TÌNH SẦU vẫn BƠ VƠ cuối tuần
Phương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN
BUỒN VUI ĐỜI LÍNH trầm luân tháng ngày
chiều nào TỪ GIÃ THƠ NGÂY
AI XUÔI VẠN LÝ vui vầy nước non
LỜI THỀ SÔNG NÚI vẫn còn
TÌNH ANH LÍNH CHIẾN chưa sờn chí trai
TÌNH ANH BIỂN RỘNG sông dài
DẤU CHÂN KỶ NIỆM, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂ
ST

vothuyettham
15-12-2017, 21:36
LÚA VỀ ĐÊM TRĂNG
(Nhạc và Lời: Phạm Thế Mỹ & Trịnh Hưng)
Trăng sáng trên mái đồi, nhịp chày đôi, em cùng tôi
bên mái tranh quê nghèo mừng mùa tươi dâng niềm vui.
Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời.
(Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời).

Trăng sáng ôi dịu lành, nhịp chày nhanh, em cùng anh
vui bát cơm thơm lành, đồng ruộng xanh vui bình thanh.
Mai lúa lên hai mùa, cùng người dân sống yên lành.
(Mai lúa lên hai mùa, cùng người dân sống yên lành).


Sáo ru dịu dàng cùng tiếng hò vang vang
hát lên khi mùa sang.
Khóm tre rì rào cùng tiếng hò lao xao,
lúa thơm, ôi ngọt ngào.

Về nơi đây, xem lúa mùa đang lên bông
và em tôi quên bao ngày đêm trông ngóng,
Bông lúa lên, ôi đẹp lòng,
Cơm mới thơm duyên mặn nồng,
hòa theo sóng sông Cửu Long.

Này này em ơi, trăng vàng lên chơi vơi,
trăng sáng như lòng đôi ta,
trăng sáng khắp đồng xa.
Này này anh ơi, trăng vàng lên chơi vơi,
trăng sáng khắp đồng quê ta,
sáng soi cho lòng ta.

Đây nếp tranh quê nghèo, miền quê tôi, trăng lả lơi.
Ngô lúa yêu thương người, đời đẹp tươi dâng niềm vui.
Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời.
(Hương lúa thơm ngát trời, tình đôi ta thắm muôn đời).
Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 25-02-1957)
*
207642

207643

207644

207645

vothuyettham
15-12-2017, 22:12
ĐOÀN NGƯỜI TRÊN BIỂN CẢ
Nhạc: Võ Đức Thu. Lời: Nguyễn Văn Cao
*
207646

207647

207648

207649

vothuyettham
15-12-2017, 22:15
MÙA SẦU RIÊNG
(Tác giả: Hoàng Trang)
*
207650

207651

207652

207653

vothuyettham
16-12-2017, 21:06
Khổ qua-Triết Giang-Hoàng Trang
Giao Linh (xưa) https://www.youtube.com/watch?v=xGYz5c_LV0M
Giao Linh (nay) https://www.youtube.com/watch?v=fg3D-nllYLY
*
207654

207655

207656

207657

vothuyettham
16-12-2017, 21:34
207658

207659

207660

207661

Thiếu phụ Nam Xương: loài hoa không tên!
*
LOÀI HOA KHÔNG TÊN
(Tác giả: Xuân Điềm-Song Ngọc)
Có người hỏi tôi: "Hoa nở không tàn, hoa gì đó anh?".
Xin trả lời rằng: "Hoa nở không tàn mang tên tình ái".
Trên bước đường trần làm kiếp hoa đơn,
trong tâm khảm người đời là kiếp không tên
nhưng hoa vẫn mặn mà, hoa vẫn đậm đà trong hồn thi sĩ.

Kể chuyện người nghe: Hoa Tuyết Trinh tình thiếu phụ thuở xưa.
Lên núi đợi chồng mong mỏi, mong mòn: phai hương, nhạt phấn.
Ai chốn địa đầu, người cuối sông Tương, trơ trơ đứng giữa trời thành đá ôm con
cho nhân thế bùi ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời hoa.

Chuyện ngày xưa ai quên, cùng loài hoa không tên đưa lối Lưu Nguyễn lạc cung Tiên.
Lòng trần chưa phôi pha làm buồn bao Tiên Nga, ngang trái kia gieo vào đời hoa.
Và lòng ai không thương một loài hoa Nam Xương soi bóng đêm trường gọi anh thương.
Người chồng kia u mê, phụ tình yêu phu thê cho nát tan đi một đời hoa.

Nói chuyện đời tôi, chinh chiến (sương gió) lâu rồi, sông hồ biết tên.
Băng suối, vượt ngàn, đôi lúc chợt buồn trông hoa chạnh nhớ.
Tôi nhớ một người cùng kiếp hoa kia mang đôi mắt gợn buồn nhìn bước tôi đi trong sương khói mịt mù nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời hoa.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 30-08-1967)
*****
Duy Quang & Hương Lan https://www.youtube.com/watch?v=I_hHj9Q_4ts

vothuyettham
30-12-2017, 08:39
MỘT LẦN VẪY TAY CHÀO
(Tác giả: Vinh Sử-Hàn Ni)
Vẫy tay chào con đường tình yêu,
Thuở xưa thường đưa đón, nuông chiều.
Giờ, ANH đi trong bước đăm chiêu,
Tìm dư hương năm cũ cô liêu-
Nay chỉ còn mưa đổ trong chiều (ban chiều).

Những thư tình, khăn hồng còn nguyên.
Trả cho người bao nỗi ưu phiền.
Ngày mai, EM vui với (trao nghĩa) tơ duyên,
Còn riêng ANH: ca sĩ không tên
Buông tiếng nhạc, câu hát tìm quên.

EM ơi! TỪNG ĐÊM ĐÓM LỬA TRÊN MÔI
Nhìn sao sáng tỏ lưng trời,
ANH đếm sao, nghe nhiều nhung nhớ (thương về dĩ vãng).
Chợt thương ngày nao (Còn đâu ngày xưa) lối nhỏ chung đôi,
Thề yêu suốt cả trong đời,
Ai có ngờ Chót lưỡi đầu môi!

Vẫy tay chào con đường thần tiên,
Để EM về bên nớ xuôi thuyền.
Nhìn mưa rơi, ray rứt con tim.
Tình yêu bay theo gió qua đêm,
Thương nhớ (tiếc) nhiều, biết ngõ mô tìm?
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 10-09-1970)
*****
Chế Linh https://www.youtube.com/watch?v=LP3mkOlDWIs&t=132s
Giao Linh https://www.youtube.com/watch?v=VXgXt4NDdRM
207703

207704

207705

207706

thanhtu69
27-02-2018, 12:16
Nếu có lần anh gõ cửa ghé thăm, gác vắng đìu hiu khung cảnh âm thầm...

Hnduy
01-03-2018, 10:26
Em ơi người xưa đã ra đi không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi

vothuyettham
06-04-2018, 10:07
Lúc này, do bận học nông nghiệp nên lâu quá không tham gia đăng bài.
Lâu lâu cũng tham gia một bài để giữ lửa đam mê!
*
NGƯỜI EM CÙNG XÓM
(Tác giả: Hồng Vân- Trần Quý)
TÔI biết người EM ở cạnh bên nhà cùng một đường trong lối xóm.
EM kém tuổi tôi, hình người gầy gầy và chuyện đời chưa biết lo.
Người EM TÔI còn TẤM BÉ THƠ NGÂY, còn thích thú ham chơi, đùa vui- nô cùng xóm.
Ngày xưa EM thường nhõng nhẽo tôi luôn, đòi mua bánh cho ăn và khóc bên tôi hoài.
Xa mới vài năm, trở lại thăm nhà và tìm người EM lối xóm.
Xa mới vài năm, chẳng ngờ bây giờ- tuổi dậy thì, EM lớn mau.
Từ đôi môi đỏ chín thắm như nho, làn má trắng như bông, gặp tôi EM nhường lối.
Hỏi thăm EM, nhờ lối xóm cho hay chuyện mơ ước tương lai: NÀNG đã có nơi rồi.
TÔI về, lòng buồn vu vơ, buồn vô duyên cớ biết rằng mình yêu.
TÔI về, nằm ngủ không yên, thầm yêu, len lén nhắc khẽ tên EM.
Nhưng nay, HOA đã có chủ rồi, HOA đã có chủ rồi.
Nhưng nay, HOA đã có chủ rồi, chẳng như CÔ BÉ khóc hoài ngày xưa.
EM có người yêu, lòng đầy vui mừng, chỉ mình TÔI đơn bóng,
ôm mối tình câm của người đi rồi, còn lại đây ước mong.
TÌNH YÊU EM chẳng kết trái đơm bông, đàn sáo đã sang sông, còn trông theo hình bóng.
Làn thu phong chuyển hướng đã sang đông, ngoài bến nước bên sông, NÀNG bước chân theo chồng.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 07-01-1970)
*
Lê Tuấn https://www.youtube.com/watch?v=HStmuypEEFk

207848

207849

207850

207851

vothuyettham
19-04-2018, 23:36
207861

207862

207863
*****
CÓ BAO GIỜ?
(Tác giả: Phạm Vũ Anh Tứ-Đài Phương Trang)
Anh có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa:
Hai đứa chung một đường về, đón đưa;
Nhà EM- đầu xóm lau thưa,
Nhà ANH- một mái tranh xiêu,
tháng năm, nắng dãi mưa dầu?

Em nhớ một lần, chúng mình giận/gặp nhau:
EM bắt ANH tìm nụ hồng biếu EM-
để EM CÀI TÓC CÔ DÂU,
cùng ANH làm đám cưới như
mình thường nhìn ngoài phố vui.

Nhưng nay, thôi đã hết, hết thật rồi!
Kỷ niệm chỉ là bóng mây mà thôi.
Bao năm chia cách, bây giờ gặp nhau,
hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau,
nghe lòng nức nở quặn đau.

Xưa, nếu ANH tỏ nỗi lòng cùng EM,
đâu có bây giờ lòng đau xót thêm.
Thì thôi đừng nhắc, khơi chi,
chuyện xưa hãy cố quên đi,
Đừng để sầu hoen ướt mi.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 25-03-1974)
*****
Giáng Thu https://www.youtube.com/watch?v=5C7l8u5bUCE

vothuyettham
23-04-2018, 22:37
207870

207871

207872
*****
GIỌT LỆ SẦU
(Tác giả: Lam Phương)
Giọt lệ này- EM cho ANH hơn tất cả.
Giọt lệ sầu- EM đã giết gọn tim ANH.
Đêm hôm nay, trên cánh tay đầy,
Ta cho nhau những lời nồng say.
Chuyện tình mình xây bằng nước mắt,
Có bao giờ tan vỡ đâu EM?

Lời thề nguyện, muôn năm sau, ANH vẫn nhớ.
Nụ cười này, đôi mắt đó, làm sao quên?
ANH XIN HÔN HÔN LÊN SUỐI TÓC MỀM
Cho ANH đi trong mộng thần tiên.
Từ giờ này, ANH mong giấc ngủ triền miên.

Lời nào buồn trao hết đi EM,
Vì tình yêu đôi ta là thế:
Quen muộn màng, yêu trong vội vàng;
Chưa cạn lời, đêm đã vội sang.

Còn buồn nào hơn phút chia tay!
Tìm nụ hôn trao nhau lần cuối.
EM bùi ngùi, ANH lo sợ nhiều.
Trên đường về, đêm vắng đìu hiu.

Tàn hẹn hò, EM suy tư, ANH thức trắng.
Gần một người, sao vẫn thấy lòng cô đơn?
Khi xa EM- đau buốt tâm hồn.
Nghe quanh đây, đâu cũng là EM.
Và từng hồi, ngoài hiên lá rụng- buồn thêm.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 27-11-1974)
*****
Thái Châu https://www.youtube.com/watch?v=GG42535tg_M

vothuyettham
29-04-2018, 00:01
207873

207874

207875
*****
TÂM SỰ VỚI ANH
(Tác giả: Hoàng Trang)
ANH vô tình, ANH chẳng hiểu cho EM trong những đêm SẦU VƯƠNG.
Giờ trách ANH- đâu phải để bắt đền nhưng tại vì EM buồn.
Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một:
chung một niềm sầu vào lúc tuổi hăm hai-
trong lúc vòng tay EM chưa tròn ân ái
nên nhiều đêm thức giấc, EM lo buồn đơn phương.

THƯƠNG nhau rồi: “EM đừng sợ khi xa, EM mất đi người THƯƠNG”!
Lòng ước mơ hoa pháo NỔ đỏ đường nhưng mộng lòng không tròn.
Vì sao thế ANH? -Chắc một mình ANH hiểu!
ANH thường bảo rằng: “Tình cảnh dù chông gai,
ANH vẫn là ANH yêu muôn đời, muôn kiếp”-
nhưng LÀM THÂN GÁI LỠ YÊU nên sợ thương đau.

Con xin ơn trên: cho con lấy được người con yêu suốt đời;
cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cau.
ANH ơi hay chăng: EM đang khóc thầm vì đời ta lỡ lầm?
Trên vùng “Ăn Năn”, xin ANH hiểu rằng: EM chỉ yêu mình ANH!

EM cam chịu chấp nhận sự yêu ANH trong trái ngang, khổ đau.
Phận số EM: Thượng Đế như an bài cho CUỘC ĐỜI BÉ NHỎ.
Vì sao thế ANH? -Chắc một mình ANH hiểu!
ANH thường bảo rằng: “Tình cảnh dù chông gai,
ANH vẫn là ANH YÊU muôn đời muôn kiếp”,
nhưng vì EM bối rối nên TÂM SỰ ĐÊM NAY.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 12-01-1972)
*****
TÂM SỰ VỚI ANH (Tác giả: Hoàng Trang), ca sĩ: Giao Linh (xưa) https://www.youtube.com/watch?v=avsKzKBUpD8

vothuyettham
25-05-2018, 22:55
207908

207909

207910

207911
*****
KHỔ TÂM
(Tác giả: Cô Phượng-Vinh Sử)
[Cây oằn vì bởi trái sai
Em xa Anh vì bởi Anh tay trắng- nghèo]
KHỔ TÂM vô vàn khi mình lìa nhau
Cũng do cha mẹ em vốn ham giàu (muốn sang giàu).
Sân nhà phơi hồng xác pháo,
Em ngỡ xác chết tim đau.
Thôi, vẫy tay chào giây cuối qua cầu!

KHỔ TÂM khôn lường cho (do) phận làm con.
Nghĩa Me, công thầy: thân gái vuông tròn.
Vâng lời theo chồng xa xứ,
Sang giàu nhưng chẳng sắc son.
Em vui: vui gượng; Em cười: cười suông!

ĐK:
Hỡi Thầy Me (Ba Me)!
Ép mỡ ép dầu,
Sao đành ép duyên con,
cho cau xanh phải xa trầu?

Hỡi Thầy Me (Ba Me)!
Hôm bước qua cầu,
Nhìn cầu bao nhiêu nhịp,
Nghe lòng mình sầu bấy nhiêu!

KHỔ TÂM cam đành mang lòng bạc đen.
Chắc Anh thông cảm Em nỗi ưu phiền!
Vui gì ư? Đời nhung gấm
bên người không nghĩa con tim:
Đêm chung môi lạ, mơ người tình quen.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 19-09-1967)
*****
Dương Hồng Loan https://www.youtube.com/watch?v=RDTedFoI4cQ
Thanh Tuyền- Giao Linh https://www.youtube.com/watch?v=B4HYgsLKde4

vothuyettham
03-06-2018, 22:52
207921

207922

207923

207924
*****
Nhạc của ông Vinh Sử thường: Nghèo, khổ, giết và chết!
Nên người ta thường gọi nhạc của Vinh Sử là Nhạc Nghèo!
*
KHÔNG GIỜ RỒI
(Tác giả: Cô Phượng- Vinh Sử)
*
[Em (Anh) yêu ơi]
Gì hở Anh (Em)?
“Ai giàu ba họ”?
“Ai khó ba đời”?
Em (Anh) đừng than thở
Thêm khổ mà thôi!..}
*
“Không” giờ rồi, Em (Anh) ngủ đi thôi .
Hơi đâu mà lo lắng Em (Anh) ơi!
Thà nghèo mà biết mến thương nhau,
Còn hơn giàu có- đổi thay mau.
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?

“Không” giờ rồi, Em (Anh) biết chưa Em (Anh)?
Sao Em (Anh) còn thao thức trong đêm?
Bọn mình nghèo túng để cho quen,
Ngày sau giàu có mới thương thêm.
Thôi Em (Anh) đừng buồn nhé Em (Anh)!

Em (Anh) ơi! Em (Anh) suy nghĩ chi từng giờ
Cho Anh (Em) gối chăn hững hờ?
Gần nhau nhưng bơ vơ- tội lắm!
Em (Anh) ơi! Rằng: “Trời sinh voi, sinh cỏ”,
Đâu ai đói mà Em (Anh) lo!
Em (Anh) thao thức hoài- thêm ốm o.

“Không” giờ rồi, ta ngủ cho say.
Mai đây còn lo kế sanh nhai.
Bọn mình giờ rất trắng đôi tay:
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai,
Không bao giờ tình nhạt phai!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 04-11-1971)
*****
Trường Vũ & Như Quỳnh https://www.youtube.com/watch?v=H7GXXeZYpSg
Khưu Huy Vũ & Hồng Quyên https://www.youtube.com/watch?v=m92a0CckaGU
Hương Lan https://www.youtube.com/watch?v=J2n48V12kHA

vothuyettham
11-06-2018, 23:58
207925

207926

207927

207928
*****
HÌNH ẢNH HAI CUỘC ĐỜI
(tức ÔNG LÁI ĐÒ)
(Nhạc và lời: Hiếu Nghĩa)
(Ré Mineur thật êm)
[Trên sông một bóng con thuyền
Cắm sào đợi khách không phiền lòng ai
Hôm nào, có một chàng trai
Về đây trút sạch những ngày đau thương.
Cảm đề của HÙNG CƯỜNG]
*
(DẠO NHẠC)
(Nói theo giọng thơ mới trong cung “Ré mineur” thật êm)
Tôi đã gặp một chiều trên bến nước,
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông.
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt,
Ông Lái buồn, đưa mắt mỏi mòn trông.

(Bắt đầu vào nhạc và hát)
Một dĩ vãng tự ngàn (nghìn) xưa chiếu dội
Mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông.
Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối
Xóa nhòa đi trong cùng tận đáy lòng.

Mới ngày nào trên bến sông vắng lạnh,
Ðời buồn tênh như lỡ một cung đàn.
Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh,
Lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông.

Khách qua đò ngày xưa hờ hững quá,
Trả công ông: để lại một vài xu.
Họ với ông hai cảnh đời xa lạ,
Sang sông rồi, không tiếng phân ưu.

(Nói theo giọng thơ mới trong “Ré mineur” thật êm)
Và cứ thế, giòng đời trôi lặng lẽ.
Bến ngày xưa tưởng ngủ muôn đời.
Ông lái đò trong tuổi già bóng xế,
Còn mong gì thấy được ánh hồng tươi?

Nhưng một hôm, ánh hồng lên rực rỡ.
Non sông rền một điệu nhạc oai hùng.
Giòng sông xưa chuyển mình lên hăm hở,
Muôn hoa tươi căng thẳng nhựa sống hùng.

(Hát theo dấu nhạc thật êm)
Ông Lái đò giờ đây già yếu lắm,
Cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi.
Hồn rung mạnh trước cảnh đời tươi thắm.
Nỗi mừng vui không thốt được nên lời.

Từ hôm đó, bến đò ông sống dậy.
Bao nhiêu chiều đã đón khách sang sông.
Những người khách không giống ngày xưa ấy,
Họ về đây, hồn nặng trĩu bên lòng.

(Nói theo giọng thơ mới trong “Ré mineur”)
Họ về đây, bụi vương mình trên nếp áo.
Ðường xa xăm, tóc lộng gió tơi bời.
Họ đi rồi, ông thấy buồn ảo não.
Vì họ qua bến ấy một lần thôi.

(Hát theo dấu nhạc)
Và từ đó- bên hàng lau lả lướt,
Khách ngày xưa không trở lại sang sông.
Nên mỗi chiều thả thuyền theo bến nước,
Ông lái buồn, đưa mắt mỏi mòn trông.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc ngày 03-06-1958)
*****
Hùng Cường https://www.youtube.com/watch?v=Kq5Baaegyr0
Thái Châu https://www.youtube.com/watch?v=uWu0p7TnoXQ
Nhật Trường https://www.youtube.com/watch?v=CQINmcNeJDY
Duy Khánh https://www.youtube.com/watch?v=MInZBS5qoQ8
Hoàng Oanh https://www.youtube.com/watch?v=ePC3JcZwZik

vothuyettham
08-07-2018, 09:03
208013

208014

208015

208016
*****
ĐẬP VỠ CÂY ĐÀN
(Tác giả: Tùng Vân- Tuyết Sơn)
Đập vỡ cây đàn- giận đời đập vỡ cây đàn.
Người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi!
Đập vỡ cây đàn- giận đời bạc trắng như vôi,
giận người điên đảo quên lời.

Đập vỡ cây đàn- giận người con gái yêu đàn.
Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để nguôi?
Đập vỡ cây đàn- giận người đổi trắng thay đen,
giận đời trở như bàn tay.

Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái
mang giọng ca thật buồn,
EM bảo tôi rằng: “ANH đi học đàn
để đàn theo lúc EM ca”- những ngày hoa mộng đời ta.

Tôi thương/yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh,
đi tìm VUI học đàn.
Sau một năm trường, tôi trở về quê hương
nhưng người EM GÁI ngày ấy đã đi rồi!

Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng:
Nàng đâu, nàng đâu? Nàng đâu, nàng đâu?
Người báo tin buồn: nàng gặp nhạc sĩ vang danh,
rồi cùng xây đắp gia đình.

Tôi XÓT THƯƠNG ĐÀN và rồi tôi XÓT THƯƠNG MÌNH.
Đời ơi còn chi? Đàn ơi biệt ly!
Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen,
giận đời trở như bàn tay.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 12-04-1972)
*****
Duy Khánh https://www.youtube.com/watch?v=08A1cJpl4vI

vothuyettham
12-07-2018, 10:19
208017

208018

208019
*****
NHỚ NGƯỜI YÊU
Ca khúc 3: LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU
(Tác giả: Giao Tiên-Hoàng Hoa, 1971)
Vì sao anh nhớ em thế này:
thương nhớ đong đầy trong lòng mắt?
Buổi chiều còn gặp nhau đây
mà đêm đã nhớ như vầy.
Em hỡi em, có hiểu, có hay?

Tình anh như núi cao, biển rộng-
Gom bốn phương trời xây thành lũy.
Biển trời nào mà không xanh
thì xin em nhớ cho rằng:
em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh.

Em ơi, ngồi đây thương bóng, thương hình.
Ngồi đây tơ tưởng riêng mình
với niềm mơ ước vây quanh.
Em ơi, ước gì mình là đôi chim,
Ước gì mình là sao đêm
hay là trăng rọi sáng đường hoa.

Để ANH đưa đón EM sớm chiều-
Trên lối đi về không còn thiếu.
Trọn đời mình gần bên nhau,
Tình yêu thêm sắc, thêm màu-
Không còn lo thương nhớ người yêu…
*****
Chế Linh https://www.youtube.com/watch?v=akfHpJjvoUM

vothuyettham
13-08-2018, 21:32
208020

208021
*****
DUYÊN TÌNH
(Nhạc: Xuân Tiên. Lời: Y Vân)

Biết nhau giữa độ trăng tròn.
Nhớ nhau dưới biển (mà) trên non (ơ) vẫn tìm.
Ơ, thương nhau thì mâm bánh- buồng cau cũng nên duyên,
(Ừ ư duyên).

Biết nhau lúc gặp bên đường.
Mến nhau ngay thật (mà) yêu thương (ơ) sớm chiều.
Ơ, thương nhau thì/tình ta biết để đâu (chứ) cho vừa,
(Ừ ư vừa).

Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ tham anh chút công danh về sau
(về sau, ý y về sau).
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường
(trăm đường, ý y trăm đường).

Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi (mà) đôi câu (ơ) đá vàng.
Ơ đôi ta cùng xây đắp tình thương (chứ) lâu dài
(Ừ ư dài)
*****
Ý Lan https://www.youtube.com/watch?v=RdMkP3OXxUU
Thanh Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=3hDc52sIse4
Duy Khánh https://www.youtube.com/watch?v=Y52ysrMQLW8

vothuyettham
13-08-2018, 21:34
208022

208023
*****
MONG CHỜ
(Tác giả: Xuân Tiên)

Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Giòng Hương Giang kia như lơ đãng,
Mặc thuyền bập bềnh theo bóng thời gian.

Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi,
Về đâu? Ngang qua hãy dừng lại,
dừng lại để tôi nhắn ai vài câu!

Kìa chim ăn đêm kêu xao xác,
Lòng tôi đang bâng khuâng, ngơ ngác
nhìn mây- mây bay tan tác về đâu!

Đàn ai buông tơ bên trăng sáng
hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng-
nhịp nhàng lời ca, tiếng nhạc còn vang?

Ơi… ơi, mong chờ con thuyền trôi-
Thuyền trôi về bến, bến ni.
Ơi… ơi, Con thuyền. Ơi, thuyền đừng-
Thuyền đừng theo gió- gió đi.

Thuyền ai trôi êm trên sông vắng,
dường như vô tư không lo lắng,
hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan?

Nhìn theo xa xa ai buông lái
mà đi- đi sao không dừng lại
để người chờ như hoa héo màu phai?
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc do NXB Diên Hồng phát hành năm 1960)
*****
Hoàng Oanh (xưa) https://www.youtube.com/watch?v=TnhLkOxtWb0
Hoàng Oanh (PBN 83) https://www.youtube.com/watch?v=zAyOXGkuz6Q
Cẩm Ly https://www.youtube.com/watch?v=2lKp2A3aArs&feature=share

vothuyettham
13-08-2018, 21:41
208024

208025

208026

208027
*****
DUYÊN NƯỚC TÌNH TRĂNG
(Nhạc và lời: Hoàng Nguyên)
[Thân mến tặng hai bạn Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết, đôi sơn ca miền
Trung đã gieo vào lòng đất nước những âm thanh đậm hồn dân tộc
H NG]
*
[Nhịp mái chèo hay nhịp Mambo Bolero]

Thuyền xuôi mái.
Đêm nay vui với thuyền xuôi mái, với thuyền xuôi mái.
Vui với vừng trăng giải, với vừng trăng giải,
vui trời rộng với sông dài.


Giọng hò khoan.
Trên sông, nghe cất giọng hò khoan, cất giọng hò khoan,
Nghe mấy lời trăng nước, mấy lời trăng nước,
Nghe chèo động ánh trăng vàng.


Ô… ô… ô… ô… ô… ô… ô…
Một một dòng nước trong, đôi dòng nước đục.
Một trăm người tục, (thì) một chục người thanh.
Đêm nay, trăng giải cuối ghềnh, biết tìm ai tâm sự,
Em tỏ tấm tình non là nước non.
Ô… ô… ô… ô…… Ô… ô… ô… ô… ô… ô… ô…


Một dòng nước trong, đôi dòng nước đục.
Một trăm người tục, (thì) một chục người thanh.
Duyên đưa, Anh lại biết Mình,
Gác chèo trăng xuôi mái,
Anh tỏ tấm tình non là nước non.
Ô… ô… ô… ô…


Đêm nay đây, trên sông dài, trăng có tàn mà tình không vơi.
Sông xanh xanh ghi mối tình đôi lứa mình như nước sông đầy.


Hò ô, Ta vui mái chèo.
Hò ô, Mai về bến nghèo.
Mươi miếng trầu rồi đẹp duyên nhau.
Vui kiếp nghèo dù đời gieo neo
(ơ) Trăng bao la vì vui duyên ta, vui đời mặn mà.
Vui sông sâu, cho đời dù nghèo,
đời dù nghèo nhưng tình dài lâu (ơ dài lâu).

Đêm lan xa, trăng xế tà, nghe tiếng gà đã dậy làng xa.
Sông trôi mau, đưa mái chèo,
trăng nước hòa nên mối duyên nghèo...
(Lời được trích chính xác từ tờ nhac xuất bản ngày 14-02-1957)
*****
Ngọc Cẩm&Nguyễn Hữu Thiết https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duyen-nuoc-tinh-trang-nguyen-huu-thiet-ft-ngoc-cam.1d85OV8DhFIz.html
Duy Khánh&Sơn Ca https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duyen-nuoc-tinh-trang-hoang-nguyen-duy-khanh-ft-son-ca-1975.t2unp7S-TC.html

vothuyettham
16-09-2018, 08:27
208036

208037

208038
*****
MỘT THUỞ YÊU ANH
[Tác giả: Minh Kỳ-Thế Vinh (Lê Minh Bằng)]

Ước mộng chi nhiều rồi được gì đâu?
EM biết đời EM chỉ là khổ đau.
EM nào dám trách người cho đành,
chỉ buồn duyên phận mong manh
khi đêm về, nghe tim giá lạnh.

Lỡ đã yêu rồi thì làm sao quên!?
Thương nhớ từng đêm mình thường gọi tên.
Con đường xưa đó mình đi về,
hẹn hò, anh đợi, anh đưa,
sao bây giờ xa vắng, buồn chưa?

Khi xưa, mình thường nói với nhau:
tình ta là màu xanh tựa như lá đẹp trên cành.
Đường về hôm nay, mình EM ôm kỷ niệm
của thời sống bên ANH.

Đếm từng đêm buồn- còn lại gì đâu!?
Ngang trái, đổi thay: đời là bể dâu.
EM về thương tiếc chuyện ban đầu,
chập chờn không ngủ đêm thâu,
nghe trong lòng chan chứa niềm đau.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 11-11-1970)
*****
Hương Lan https://www.youtube.com/watch?v=m57my3AQdEM
Giáng Thu https://www.youtube.com/watch?v=YpyuhN1acLg

vothuyettham
21-09-2018, 23:03
208039

208040
*
CHIẾC NÓN BÀI THƠ
(Nhạc và lời: Y Vân)
Miền Trung có nón Bài Thơ-
nón che duyên thắm, kìa ai thẹn thò.
Miền Trung có nước sông Hương
kề bên núi Ngự- đẹp miền Thùy Dương.

Người ơi, tôi muốn qua
Miền Trung mà mua nón
thấy cô má hường mà dễ thương.
Anh dù từ Bắc đi vô,
chẳng sợ Truông Nhà Hồ,
chẳng ngại phá Tam Giang.

Người ơi, tôi muốn qua
Miền Trung mà mua nón
thấy cô mắt đẹp tựa trăng tròn.
Anh đi- dù đất Nam ra,
chẳng sợ đêm Bình Thuận,
chẳng ngại qua Khánh Hòa.

Miền Trung có nón Bài Thơ-
nón soi trong nắng, có áng thơ lành.
Miền Trung có bến Vân Lâu,
tìm duyên thắm đẹp thì về Miền Trung.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc do tác giả Y Vân giữ bản quyền)
*****
Bảo Yến https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chiec-non-bai-tho-bao-yen.d5ZSn0EOHsCn.html

vothuyettham
22-09-2018, 08:09
208041

208042
*
GIẤC MỘNG VIỄN DU
(Nhạc và lời: Văn Phụng)

Có ai biết chăng chuyện tình cờ.
Có ai đoán đâu nào mà ngờ.
Vào một đêm trăng sáng,
hồn nhạc dâng lai láng,
thiết tha, êm đềm, mơ hồ.

Áng mây cuốn tâm hồn dịu dàng,
thiết tha với cung đàn nhịp nhàng.
Dìu hồn ta đi tới miền Thần Tiên
thanh thú, sắc hương huy hoàng, nên thơ.

Hào quang bốn phương huy hoàng.
Bầy Tiên Nữ đang khoe mình với cung đàn.

*
Nắm tay múa theo điệu nhịp nhàng.
Nhắp say chén men rượu nồng nàn.
Bầu trời trong thanh mát,
Ngàn người vang câu hát
dưới hoa muôn màu huy hoàng.

Có ai biết chăng chuyện tình cờ.
Có ai đoán đâu nào mà ngờ.
Chuyện Thần Tiên giây phút
chìm dần trong mây khói,
vấn vương tâm hồn trong mơ…

Tìm trong mơ.
Tìm trong mơ.
Tìm trong mơ.
Mơ trong mơ…
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc do tác giả Văn Phụng giữ bản quyền)
*****
Ý Lan https://www.youtube.com/watch?v=vdt9kt1KEJg
Tam ca THM https://www.youtube.com/watch?v=TFEeuQWvvSc

vothuyettham
26-09-2018, 16:39
208043

208044

208045

208046

MPL
26-12-2018, 12:18
Chào mọi người, lâu quá mới vào lại

https://1.bp.blogspot.com/-VFDDHYrRHho/W86StcNUKqI/AAAAAAAAFZA/admvhrWXogU9E5evGbnivNWjsuzUiz2YgCLcBGAs/s1600/44199720_10213160548991843_1726536098047328256_n.j pg
https://1.bp.blogspot.com/-65-CZE4RlZo/W86StC5iAuI/AAAAAAAAFY8/UwPdbPhixdoidOMTfe-5_y_YCgC0v-eVQCLcBGAs/s1600/44273475_10213160549711861_8724362850706915328_n.j pg

vothuyettham
28-12-2018, 18:14
208082

208083

208084

208085
*****
XE HOA CÁCH BIỆT
(Tác giả: Hùng Linh)
Người đứng trông một người lên xe hoa,
Nghe tim nức nở và lòng xót xa.
Nhìn EM đi: lệ thắm hoen mi!
Tình xa xưa (lời thề xưa) người nỡ quên đi,
Để tàn theo phút giây biệt ly.

Tình đã phai rồi, lòng nghe thương đau.
EM đi lấy chồng: đành chờ kiếp sau!
Ngày vui sao vội chóng qua mau,
Làm cho đôi mình cách xa nhau!
Còn tìm đâu giấc mộng ban đầu?

Từ đây đôi ngả đôi nơi!
Biết vui hay buồn, người EM yêu ơi (yêu dấu)?
Cuộc tình nay đổi thay rồi,
Nẻo xưa, lối mòn chỉ còn có tôi!

Một chuyến xe đưa người yêu sang ngang.
Mang theo mối tình còn đang dở dang.
Trời xui chi người đến bên tôi,
Tình ta chưa đượm thắm đôi môi,
Rồi EM đi cách biệt phương trời!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 20-12-1969)
*****
Hoàng Lan https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xe-hoa-cach-biet-hoang-lan.a0loDx4qyOF2.html
Hương Lan https://www.youtube.com/watch?v=hQkQL_FaNtc

vothuyettham
14-07-2019, 20:22
208368
Tờ nhạc phát hành ngày 30-1-62
208369
Tờ nhạc phát hành ngày 30-1-62
208370
Tờ nhạc phát hành ngày 30-1-62
208371
Tờ nhạc phát hành ngày 30-1-62
208372
Tờ nhạc phát hành ngày 30-1-62
208373
Tờ nhạc phát hành ngày 30-1-62
208374
Tờ nhạc phát hành ngày 30-11-1962
208375
Tờ nhạc phát hành ngày 30-11-1962
208376
Tờ nhạc phát hành ngày 30-11-1962
208377
Tờ nhạc phát hành ngày 30-11-1962
*
Lời bài hát theo bản gốc, xuất bản lần đầu tiên là 30-1-62 và lần tiếp theo là 30-11-1962 như sau:
TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG
(Tác giả: Y Vũ & Nhật Ngân)
Tôi đưa em sang sông- chiều xưa mưa rơi âm thầm
để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em.
Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa.
Chẳng lẽ chung một lối về, mà nỡ quay mặt bước đi!

Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu- ân cần,
sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim.
Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen,
đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay em buồn?!

Rồi thời gian lặng lẽ trôi,
đời anh là chiến binh đi khắp phương trời;
mà đời em là ước mơ
đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ.

Hôm nao em sang ngang? Bằng xe hoa thay con thuyền?
Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân-
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa.
Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 30-1-62 & 30-11-1962)
*
[Mời xem tiếp phần sau gồm: Ảnh bản thảo và ảnh băng đĩa cũ của bài này]

vothuyettham
14-07-2019, 20:24
208378

208379

208380
*
Lời bài hát theo bản gốc, xuất bản lần đầu tiên là 30-1-62 và lần tiếp theo là 30-11-1962 như sau:
TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG
(Tác giả: Y Vũ & Nhật Ngân)
Tôi đưa em sang sông- chiều xưa mưa rơi âm thầm
để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em.
Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa.
Chẳng lẽ chung một lối về, mà nỡ quay mặt bước đi!

Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu- ân cần,
sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim.
Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen,
đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay em buồn?!

Rồi thời gian lặng lẽ trôi,
đời anh là chiến binh đi khắp phương trời;
mà đời em là ước mơ
đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ.

Hôm nao em sang ngang? Bằng xe hoa thay con thuyền?
Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân-
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa.
Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 30-1-62 & 30-11-1962)
[Mời xem tổng hợp các tờ nhạc ở phần trước]

vothuyettham
19-07-2019, 18:49
208431

208432
*
MONG CHỜ
(Tác giả: Xuân Tiên)

Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Giòng Hương Giang kia như lơ đãng,
Mặc thuyền bập bềnh theo bóng thời gian.

Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi,
Về đâu? Ngang qua hãy dừng lại,
dừng lại để tôi nhắn ai vài câu!

Kìa chim ăn đêm kêu xao xác,
Lòng tôi đang bâng khuâng, ngơ ngác
nhìn mây- mây bay tan tác về đâu!

Đàn ai buông tơ bên trăng sáng
hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng-
nhịp nhàng lời ca, tiếng nhạc còn vang?

Ơi… ơi, mong chờ con thuyền trôi-
Thuyền trôi về bến, bến ni.
Ơi… ơi, Con thuyền. Ơi, thuyền đừng-
Thuyền đừng theo gió- gió đi.

Thuyền ai trôi êm trên sông vắng,
dường như vô tư không lo lắng,
hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan?

Nhìn theo xa xa ai buông lái
mà đi- đi sao không dừng lại
để người chờ như hoa héo màu phai?
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc do NXB Diên Hồng phát hành năm 1960)
*****
Hoàng Oanh (xưa) https://www.youtube.com/watch?v=4fgmkV1sLjE
Hoàng Oanh (PBN 83) https://www.youtube.com/watch?v=zAyOXGkuz6Q
Cẩm Ly https://www.youtube.com/watch?v=As8hVAvjdAo

vothuyettham
23-07-2019, 21:49
208480

208481

208482

208483
*
TÂM SỰ ĐỜI TÔI
(Tác giả: Thanh Hằng-Thanh Vũ)

Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người
nên CHƯA hiểu đời- cuộc đời bạc trắng như vôi.
Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi,
người yêu thứ nhất đã phụ tôi.
Giấc mơ CHUNG ĐỜI
tưởng êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau.

Khi vừa biết yêu, tôi ngỡ tình yêu là đẹp
nên chẳng ngại ngùng- tình đầu trao hết cho nhau.
Nụ hôn thứ nhất cho người yêu
để người đem đến bao sầu đau.
Trót thương nhau rồi,
đành ôm hận thương đau cho đến muôn đời.

Ai ơi! Tình cũ lỡ làng rồi.
Người về nơi ấy có vui không?
Để lòng tôi mãi nhớ thương mong,
lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông!
Tương lai, còn nhắc đến làm gì?
Thiệp hồng, thôi nhé hết chung tên,
cuộc tình hai đứa đã vô duyên,
đường trần có riêng tôi tìm quên!

Không còn có nhau, thôi thế gặp nhau càng buồn.
Chôn vùi kỷ niệm- kỷ niệm đường vắng không tên,
hàng cây cao vút như lặng yên-
liệm tình tôi chết sau một đêm.
Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu, duyên kiếp lỡ làng.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 21-12-1970)
*****
Phương Đại & Phương Hồng Quế https://www.youtube.com/watch?v=G-27EVcAsDU

vothuyettham
07-09-2019, 13:42
Gặp nhau sau mùa chinh chiến,
Gặp nhau, phút đầu lưu luyến
Vui giữa trời đất nước thân yêu!
PHÚT ĐẦU TIÊN
(Tác giả: Hoàng Thi Thơ)
[Dư âm những ngày kháng chiến
“Phút Đầu Tiên” lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên]

ANH từ đồng quê đến,
TÔI từ miền cát lên.
ĐÔI TA chừ mà gặp nhau đây
tuy ban đầu mà tình e sâu.
Gặp nhau sau mùa chinh chiến,
Gặp nhau, phút đầu lưu luyến
Vui giữa trời đất nước thân yêu!

ANH mời tôi điếu thuốc,
TÔI kể chuyện đắng cay.
ĐÔI TA chừ mà gặp nhau đây,
Say tâm tình, cầm chặt đôi tay,
Ngồi trông sao trời lóng lánh,
Trời thanh, trăng vàng óng ánh,
HAI ĐỨA nhìn đôi nét cau xanh.


ANH ƠI, “phút đầu tiên” ấy- nay đâu?
ANH ƠI, khi tình sông núi ăn sâu,
LÒNG TRAI thế hệ trao nhau.
Xin cho duyên tình tìm kiếm, tim ta
trao qua duyên tình non nước bao la,
LÒNG TRAI chan hòa yêu thương.

Trên nẻo đường đất nước,
ta từng giờ ước mong:
chân quay về dù gặp long đong,
tin nhau- dù biển đời mênh mông.
Lòng tuôn đong đầy trang giấy-
vì nhớ “Phút Đầu Tiên” ấy,
ĐÔI ĐỨA MÌNH khi mới quen nhau…
…Ôi “phút đầu tiên” ấy.
Ôi “phút đầu tiên” ấy,
Xin ôm vào trong giếng tim ta!
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 24-2-59)
*
Thái Thanh https://www.youtube.com/watch?v=Ee1rlGMT2t4
Phương Dung https://www.youtube.com/watch?v=RVzT7RCgC8Q
**********************
208591

208592

208593

208594

vothuyettham
27-11-2019, 14:22
208785

208786

208787

208788
*****
TRẢ LẠI
(Tác giả: Mạc Phong Linh-Dạ Cầm, 1970)
[Nhóm Lê-Minh-Bằng-Minh Kỳ]
Trả lại ANH đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao;
Trả lại ANH con đường in bóng mát của ngày nao;
Trả lại ANH ánh đèn công viên đó dưới mưa bay
những đêm chủ nhật nghe phố phường VANG gót giày!

Trả lại ANH ân tình XA XƯA ĐÓ- GIỮ CHI LÂU;
Trả lại ANH đôi vòng tay âu yếm, nụ cười trao;
Trả lại ANH kỷ niệm yêu thương ĐÃ sống bên nhau,
Đến nay- trở thành xa cách rồi- còn đâu!

Người đã ra đi không thấy về,
Tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ,
Còn chăng bao đớn đau!?
Lệ rơi, đêm nhớ nhau.
Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều.

Để rồi đêm nay buồn- trong xa vắng, nhớ mênh mông.
Người đã quên tôi rồi, sao tôi mãi còn chờ trông!?
Và nhìn áng mây chiều tan QUA ánh mắt đăm chiêu,
sống trong chuỗi ngày ôm NỖI NIỀM quạnh hiu.
(Lời được trích chính xác từ tờ nhạc xuất bản ngày 16-03-1970)
*****
Tài Lương https://www.youtube.com/watch?v=vx2SVIVuD7s&feature=youtu.be