PDA

View Full Version : Trung Quốc - PRC / 2014


Poetry
30-07-2014, 00:21
2014-1: Tết Giáp Ngọ

Ngày phát hành: 05-01-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-1-1.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-1s.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-1s2.jpg

Poetry
30-07-2014, 00:24
2014-2: Chim dữ (bộ 2)

Ngày phát hành: 23-02-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-2-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-2-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-2-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-2-4.jpg

Poetry
30-07-2014, 00:31
2014-3: Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Trung-Pháp (Tem phát hành chung Trung-Pháp)

Ngày phát hành: 27-01-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-3-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-3-2.jpg

Poetry
30-07-2014, 00:36
2014-4: Tắm ngựa (Dục mã đồ)
Tranh của Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên

Ngày phát hành: 01-03-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-4-1.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-4-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-4-3.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-4m.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:14
2014-5: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày phát hành: 15-03-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-5-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-5-2.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:18
2014-6: Đời sống mạng

Ngày phát hành: 20-04-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-6-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-6-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-6-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-6-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-6s.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:21
2014-7: Triển lãm nghề làm vườn quốc tế - Thanh Đảo 2014

Ngày phát hành: 25-04-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-7-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-7-2.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:34
2014-8: Kỷ niệm 60 năm Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc hữu nghị với nước ngoài

Ngày phát hành: 03-05-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-8-1.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:41
2014-9: Hồng nhạn truyền thư

Ngày phát hành: 10-05-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-9-1.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:46
2014-10: Thangka
(họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang thừa)

Ngày phát hành: 18-05-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-10-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-10-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-10-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-10-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-10m.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-10s.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:50
2014-11: Hoạt hình Trung Quốc: Mỹ Hầu Vương

Ngày phát hành: 01-06-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-11-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-11-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-11-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-11-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-11-5.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-11-6.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:52
2014-12: Kỷ niệm 90 năm Học viện quân sự Hoàng Phố

Ngày phát hành: 16-06-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-12-1.jpg

Poetry
30-07-2014, 11:55
2014-13: Hồng Lâu Mộng (1) - một trong bốn kiệt tác (tứ đại kì thư) của văn học cổ điển Trung Quốc

Ngày phát hành: 21-06-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-13-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-13-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-13-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-13-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-13m.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-13s.jpg

Poetry
30-07-2014, 12:05
2014-14: Kinh kịch Hoàng Mai

Ngày phát hành: 06-07-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-14-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-14-2.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-14-3.jpg

Poetry
30-07-2014, 12:07
2014-15: Trái cây

Ngày phát hành: 15-07-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-15-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-15-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-15-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-15-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-15s.jpg

theloveofsiam83
29-08-2014, 23:23
2014-16

Thế vận hội mùa hè Thanh niên lần thứ 2


195488

theloveofsiam83
29-08-2014, 23:29
2014-17

Kỷ niệm 100 năm sinh Đặng Tiểu Bình

Tem
195491

Minisheet
195492

theloveofsiam83
29-08-2014, 23:31
2014-18
Khổng Minh Gia Cát Lượng (諸葛亮)

Tem + block

195493

Minisheet

195494

FDC

195495

theloveofsiam83
15-09-2014, 21:14
2014 - 20
Trường Giang - Tem liên hoànCHINA 2014-20 Mini S/S Yangtze River Place

Trường Giang dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc (Thanh Hải) và chảy về phía đông đổ ra Biển Hoa Đông, Trung Quốc. Thông thường sông này được coi như điểm phân chia giữa hai miền Hoa Bắc và Hoa Nam Trung Quốc, mặc dù sông Hoài (淮河) cũng đôi khi được coi như vậy.
Cùng với Hoàng Hà, Trường Giang là sông quan trọng nhất trong lịch sử, văn hóa, và kinh tế của Trung Quốc. Đồng bằng châu thổ Trường Giang màu mỡ tạo ra 20% GDP của Trung Quốc. Trường Giang chảy qua nhiều hệ sinh thái đa dạng và bản thân nó cũng là nơi sinh sống cho nhiều loài đặc hữu và loài nguy cấp như Cá sấu Trung Quốc và Cá tầm Dương Tử. Qua hàng ngàn năm, người dân đã sử dụng con sông để lấy nước, tưới tiêu, ngọt hóa, vận tải, công nghệp, ranh giới và chiến tranh. Đập Tam Hiệp trên Trường Giang là công trình thủy điện lớn nhất thế giới.195777

FDC

FDC

195778

Poetry
02-02-2015, 22:42
2014-19: Ngày Nhà giáo

Ngày phát hành: 10-09-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-19-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-19-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-19s.jpg

Poetry
02-02-2015, 22:46
2014-21: Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc

Ngày phát hành: 15-09-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-21-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-21-2.jpg

Poetry
02-02-2015, 22:50
2014-22: Giấc mơ Trung Quốc: Làm trẻ hóa dân tộc Trung Hoa

Ngày phát hành: 20-09-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-22-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-22-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-22-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-22-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-22m.jpg

Poetry
03-02-2015, 22:03
2014-23: Gương hiếu thảo Trung Hoa (bộ 1)

Ngày phát hành: 30-09-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-23-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-23-2.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-23-3.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-23-4.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-23s.jpg

Poetry
03-02-2015, 22:06
2014-24: Kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương (XPCC)

Ngày phát hành: 07-10-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-24-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-24-2.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-24-3.jpg

Poetry
03-02-2015, 22:10
2014-25: Các nhà khoa học của Trung Quốc hiện đại (bộ 6)

Ngày phát hành: 16-10-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-25-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-25-2.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-25-3.jpg
http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-25-4.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-25-5.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-25-6.jpg

Poetry
04-02-2015, 08:02
2014-26: APEC Trung Quốc 2014

Ngày phát hành: 10-11-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-26-1.jpg

Poetry
04-02-2015, 08:04
2014-27: Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về Hàng không và Hàng không vụ trụ tại Trung Quốc

Ngày phát hành: 11-11-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-27-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-27-2.jpg

Poetry
04-02-2015, 08:10
2014-28: Kỷ niệm 30 năm Đoàn thám hiểm Nam Cực của Trung Quốc (Chinese National Antarctic Research Expedition - CHINARE)

Ngày phát hành: 20-11-2014
Loại tem: kỷ niệm

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-28-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-28-2.jpg

Poetry
07-02-2015, 12:29
2014-29: Nguyên khúc

Nguyên khúc là tên gọi chung của tạp kịch và tán khúc đời Nguyên, tạp kịch thời đó là một hình thức vui ca, dùng giai điệu Bắc đã diễn ca hát xướng, tác gia tạp kịch nguyên có chép hơn trăm người, bốn tác giả nổi bật trong số đó được tôn là "Nguyên khúc tứ đại gia".

Ngày phát hành: 01-12-2014
Loại tem: chuyên đề

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29-2.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29-3.jpg
http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29-4.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29-5.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29-6.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-29s.jpg

Poetry
07-02-2015, 12:37
2014-T9: Lần đầu tiên Trung Quốc hạ cánh thành công tàu thăm dò trên mặt trăng

Ngày phát hành: 01-01-2014
Loại tem: đặc biệt

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-t9-1.jpg http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/2014-t9-2.jpg

Poetry
07-02-2015, 12:39
H-9: Hạnh phúc - Tem chuyên dụng để chúc Tết

Ngày phát hành: 09-10-2014
Loại tem: chuyên dụng

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/h-9-1.jpg

http://www.xabusiness.com/china-stamps-picture/2014/h-9s.jpg