PDA

View Full Version : Ngày 11-08-2014, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đăc biệt tại Hà Nội bộ tem chuyên đề "Thú Linh trưởng Việt Nam"


Poetry
12-08-2014, 19:20
Ngày 11-08-2014, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đăc biệt tại Hà Nội bộ tem chuyên đề:

"Thú Linh trưởng Việt Nam"

(Mã số: 1049)

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17253754_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_3625.jpg
Mẫu 4-1: Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus)

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17255059_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_3626.jpg
Mẫu 4-2: Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus)

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17262277_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_3627.jpg
Mẫu 4-3: Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea)

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17261044_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_3628.jpg
Mẫu 4-4: Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri)

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17331862_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_1049B.jpg
Bloc: Vượn đen tuyền Đông Bắc (Nomascus nasutus)

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17264452_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_bo%20tem.jpg

FDC COTEVINA

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17270918_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_FDCCT_1.jpg

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17271952_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_FDCCT_2.jpg

MC COTEVINA

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17273246_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_MCCT_1.jpg http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17274369_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_MCCT_2.jpg

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17332893_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_MCCT_3.jpg http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17280752_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_MCCT_4.jpg

Dấu ngày phát hành đầu tiên

http://www.vietstamp.net/data/2014/08/12/17392168_Viet%20Stamp_1049_Thu%20Linh%20truong%20V iet%20Nam_dau.jpg


Xuất xứ bộ tem: Để tuyên truyền cho công tác bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành bộ tem "Thú Linh trưởng Việt Nam" gồm 4 tem và 1 bloc giới thiệu một số loài linh trưởng đặc hữu, quý hiến của Việt Nam. Ngày 11-08-2014, bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt tại Hà Nội nhân dịp Hội nghị Linh trưởng Quốc tế lần thứ 25 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Thông tin kỹ thuật của bộ tem:

- Số mẫu: 4 tem + 1 bloc
- Họa sĩ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
- Tổng giá mặt tem (đồng): 29.500
- Giá mặt bloc (đồng): 18.000
- Tổng giá mặt bộ tem tem (đồng): 47.500
- Ngày phát hành: 11-08-2014
- Kích thước tem (mm): 31 x 46
- Số răng tem: 13
- Số tem trên mỗi tờ: 25 (5 x 5)
- Kích thước bloc (mm): 65 x 100
- Kích thước tem trên bloc (mm): 32 x 43
- Số răng tem trên bloc: 13
- In ấn: Tem in offset nhiều màu trên giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau tại Công ty TNHH MTV In Tem Bưu điện (INTEVINA)
- Dấu FDC: 1
- Địa danh trên dấu FDC: Hà Nội
- FDC Viet Stamp (phong bì): 2
- Kích thước FDC Viet Stamp (mm): 180 x 110
- FDC COTEVINA (phong bì): 1
- Kích thước FDC COTEVINA (mm): 180 x 110
- MC COTEVINA (bưu thiếp): 4
- Kích thước MC COTEVINA (mm): 100 x 150.