PDA

View Full Version : Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Triển lãm Viet Stamp VIII (2014)


Poetry
23-10-2014, 16:06
Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII trân trọng thông báo:

Do một số nguyên nhân khách quan, Ban Tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII quyết định thay đổi thời gian tổ chức Triển lãm Viet Stamp lần thứ VIII, cụ thể như sau:

Triển lãm khai mạc ngày 30-11-2014 và kéo dài đến hết ngày 06-12-2014.

196374