PDA

View Full Version : Điêu Khắc Emile Beau Regard Về Đời Sống Đồng Quê


HanParis
03-01-2015, 16:05
Emile Beauregard (1922-1989). Beau Regard tiếng Pháp nghĩa là 'Nhìn Thấy Hay' như các nhà ST tem bì nhìn tem thấy 'đã' vậy. :D Ông ta không ta không ST tem bì mà chỉ bộ điêu khắc về đời sống vùng quê vào thời gian 1920-1940 như Ace sẽ thấy dưới đây. Ông Bia Hơi của VSF đã chia sẽ với Hàn với dạng PPS, tôi chuyển thành phim đăng lên Youtube mời các bạn nghía chơi cuối chúa nhật.

http://youtu.be/az5OWntS0sk


http://s1.e-monsite.com/2008/06/02/13338514miniatures-dudswell-the-hay-loader-jpg.jpg

http://s1.e-monsite.com/2008/06/02/51882165miniatures-dudswell-gen-store-2-jpg.jpg

http://s1.e-monsite.com/2008/06/02/13338514miniatures-dudswell-the-hay-loader-jpg.jpg