PDA

View Full Version : Chó Hai Đầu


HanParis
14-07-2015, 19:00
Ace từng xem qua Rắn Hai Đầu?

http://k14.vcmedia.vn/k:Images/Uploaded/Share/2011/11/03/111103CLran1/nhung-con-ran-2-dau-ky-quai-tren-the-gioi.jpg

Mời các bạn xem luôn Khuyển Hai Đầu

http://i18.servimg.com/u/f18/11/56/24/75/chohai10.jpg

Cái này giống tem bì nha! Có khi có Răng và có khi Không Răng!!! :))

Như vậy tốn hai lần xương nhưng mà không biết cho ra đường nào đây? :D