PDA

View Full Version : Hồn Bướm Mơ Tem :)


HanParis
27-07-2015, 17:20
Vâng, dân Pháp không biết thế nào là Hồn Bướm Mơ Tiên rất lãn mạn đối với VN. Dân ST tem bì Pháp rất thích chủ đề bướm, cái gọi là Hồn Bướm Mơ Tem :D. Cái gì bay bay là họ thích như Par Avion trên bì thư. Loạt tem đầu của Pháp đã phát hành. Loạt sau là số tem bướm Hàn ST.

http://www.phil-ouest.com/CRF/Croix_Rouge_1860_GF.jpg
1/12/1975 Y&T n° 1860

http://www.phil-ouest.com/Divers/Guyane_1976_GF.jpg
16/10/1976 Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 1865.A

http://www.phil-ouest.com/Celebrites/Anna_Noailles_1976_GF.jpg
06/11/1976 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 1898

http://www.phil-ouest.com/Divers/France_fleurie_1978.jpg
Nỡ Hoa Bên Pháp
24/04/1978 - Y&T n° 2006

http://www.phil-ouest.com/Nature/Papillon_1980_GF.jpg
02/06/1980 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 2089

http://www.phil-ouest.com/Preo/Mois_mai_1986.jpg
10/02/1986 - Y&T n° 190

http://www.phil-ouest.com/Europa/Espace_Guyane_GF.jpg
27/04/1991 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 2696Hàn : Bướm này muốn đua với... Hỏa Tiển Pháp? :D

http://www.phil-ouest.com/Divers/Fables_8_1995_GF.jpg
Đuổi Hoa Bắt Bướm
trong truyện Ngụ Ngôn của Lã Phụng Tiên.
24/07/1995 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 2963

http://www.phil-ouest.com/Commemore/Droits_Homme_1998_GF.jpg
09/05/1998 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 3149

http://www.phil-ouest.com/Arts/Galle_1999_GF.jpg
23/05/1999 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 3246

http://www.phil-ouest.com/Litterature/Comtesse_Segur_GF.jpg
+
http://www.phil-ouest.com/Dep61/TaD/Comtesse_Segur.jpg
12/06/1999 - Yvert & Tellier n° (http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/page_accueil.htm) 3253

(Còn tiếp)