PDA

View Full Version : Ảnh Vui Cuối Tuần


HanParis
15-08-2015, 19:08
http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439600724.jpg
Chỉ Có Thể Là Yêu!

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439557252.jpg
Tôn Ngộ...hén? :D

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439556698.jpg
VN giờ văn minh quá!

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439456672.png
Oh my God! Cô Giáo Bọ Cạp có dạy kiểu này không nhỉ? :D

Hàn : Chưa chắc NgamVN.com dịch được sang tiếng Anh lời cô giáo HN. :)) Google translation đã dịch sang tiếng Anh thế này :

Vietnamese : Tao là cung bọ cạp. Một khi mày đã động đến lòng tự ái và sự tôn trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày làm với tao...

English : Tao is to scorpions. Once you have up to narcissism and the respect of me, I'll do exactly what you do to me ...


(https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjABahUKEwjSvM7s86rHAhWBvxoKHWO2DVo&url=http%3A%2F%2Fmp3.zing.vn%2Fbai-hat%2Fchi-co-the-la-yeu-tien-minh%2Fzw6a0fc8.html&ei=1xfPVZL1PIH_auPsttAF&usg=AFQjCNHuNs2kKjSuI05gR44GkvKpjQ88FQ&sig2=ObVGEfmhr1mgfSh1uDFWKw&bvm=bv.99804247,d.d2s)
Nguồn : NgamVN.com

HanParis
15-08-2015, 19:42
http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439455852.jpg


http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439447932.jpg

Cô Gái Dam Dang...Tiếng Việt Không Dấu! :D

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439443409.jpg

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439382418.jpg
Hà Nội Mùa Vắng Cơn Mưa

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439343970.jpg
Cách uống Mật Ong tinh khiết! :))

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439260660.jpg
Mua tem bì vô tư! :)

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439258993.jpg
Khi dân khủng bố cầu hôn =))

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439207215.jpg
Việc Nội Trợ

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439178305.jpg
Bạn nào nhận được quà tem nước ngoài và phải đóng thuế nên tránh cô này. :D

http://www.ngamvn.com/images/2015/08/1439113343.jpg
Pó tay chấm cơm :))