PDA

View Full Version : Blocks Tem Pháp Chủ Đề Bút Lông 2016


HanParis
16-11-2016, 16:14
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15094956_365566080463596_8567788972826022374_n.jpg ?oh=1512fae1ecebdefbde15241e87064ae3&oe=58BF22AC


Ngày đầu tiên 4/11
Ngày bắt đầu lưu hành tại Pháp 9/11
Khổ Tem : 105x143mm
Tem được phát hành 500 000 con do BROLL & PRASCIDA và Sara Bougault thiết kế và điêu khắc.


Sách có câu 'Bút Sa Thì Gà Chết', câu nói mang ý nghĩa lời viết ra không thâu lại được như lời Lý Thường Kiệt Năm Xưa :


Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Phận Định Tại Thiên Thư
Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm
Nhữ Đẳng Hành Khan Thủ Bại Hư


Ngã Lìa Như Nghĩa Là :


Sông núi nước Nam thì vua nước Nam cai quản
Rõ ràng đã được phân chia tại sách trời
Cớ làm sao bọn giặc (Tàu) ngỗ ngược kia đến đây xâm phạm
Rồi đây chúng bay sẽ thấy và nhận lấy sự thất bại hoàn toàn