PDA

View Full Version : CLB VT tặng CLB VS


hat_de
15-09-2008, 01:21
Trước đây Russ - 1 bạn tem online đặc biệt, khi vừa là tv CLB tem ONLINE VS vừa là tv CLB tem OFFLINE VT ở HP đã có ý tưởng làm 1 tấm thiệp tặng VS

đề nghị bạn Russ thiết kế, thaág 10 có buổi sinh hoạt tem chúng kí chi chit vô đoá, là 1 spammer cho tui 1 khoảng to tui kí tặng loạn xà ngầu trong đó roài bà con dám tem vô ... hi hi

bugi chữ xấu cho ... điểm cỉ :))

đùa vậy thui tv VT có í tưởng gì góp vui nhẹ nhàng nhé :D