PDA

View Full Version : Những bước đầu Sưu tập Tem


Đêm Đông
17-12-2007, 00:32
Tem Bưu chính là gì?


Tem bưu chính :Bao gồm tất cả các loại tem có giá, không giá, sự vụ, thiếu cước, quân đội,... trên tem ghi chữ “Bưu chính” hoặc “Bưu điện” do cơ quan bưu chính của một quốc gia phát hành dùng để thanh toán cước phí các dịch vụ bưu chính.


http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/37.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/316.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/43.jpg

Từ định nghĩa này của tem cho thấy tem có 2 đặc điểm: Do Ngành bưu chính của quốc gia (hoặc khu vực) phát hành. Nó chứng nhận về sự thanh toán cước bưu chính. Quyền phát hành tem thuộc Nhà nước. Chính quyền quốc gia (hoặc khu vực) uỷ quyền cho ngành bưu chính phát hành. Ngoài ngành bưu chính, không đơn vị hoặc cá nhân nào có quyền phát hành tem.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1192.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1193.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1194.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/914.jpgChức năng cơ bản của con tem là thanh toán cước bưu chính. Khi dán tem lên bì thư chứng tỏ thư đã được trả cước. Ngoài chức năng cơ bản này, tem còn có 3 tác dụng mở rộng :

Hình vẽ trên mặt tem có tác dụng tuyên truyền rộng rãi.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection_new/2000/3064.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/2919.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection_new/2001/3134.jpg


Trong lĩnh vực chơi tem, nó có giá trị lưu giữ như một tác phẩm nghệ thuật,

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/Block/13.jpg


trong thị trường tem, nó có thuộc tính của thương phẩm hàng hóa đặc biệt.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/64.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/67.jpg

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/Block/8.jpg

Tem là sản phẩm văn hóa vật chất có giá trị lịch sử, có thuộc tính của tư liệu lịch sử.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/33.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/32.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1823.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/Block/9.jpgThông thường hình vẽ trên mặt tem cần có đủ 3 yếu tố: Có in tiêu chí của cơ quan phát hành (ví dụ: Bưu chính Việt Nam).Có giá mặt hoặc chữ tương ứng về cách sử dụng. Có hình vẽ hoặc hoa văn.


http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/17.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/29.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1548.jpg
Nhưng có một số tem đặc thù chỉ có một hoặc hai yếu tố kể trên.

Tem khi con tem ra đời, nó là chứng khoán cước bưu chính được đông đảo công chúng hoan nghênh
Bì thư in cước, bưu thiếp in cước, bưu giản, thiếp in cước đều không gọi là tem.


( nguồn : Cty Tem và hội Tem Việt Nam )

Lu Tich Nguyen
18-12-2007, 03:34
Tem Bưu chính là gì?


Tem bưu chính :Bao gồm tất cả các loại tem có giá, không giá, sự vụ, thiếu cước, quân đội,... trên tem ghi chữ “Bưu chính” hoặc “Bưu điện” do cơ quan bưu chính của một quốc gia phát hành dùng để thanh toán cước phí các dịch vụ bưu chính.


http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/37.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/316.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/43.jpg

Từ định nghĩa này của tem cho thấy tem có 2 đặc điểm: Do Ngành bưu chính của quốc gia (hoặc khu vực) phát hành. Nó chứng nhận về sự thanh toán cước bưu chính. Quyền phát hành tem thuộc Nhà nước. Chính quyền quốc gia (hoặc khu vực) uỷ quyền cho ngành bưu chính phát hành. Ngoài ngành bưu chính, không đơn vị hoặc cá nhân nào có quyền phát hành tem.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1192.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1193.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1194.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/914.jpgChức năng cơ bản của con tem là thanh toán cước bưu chính. Khi dán tem lên bì thư chứng tỏ thư đã được trả cước. Ngoài chức năng cơ bản này, tem còn có 3 tác dụng mở rộng :

Hình vẽ trên mặt tem có tác dụng tuyên truyền rộng rãi.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection_new/2000/3064.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/2919.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection_new/2001/3134.jpg


Trong lĩnh vực chơi tem, nó có giá trị lưu giữ như một tác phẩm nghệ thuật,

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/Block/13.jpg


trong thị trường tem, nó có thuộc tính của thương phẩm hàng hóa đặc biệt.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/64.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/67.jpg

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/Block/8.jpg

Tem là sản phẩm văn hóa vật chất có giá trị lịch sử, có thuộc tính của tư liệu lịch sử.

http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/33.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/32.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1823.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/Block/9.jpgThông thường hình vẽ trên mặt tem cần có đủ 3 yếu tố: Có in tiêu chí của cơ quan phát hành (ví dụ: Bưu chính Việt Nam).Có giá mặt hoặc chữ tương ứng về cách sử dụng. Có hình vẽ hoặc hoa văn.


http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/17.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/29.jpg http://www.vietnamstamp.com.vn/%5Ccollection/1548.jpg
Nhưng có một số tem đặc thù chỉ có một hoặc hai yếu tố kể trên.

Tem khi con tem ra đời, nó là chứng khoán cước bưu chính được đông đảo công chúng hoan nghênh
Bì thư in cước, bưu thiếp in cước, bưu giản, thiếp in cước đều không gọi là tem.


( nguồn : Cty Tem và hội Tem Việt Nam )


Theo trầugia thấy, cơ hồ tất cả những người mới bước vào sưu tập tem, đều sưu tập những tem chuyên đề, in đẹp có nhiều màu sắc của các nước thế giới, 60 năm về trước, trâu già lúc mới chơi tem cũng vậy. Nhưng từ từ, cá nhân trâugià nhận xét, ngưới của nước nào nên sưu tầm tem truyền thống của nước ấy, người Hoa chơi tem Trung Quốc, người Việt-Nam chơi tem Việt-Nam, vì qua con tem, chúng ta thấy được cái lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của quốc gia mình, nên sau đó, trầugia chuyên chơi tem Trung Quốc, cả các thời kỳ, cũng vì trầugia sóng ở Việt-Nam trên nửa đời người, có quốc tịch Việt-Nam, độc đuộc, nói được, tuy hơi lớ lớ, và viết được, tuy thường sai chính tả và không thông thuận, nhưng trầugia nghỉ, miễn người độc hiểu ý là OK. nên trầugia cũng sưu tậm tem Việt-nam, và đã có đầy đủ bộ tem truyền thống của VNDCCH từ năm 1945 đến nay, và bộ VNCH, còn them được một ít con tem khá khá. Nhưng tiếc thay là trầugia đã 74 thanh xuân rồi, mà 5 đứa cháu, không đứa nào biết tem và thích tem, họ khuyến trầugia bán hết tem đi, có tiền thì với má trâu đi du lịch, kiếm ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, nhưng già rội, ăn nhiều không tiêu, mặc đồ đẹp thì cho ai coi, du lịch còn OK. hihi !!! nên trầugia củng định từ từ bán hết tem đi. Nhưng có một điểm, chơi tem giống như hút xì-kê, dính rồi khố cai lắm, nhiều lúc có người hỏi, trâu ơi, con tem gì gì đó, để lại cho tôi chơi đi, OK lấy ra tính bán rồi, nhưng ngắm ngắm lại không nỡ, thôi, gài trở lại trong tập, không nhửng không bán, hảy thấy có ai bán tem khá khá, còn mua nửa mới chết !!!

Người ngoại quốc họ còn chịu bỏ ra nhiều tiền bạc, thời gian, đi sưu tầm và nghiên cứu về tem Việt-Nam, tại sao người Việt-Nam mình không bỏ ra chúc thời gian, và lúc đầu thì chúc chúc tiền đề sưu tầm tem quốc gia mình chứ !!!

anhthu
03-05-2008, 13:58
Xin thân chào tất cả thành viên trong diễn đàn. hiện tại mình đang dc sở hữu 1 số lượng tem cũng ko ít từ người anh em cọc trèo để lại cho mình. Và anh nói là chơi tem hay lắm em thử tìm hiểu thêm. Vừa stamp trong nước và stam nước ngoài, mình tìm thấy nhiều stamp của các đời tổng thống mỹ và nhiều con stamp nhỏ xíu a. có thối gian rảnh mình post lên mọi người giúp đỡ mình hen.
Xin chân thành cảm ơn!

hat_de
03-05-2008, 20:42
nhớ post lên nhé em
đừng quên giới thiệu người anh em cọc trèo kia với làng tem VN nha
xin gửi lời chúc sức khỏe và may mắn tới bạn và người đã cố gắng thổi lên niềm đam mê tem trong bạn :)

anhthu
05-05-2008, 09:14
xin chân thành cám ơn anh đã giúp đỡ, người anh em cọc trèo của em hiện đang sinh sống ở Canada rồi à, lâu lắm rồi em ko liên lạc dc, ko biết là ở bên anh có còn chơi tem nữa ko. Mấy ngày ngay em đang mày mò xếp lại tem, tại vì nhiều tem nhỏ xíu à nhìn lác hết cả mắt thấy cái nào cũng hoa mắt cả lên. Em đang xếp theo những cái giống nhau nhưng khác nhau về màu sắc và giá trị số tiền trên con tem. Em còn phải đi mua abum tem thì mới gon gàng dc nữa chứ lẫn lộn lắm à. mà tem anh em để lại toàn tem nước ngoài nhiều hơn tem VN a.

hat_de
05-05-2008, 09:37
những cái giống nhau em cho vô hộp khi nào đem trao đổi hoặc tặng các bạn mới, nếu gặp anh bạn cũ nhớ hỏi về thực gửi
đặt biệt là những bì tem Tết - 12 con giáp dị hình của CANADA thực gửi đẹp lắm !

anhthu
05-05-2008, 12:51
anh ơi em có nhiều tem cadana nhưng ko có tem con giáp và tem tết, với lại những bì thư rách và nát hết rồi và bị xé nữa nhưng em bóc tem ra rồi, nhưng hầu như là toàn tem có dấu đã gửi. Có 1 số tem ko dấu indochine có 1 cái tem indochine đục lỗ hình chùa 1 cột anh à, để chút em đi mua anbum xếp lại cẩn thận. anh ơi cho em hỏi tý nhé, thế tem có dấu và tem ko dấu có gì khác biệt. Và em có 2 con tem nói về nới ở của Hồ Chủ Tịch năm 1971 và 1 con tem ViệtNam rất lạ, nhất là tem Việt Nam Cộng Hòa nhiều lắm anh à.
Cám ơn anh đã giúp đỡ!

hat_de
05-05-2008, 14:19
anh ơi em có nhiều tem cadana nhưng ko có tem con giáp và tem tết, với lại những bì thư rách và nát hết rồi và bị xé nữa nhưng em bóc tem ra rồi, nhưng hầu như là toàn tem có dấu đã gửi. Có 1 số tem ko dấu indochine có 1 cái tem indochine đục lỗ hình chùa 1 cột anh à, để chút em đi mua anbum xếp lại cẩn thận. anh ơi cho em hỏi tý nhé, thế tem có dấu và tem ko dấu có gì khác biệt. Và em có 2 con tem nói về nới ở của Hồ Chủ Tịch năm 1971 và 1 con tem ViệtNam rất lạ, nhất là tem Việt Nam Cộng Hòa nhiều lắm anh à.
Cám ơn anh đã giúp đỡ!

ác liệt quá


nát quá xé ra em à, cắt được cả phần rìa sao cho con dấu còn nguyên được thì hay

tem đông dương đục lỗ hình cái chùa 1 cột à, chưa thấy bao giờ

trả lời đầu đủ tem dấu và ko dấu thì tốn khá nhiều thời gian em cứ xem dần dần

con tem Vn rất lạ là thế nào nhỉ, tem VNCH em cũng xé sạch rùi à !

anhthu
05-05-2008, 14:42
ko anh ơi tem thì em bóc cẩn thận lắm còn phòng bì thì chỉ có 1 góc thôi, để mai em chụp ảnh lên cho anh coi, em ko xé cái tem nào cả. em nhiều tem VNCH lắm loại o,50đ và 1đ có gì em chụp hình cho anh coi hen!

hat_de
05-05-2008, 15:15
ko anh ơi tem thì em bóc cẩn thận lắm còn phòng bì thì chỉ có 1 góc thôi, để mai em chụp ảnh lên cho anh coi, em ko xé cái tem nào cả. em nhiều tem VNCH lắm loại o,50đ và 1đ có gì em chụp hình cho anh coi hen!


cố gắng đăng hình nhé
dòng tem VNCH tuy chưa được công nhận chính thức nhưng cũng rất nhiều người chơi.
hy vọng họ sẽ quan tâm và chia sẻ sở thích với bạn :D

minhice
07-07-2008, 11:32
ko anh ơi tem thì em bóc cẩn thận lắm còn phòng bì thì chỉ có 1 góc thôi, để mai em chụp ảnh lên cho anh coi, em ko xé cái tem nào cả. em nhiều tem VNCH lắm loại o,50đ và 1đ có gì em chụp hình cho anh coi hen!

chờ lâu quá, sao không thấy vài hình ảnh cho rôm rả anh bạn ơi !

hat_de
07-07-2008, 11:42
chờ lâu quá, sao không thấy vài hình ảnh cho rôm rả anh bạn ơi !

nhìu mục khác có tem rôm rả lắm bạn à :D

Milky way86
18-12-2008, 11:30
mệt ghê ngồi đọc muốn lồi hai con ngươi chỉ muốn được xem vài tấm ảnh mịnh họa muh chẳng thấy gì hết...chán.

hat_de
18-12-2008, 13:22
mệt ghê ngồi đọc muốn lồi hai con ngươi chỉ muốn được xem vài tấm ảnh mịnh họa muh chẳng thấy gì hết...chán.

ảnh ko hiện lên hay sao :-?