PDA

View Full Version : Tân Tây Lan - New Zealand /2009


greenfield
08-01-2009, 19:14
Bưu điện NZ mở đầu năm 2009 bằng bộ tem Hải đăng, gồm 5 tem. Bộ tem được phát hành để kỷ niệm 150 năm ngọn đèn biển đầu tiên của NZ (có tên là Pencarrow). Thoạt nhìn tưởng đây là bộ tem bình thường, nhưng được sở hữu rồi mới biết đây là những "viên ngọc quý" trong đêm, mỗi con tem không chỉ lột tả vẻ đẹp của phong cảnh xung quanh ngọn hải đăng mà ẩn chứa trong đó kỹ thuật in tem đột phá, gây nên hiệu ứng đặc biệt mô phỏng ánh sáng ngọn đèn biển trong đêm.

Để kích hoạt hiệu ứng, để con tem dưới ánh sáng trong vài giây, sau đó mang vào chỗ tối, sẽ nhìn thấy ngọn đèn biển phát ra ánh sáng chỉ đường.

Bộ Tem


http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/B904DADE-8165-4BC2-9B0B-69BD80F74209/0/09A1setsssm0Large.jpgFDC


http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/66483D32-2E4E-4E59-8410-32429AE8E75A/0/09A1fdcrfds0Large.jpg
Vui lòng liên hệ GF's store để được sở hữu bộ tem này

Russ
09-01-2009, 13:31
Tết trâu 2009

Cùng ngày với bộ tem Hải đăng, vào 7/1/2008 Bưu điện New Zealand phát hành bộ tem Tết trâu.

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=23385&d=1229329698

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=23386&d=1229329698
Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 7/1/2009.
Số tem: 3
Giá mặt: 50c, $1.00, $2.00.
Thiết kế: Bananaworks, Auckland.
Nhà in, phương pháp: Carter Security Printing, France ; offset lithography.
Số màu: 4 màu.
Kích thước tem: 40mm x 30mm (tem dọc).
Block: 120mm x 90mm (nằm ngang).
Loại giấy: Red Phosphor 102gsm.
Số tem/tờ: 25 với nhãn ‘Lunar’ giữa tem thứ 4 và thứ 5 trên mỗi hàng.
Số răng tem: 13 x 13.2.

Russ
03-02-2009, 15:43
Những nhà vô địch môn đua xe thể thao thế giới

Những người New Zealand được biết đến với tính mạo hiểm, và ko có gì đáng ngạc nhiên khi NZ sản sinh ra những tay đua xe ô tô và mô tô nhanh nhất thế giới.

Scott Dixon, Bruce McLaren, Ivan Mauger, Denny Hulme và Hugh Anderson - những nhà vô xứ sở Kiwi có những câu chuyện khá thú vị để kể.

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/787C8B16-B460-43A0-81C4-03C26E6C415F/0/stamps.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/7B538864-99DA-4FB9-80D3-4CA8A14C13E3/0/minisheet.jpg

Block

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/8DCF40C8-4BF3-41FC-B6AA-9E260115C6BE/0/fdcs.jpg

FDC

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/0C00F5A0-2597-4EC1-85FA-35B617C898DE/0/maxicards.jpg

MC
Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 04/2/2009.
Số tem: 5 tem tráng keo và 2 tem tự dính
Giá mặt: 50c (tráng keo và tự dính), $1.00 (tráng keo và tự dính), $1.50, $2.00, $2.50.
Thiết kế: Communication Arts, Wellington.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print, New Zealand - offset lithography.
Kích thước tem: Tráng keo: 40mm x 30mm; Tự dính: 30mmx 25mm (nằm ngang).
Giấy: Tráng keo: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed ; tự dính: Avery Dennison B90 PS1 Adhesive Kraft-back .
Số tem/tờ: 25
Số tem/cuộn: 100 (50c).
Số răng tem: 14

Russ
20-03-2009, 09:58
Thú khổng lồ

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/B2F8DC30-E2B3-4F59-A4E5-7B273382FF8D/0/giantsstamps.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/268097BF-7D03-497D-BE07-CE215FEAA309/0/giantsfdcs.jpg

FDC

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/GiantsofNewZealand/P9C1.pack.pp.m.0.Large.jpg

Presentation Pack


Thông tin kỹ thuật:
Ngày phát hành: 4/3/2009.
Số tem:5
Giá mặt: 50c, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50.
Thiết kế: Dave Gunson, Auckland, New Zealand.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print, Dunedin, New Zealand ; offset lithography.
Số màu in: 4 màu
Kích thước tem: 52mm x 37.5mm (ngang).
Giấy: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper.
Sô stem/tờ: 25.
Răng tem: 14.40 x 14.60.

Russ
20-03-2009, 10:01
Vùng cực và sông băng

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/72AD65CF-47C3-4818-9D5C-5E8D71506126/0/Preservethepolarregions.jpg

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 4/3/2009
Thiết kế: Alan Hollows, Stamps & Collectables Business, New Zealand Post
Nhà in: Southern Colour Print, Dunedin
Phương pháp: Offset lithography
Kích thước: 120mm x 80mm

Russ
20-03-2009, 10:04
Triển lãm tem Trung Quốc 2009

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/3BBB99AB-F472-4163-9209-C4476AF75CC3/0/china2009catalogue.gif

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/BAC5A9CF-FBBB-486D-A6F9-517D4F2E844A/0/china2009minisheet.jpg
Block

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/15A82F13-549C-4F8F-9425-7CEB17D37E96/0/E131fdcrscs0Large.jpg

FDC
Thông tin kỹ thuật:
Ngày phát hành: 1/4/2009
Thiết kế: Alan Hollows, Stamps Business, New Zealand Post
Nhà in: Southern Colour Print, Dunedin
Phương pháp: Offset lithography
Kích thước: 95mm x 90mm

Russ
20-03-2009, 10:12
ANZAC 2009

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/FDB6CF2F-644A-430F-9F61-FA31B6DF65E4/0/09D1setsssm0Large.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/009EE3B8-844B-480F-B93D-6C3CE2B0CC05/0/09D1fdcrfds0Large.jpg

FDC

(Đặc biệt, con tem $2.50 – nói về tiểu đoàn ANZAC tại Việt Nam.)

Thông tin kỹ thuật:
Ngày phát hành: 1/4/2009.
Số tem:6
Giá mặt: 50c x 2, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50.
Thiết kế: Communication Arts, Wellington.
Nhà invà phương pháp: Southern Colour Print, New Zealand by offset lithography.
Số màu: 4 màu và màu nhũ bạc.
Kích thước:40mm x 30mm.
Giấy: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper.
Số tem/tờ: 25.
Số răng tem: 14.

Russ
04-05-2009, 14:29
50 năm Cầu cảng Auckland

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/3D255064-6CD4-426F-9765-E871EF5D15A3/0/09E1setsssm0Largejpg.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/6939B028-9229-4723-81C8-B154943A83EE/0/09E1fdcrfds0Large.jpg

FDC
Chi tiết kỹ thuật:

Ngày phát hành: 1/5/2009.
Số tem: 4 tem tráng keo và 1 tem tự dính
Giá mặt: 50c (tráng keo và tự dính), $1.00, $1.50, $2.00.
Thiết kế: Mata Limited, Auckland; Hình ảnh: Denis Wilford, Stephen Witherden và Tim Morris.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print, New Zealand – offset lithography.
Số màu: 4 (tem tự dính thêm màu phốt-pho đỏ).
Kích thước tem: 40mm x 30mm.
Loại giấy: Tráng keo: Tullis Russell 104gsm red phosphor
gummed stamp paper; Tự dính: Avery Dennison B90 Kraft Back Adhesive 210gsm.
Số tem/tờ: 25.
Số răng tem:tráng keo: 13.33; Tự dính: răng cắt sẵn.

Russ
26-06-2009, 10:17
Phong cảnh 2009

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/291F0023-64AC-47C8-B975-CBE5275DE53D/0/09G1setsssm0Large.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/2009ScenicDefinitives/09G1.fdcr.fd.s.0.Large.jpg

FDC

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 1/7/2009.
Số tem: 1 tem tự dính và 6 tem tráng keo
Giá mặt: 30c, $1.80 (tráng keo và tự dính), $2.30, $2.80, $3.30, $4.00.
Thiết kế: Stamps Business, New Zealand Post, Wellington.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print, New Zealand – by offset lithography.
Số màu:4
Kích thước tem: 30mm x 25mm.
Giấy: Gummed: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper; self-adhesive: Avery Dennison B100 PS1 Gloss Back Adhesive 210gsm.

Russ
26-06-2009, 10:27
Matariki 2009

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/61DC4C30-33AE-4257-9C01-83514F461BAF/0/Stampset.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/Matariki2009/09F1.msht.ms.m.0.Large.jpg

Block

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/Matariki2009/09F1.fdcr.fd.s.0.Large.jpg

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/Matariki2009/09F1.mfdc.mf.s.0.Large.jpg

FDC

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 24/6/2009.
Số tem: 6 tem tự dính.
Block: 6 tem tráng keo.
Giá mặt: 50c, $1.00, $1.50, $1.80, $2.00, $2.30.
Thiết kế: Len Hetet – Ocean 64 Ltd, Wellington, New Zealand.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print, New Zealand – by offset lithography.
Số màu: 4
Kích thước tem: 30mm x 40mm (dọc).
Giấy: Gummed: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper; self-adhesive: Avery Dennison B90 Kraft Back Adhesive 210gsm.
Số tem/tờ: 25.

Russ
03-12-2009, 09:00
Tour xuyên New Zealand

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/5E6B9288-CD28-44BC-A254-7C8E74BBE82C/0/TikiToursheet.jpg

Tờ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/9D6F9634-A986-4384-B4B3-2723FB7B86C1/0/09H1fdcrfds0Large.jpg

Bộ FDC

Chi tiết kỹ thuật:

Ngày phát hành: 5/8/2009.
Sô stem: 24.
Giá mặt:50c.
Thiết kế: Assignment Group, Wellington, New Zealand.
Nhà on và phương pháp in: Southern Colour Print Ltd - offset lithography.
Kích thước tem: 30mm x 35mm (nằm ngang).
Giấy: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper.
Số tem/tờ: 24
Số răng tem: 14.285 x 14.285

Russ
03-12-2009, 09:05
Sức khỏe 2009

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/C0437F8F-6133-42CE-B539-3D9630320394/0/09Healthstamps.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/02B1DBE0-01D9-4806-8ACB-D5B8E2791296/0/health09fdc.jpg

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/B2C9646D-1DC9-4E46-A918-DFF3EB4D7BA4/0/health09fdcmini.jpg

FDC

Chi tiết kỹ thuật:
Ngày phát hành: 7/9/2009.
Số tem: 2 tráng keo, 1 tự dính.
Giá mặt: 50c + 10c tráng keo tự dính, $1.00 + 10c tráng keo.
Thiết kế: Hamish Thompson, Wellington, New Zealand.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print Ltd - offset lithography.
Số màu:4
Kích thước tem: tráng keo: 35mm x 40mm (dọc), tự dính: 25mm x 30mm (dọc).
Loại giấy: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper.
Số tem/tờ: tráng keo: 25, tự dính: 100.
Số răng tem: tráng keo: 13.33 x 13.60, block: 14

Russ
03-12-2009, 09:11
Tem Kiwi

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/KiwiStamp/09I1.sets.ss.m.0.Large.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/KiwiStamp/09I1.bklt.bl.m.0.Large.jpg

Sổ tem tự dính

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/KiwiStamp/09I1.fdcr.fd.s.0.Large.jpg

FDC

Chi tiết kỹ thuật:

Ngày phát hành: 7/9/2009.
Số tem: 10tem tự dính.
Gía mặt: KiwiStamp x 10.
Thiết kế: Robertson Communications, Wellington, New Zealand.
Nhà in: Sheets and coils: Southern Colour Print, New Zealand.
Sổ tem: Australia Post, Sprintpak, Australia. Process: Offset lithography.
Số màu: Four process colours plus red phosphor tagging in-line.
Kích thước tem: 25mm x 30mm (dọc).
Loại giấy: Sheets and coils: Avery Dennison B90 Kraft Back Adhesive 210gsm, Sổ tem: B1200 self-adhesive stamp paper.

Russ
03-12-2009, 09:20
Giáng sinh 2009

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/ABE33200-CB7F-48F9-8227-647DC5D898CE/0/09J1setsssm0Large.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/5617CF5B-AACF-4820-A186-3ABF98EC01B1/0/09J1fdcrfds0Large.jpg

FDC

Chi tiết kỹ thuật:

Ngày phát hành: 7/10/2009.
Số tem: 6 tráng keo, 2 tự dính
Giá mặt: tráng keo:50c (x2), $1.00, $1.80, $2.30, $2.80; tự dính: 50c, $1.80.
Thiết kế: Traditional: Stephen Fuller, Wellington, New Zealand; Design
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print Ltd - offset lithography.
Số màu: 4, + màu vàng kim loại PMS 871 .
Kích thước tem: tráng keo: 35mm x 35mm; tự dính: 25mm x 30mm (dọc).
Loại giấy: Gummed: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper; self-adhesive: Avery Dennison B100 PS1 gloss back adhesive 210gsm.
Số tem/tờ: tráng keo: 50; tự dính: sổ tem 10 x 50c and $1.80.

Russ
03-12-2009, 09:24
Triển lãm tem TIMPEX

http://stamps.nzpost.co.nz/NZPOST/images/stamps.nzpost/StampIssues/NewZealandCurrentIssues/TimpexExhibition/E132.msht.ms.m.0.Large.jpg

Block

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/BBF7C01C-74BD-40D6-AAEE-45640200FB66/0/E133fdcrscs0Large.jpg

FDC

Chi tiết kỹ thuật:

Ngày phát hành: 16/10/2009
Thiết kế: Alan Hollows, Stamps Business, New Zealand Post
Nhà in: Southern Colour Print, Dunedin
Phương pháp in: Offset lithography
Kích thước block: 170mm x 90mm

Russ
03-12-2009, 09:28
Sir Peter Blake 1948 - 2001

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/68BBA21E-8C5B-49B3-A3F4-DA9AEC16099C/0/09K1setsssm0Large.jpg

Bộ tem

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/973A8CF3-545C-489F-A2D6-6AB5E9073066/0/09K1mshtmsm0Large.jpg

Block

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/E2170196-93C7-4C9C-A3DA-94AA793D6550/0/09K1fdcrfds0Large.jpg

http://stamps.nzpost.co.nz/NR/rdonlyres/04476411-E14F-459B-AEC4-1035ABA41679/0/09K1mfdcmfs0Large.jpg

FDC

Chi tiết kỹ thuật:

Ngày phát hành: 25/11/2009.
Số tem: 5
Giá mặt: 50c, $1.00, $1.80, $2.30, $2.80.
Thiết kế: Cue Design, Wellington, New Zealand.
Nhà in và phương pháp: Southern Colour Print Ltd - offset lithography.
Số màu: 4 + màu nhũ bạc (PMS 877).
Kích thước tem: 30mm x 40mm (dọc).
Loại giấy: Gummed: Tullis Russell 104gsm red phosphor gummed stamp paper.
Số tem/tờ: 25.
Số răng tem: 13.33.