PDA

View Full Version : 10 tiêu chuẩn Myx


hat_de
30-01-2009, 16:22
Trong 1 bài viết về 1 vấn đề khác, trên trang temvietnam.vn có đoạn nói về 10 tiêu chuẩn nước Mỹ căn cứ để chọn chủ đề tem hằng nam thaấ khá lý thú chia sẻ cùng bà con:

(1). Tem hoặc ấn phẩm bưu chính bất kỳ (như bưu thiếp in cước, bưu giản hàng không, bì thư in cước...) đều phải dùng hình ảnh sự vật của nước Mỹ hoặc có liên quan với Mỹ.

(2). Bất kỳ hình bán thân của nhân vật nào còn sống cũng không được xuất hiện trên tem, kể cả các tổng thống Mỹ còn đương chức hay thôi chức.

(3). Tem kỷ niệm cá nhân phải chọn ngày sinh (như ngày sinh năm thứ 100) để phát hành. Nhưng phải để sau khi người đó tạ thế được 10 năm (Tem kỷ niệm cố tổng thống có thể tạ thế được 1 năm thì phát hành tem vào ngày sinh).

(4). Sự kiện trong đại của lịch sử, chỉ khi 25 năm hoặc bội số của 25 năm mới được xét đến phát hành tem kỷ niệm.

(5). Chỉ có những sự kiện mang tính toàn quốc mới phát hành tem kỷ niệm. Các sự kiện mang tính địa phương chỉ được dùng con dấu hoặc khắc dấu đặc biệt để kỷ niệm.

(6). Ngành Bưu chính không phát hành tem của các tôn giáo, của các tổ chức từ thiện và của bất kỳ xí nghiệp, thương nghiệp nào.

(7). Không được phát hành tem và ấn phẩm bưu chính để kỷ niệm các thành thị, các trường đại học, các trường trung học, tiểu học.

(8). 50 bang của nước Mỹ có thể yêu cầu ngành Bưu chính phát hành một tem kỷ niệm cho bang của mình, nhưng bang đó đã gia nhập liên bang 25 năm, 50 năm hoặc thời gian dài hơn và chỉ phát hành một lần.

(9). Không cho phép ra tem kỷ niệm nhân sĩ, giáo giới tôn giáo.

(10). Truyền thống của nước Mỹ là tư nhân tổ chức quyên tiền làm tự thiện, vì vậy ngành Bưu chính không phát hành tem từ thiện.

Việt Nam mình tới đây cũng dân chủ hóa trong việc chọn đề tài tem, tức là tiếng nói của người chơi tem chúng ta được lắng nghe nhiều hơn. Tham khảo cách làm của người Mỹ cũng rút ra được vài điều hay :)