PDA

View Full Version : Ailen-Ireland/2009


redbear
14-02-2009, 13:51
Tem tết con Trâu
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/oxstamppopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/oxsheetpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/oxminisheetpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/oxfdcpopup.jpg


http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/oxminifdcpopup.jpg
Ngày phát hành: 23/01/09
Kích thước: 40.64 x 29.79mm
Giá mặt: 82c

redbear
14-02-2009, 14:01
Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Louis Braille
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/braillestamppopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/braillesheetpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/braillefdcpopup.jpg


Ngày phát hành: 23/01/09
Kích thước: 38.1 x 50.8
Giá mặt: 55c

redbear
14-02-2009, 14:06
Weddings 2009
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/wedstamp09pairpopup.jpg


http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/wedbooklet09popup.jpg
Sổ tem


http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/wed09fdcpopup.jpg
FDC

Ngày phát hành: 23/01/09
Kích thước: 37.5 x 26
Giá mặt tem: 55c
Giá sổ tem:
http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif5.50
Giá FDC: http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif1.55
</SPAN>

redbear
23-02-2009, 12:26
Patrick's Day 2009
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/stpats09stamppopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/stpats09sheetpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/stpats09fdcpopup.jpg
FDC


Ngày phát hành: 19/02/09
Giá mặt: 82c
Giá FDC: 1.82
Kích thước: 29.79mm x 40.64mm
Thiết kế: Ger Garland

redbear
07-03-2009, 14:06
Tem chúc mừng
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/greetingspair09popup.jpg
tem

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/greetbooklet09popup.jpg
booklet

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/greet09fdcpopup.jpg
FDC

Ngày phát hành: 06/03/09
Giá mặt: 55c
Kích thước: 25 x 30mm

redbear
18-04-2009, 16:10
Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Charles Darwin
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/darwinpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/darwinsheetpopup.jpg
Sheet - http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif9.84

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/darwinfdcpopup.jpg
FDC - http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif1.82</SPAN>Thông tin phát hành

Ngày phát hành:20/03/09
Kích thước: 27.94mm x 44.45mm
Giá bán: 82c
Thiết kế: Steve Simpson

redbear
18-04-2009, 16:20
Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà văn Ailen
John Millington Synge
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/jmsynge_stamppopup.jpghttp://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/jmsynge_sheetpopup.jpg
sheet

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/jmsynge_ptcrdpopup.jpg
FDC

Thông tin phát hành:
Ngày phát hành:24/03/09
Kích thước:29.79mm x 40.64mm
Giá bán: 55c
Thiết kế: Paul Raftery

redbear
18-04-2009, 16:28
Kỷ niệm 150 năm thành lập IRISH TIMES
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/irishtimes_stamppopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/irishtimes_fdcpopup.jpg
FDC
Thông tin phát hành
Ngày phát hành: 27/03/09
Kích thước:36mm x 36mm
Giá bán: 55c
Thiết kế:Richard Chaney

redbear
18-04-2009, 16:44
25 năm bưu chính An
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/anpoststrip1apopup.jpghttp://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/anpoststrip2apopup.jpg


http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/anpostfdcpopup1.jpg
FDC - http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif6.50

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/anpostboxpopup1.jpg
Sổ tem - 100 temhttp://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif55.00</SPAN>

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/anpostbookpopup.jpg
Bìa cài - 10 tem - http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif5.50


Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 03/04/09
Kích thước tem:20mm x 24mm
Giá mặt : 55c (10 mẫu tem)
Thiết kế: Zinc Design

redbear
05-09-2009, 16:13
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Francis Bacon
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/bacon155cpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/bacon55csheetpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/baconminipopup.jpg
Francis Bacon (sinh năm 1909 tại Ireland - mất tại Madrid năm 1992) là một trong những nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất thế giới.

Francis Bacon sống thời thơ ấu tại một đất nước đổ nát do cuộc nổi loạn Sinn Fein, một sự kiện đã ám ảnh ông rất lâu sau đó khi ông đã cùng gia đình chuyển đến sống ở Anh. Ông không hề được đào tạo chính thức để trở thành một họa sỹ nhưng ông đã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật ở London từ những năm cuối của thập kỷ 1920, và cuối cùng đã có được tiếng tăm vào những năm 1940 với những nghiên cứu gây nhiều tranh cãi của ông.

Dù có phong cách Biểu hiện, sự bóp méo của Bacon đối với các hình người lại bắt nguồn từ sự thích thú của ông với những cuốn sách y khoa và lý thuyết hội họa. Phong cách tạo ra những khoảng mờ nhòe và đề cao giải phẫu đã tạo ra một mức độ mới về thân thể cho những chủ đề cổ điển chẳng hạn như Crucifixion (Chúa bị đóng đinh trên thánh giá) và những tác phẩm kinh điển như Oresteia; sự trung thực đầy đau đớn của ông trong việc mô tả những người tình của ông dẫn đến một số tác phẩm khủng khiếp nhất của ông, chẳng hạn như bức "Triptych May-June 1973," của ông, mô tả cái chết của người bạn tình George Dyer.Thông tin phát hành:

Ngày phát hành: 24/04/09
Kích thước: 27.94mm x 44.45mm

Giá bán:
+ Tem:55c
+sheet:
http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif6.60
+Minisheet: 82c
</SPAN>

redbear
05-09-2009, 16:24
Kỷ niệm 100 năm sáng lập tổ chức IT&GWU
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/itgwupopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/itgwusheetpopup.jpg

Giao thông Ailen và Tổng Công nhân Liên minh được thành lập bởi các công nhân huyền thoại , đứng đầu là Larkin Jim' Lớn' . Vào đầu những năm 1900, Larkin tổ chức sự vận động những công nhân cầu cảng Dublin. Vào khoảng cuối 1908 ITGWU được sinh ra, thu hút những thành viên từ khắp (nơi) Ireland.

Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 30/04/09
Kích thước tem:36mm x 36mm
Giá mặt : 55c
Thiết kế: John Conway

redbear
05-09-2009, 16:43
Đại dương Volvo
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/volvo55cpopup.jpg
stamp

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/volvominipopup.jpg
Minisheet:
http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif3.00

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/volvoprintpopup.jpg
Limited Edition Prints
http://www.irishstamps.ie/StampImages/euro.gif55.00
Du thuyền đua đầu tiên của thế giới cho các đội chuyên nghiệp, cuộc chạy đua Volvo Ocean Race bắt đầu ở Alicante, Tây Ban Nha, trong tháng mười năm 2008, và kết thúc tại St Petersburg, Nga, vào tháng Sáu năm 2009. Có tám đội cạnh tranh và khóa học sẽ bao gồm vượt qua 37.000 hải lý trên một số các đại dương trên thế giới nguy hiểm nhất.


Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 08/05/09
Kích thước tem:40.64mm x 29.79mm
Giá mặt : 55c
Thiết kế: Vincent Killowry &Steve Simpson

redbear
05-09-2009, 16:47
Europa 2009
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/astronomypairpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/55castronomysheetpopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/82castronomysheetpopup.jpgThông tin phát hành:
Ngày phát hành: 15/05/09
Kích thước tem:36 x 36mm
Giá mặt : 55c và 82c
Thiết kế: Richard Chaney

redbear
05-09-2009, 17:11
50 năm CEPT
(Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung)
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/ceptpopup.jpg
Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 15/05/09
Kích thước tem:36 x 36mm
Giá mặt : 82c
Thiết kế: Steve Simpson

redbear
10-12-2009, 15:25
Biểu diễn cún cưng Châu Âu

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/dogpairpopup.jpg


Ngày 21 tháng 5 2009, Bưu điện Ailen đã phát hành một con tem để kỷ niệm Châu Âu Dog Show 2009, được tổ chức tại Dublin từ 30/05 đến 01/06/09.


Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 21/05/09
Kích thước tem:25mm x 30mm
Giá mặt : 55c
Thiết kế: Steve Simpson
In:


Irish Security Stamp Printing Ltd.

redbear
10-12-2009, 15:35
Kỷ niệm thành phố Kilkenny 400 năm
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/kilkenny1stamppopup.jpg


Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 16/06/09
Kích thước tem: 44.45mm x 27.94mm
Giá mặt : 55c
Thiết kế: Steve Simpson
In: Irish Security Stamp Printing Ltd.

redbear
10-12-2009, 15:43
Nhà văn Anthony Trollope
http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/trollopestamppopup.jpg

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/trollopesheetpopup.jpg

Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 26/06/09
Kích thước tem: 29.79mm x 40.64mm
Giá mặt : 82c

redbear
10-12-2009, 15:47
Kỷ niệm kỷ niệm một trăm năm Đạo luật Birrell
1909 - 2009

http://www.irishstamps.ie/StampImages/shopimages/birrellstamppopup.jpg

Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 15/07/09
Kích thước tem: 30mm x 51.46mm
Giá mặt : 82c
Thiết kế: Ger Garland
In: Irish Security Stamp Printing Ltd.