PDA

View Full Version : Polynésie thuộc Pháp - French Polynésie/2009


redbear
23-02-2009, 11:47
bướm Butterflies
http://www.tahitiphilatelie.com/images/resize_timbre/339.jpg

http://www.tahitiphilatelie.com/images/boutique/resize_env/128.jpg
Ngày phát hành: 16/01/09
Giá mặt: 70f
Production : PSP-OPT-2009 - dessin P. BACHET

redbear
23-02-2009, 11:54
Lính cứu hỏa ở Polynesia
http://www.tahitiphilatelie.com/images/resize_timbre/341.jpghttp://www.tahitiphilatelie.com/images/resize_timbre/340.jpg

http://www.tahitiphilatelie.com/images/boutique/resize_env/129.jpg

Một lính cứu hoả là người nào đó Huấn luyện đấu tranh những lửa, những nạn lụt và để cung cấp dịch vụ cứu hộ.
Thuật ngữ " lính cứu hoả " (mà chiết tự dịch như " pumpman " trong tiếng Pháp) đến từ bơm tay mà sử dụng để trong quá khứ đặt những lửa ngoài (trước khi sự đến (của) hơi nước bơm và sau đó lực đốt bên trong bơm). Thuật ngữ " công binh " về lịch sử phát sinh từ thực tế mà đoàn những lính cứu hoả đầu tiên thiết lập bởi Cỏ ba lá màu thịt Tôi trong Nước Pháp là một đoàn kỹ thuật quân sự.

Thông tin phát hành:
Ngày phát hành: 13/02/09
Giá mặt: 140f và 70f