PDA

View Full Version : Ngày 02 tháng 3


hat_de
02-03-2009, 14:51
2.3 họp Hội nghị quốc tế về Việt Nam

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=31327&d=1235979485

theo tư liệu mạng:

Sau khi hiệp định Pari về lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký, ngày 2-3-1973, Hội nghị quốc tế về Việt Nam được triệu tập ở Pari. Gồm đại biểu của Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, 4 bên tham gia ký hiệp định và 4 nước trong uỷ ban giám sát quốc tế (Ba Lan, Canađa, Hunggari và Inđônêxia). Tất cả các nước dự Hội nghị đã ký vào bản định ước ghi nhận và bảo đảm hiệp định Pari và các nghị định thư kèm theo được thi hành nghiêm chỉnh.

tiện nói về Hiệp Định Paris giới thiệu lại 2 tờ lịch a Po tìm

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=3004&d=1201367508

hiệp định về chấm dứt chiến tranh tại VN

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=28346&d=1233023645

sau 2 sự kiện lớn trên mà Mỹ vẫn lật lọng ~X(
VN lại phải gồng mình lên chiến đâu #:-s
và phải 2 năm sau 30.4.1975 nước nhà thống nhất =D>.

hat_de
02-03-2011, 02:03
Hôm nay ngày 2-3

Có 1 sự kiện đáng nhớ được ghi lại bằng tem

kèm ngày tháng & thông điệp rõ ràng

123660123661

câu chuyện ấy ...

123653

... bắt đầu từ năm 1954

123654

... tiếp sau đó là 1 quá trình dài lao động

123657

với sự quan tâm động viên tận tình của Bác

123655

và thủ tưởng Phạm Văn Đồng

123656

gian nan vất vả đã qua ... từng bước tuyến đường được hoàn thành

123658

để rồi một ngày ... tuyến đường hoàn thành

123659

cái ngày đáng nhớ được đó: 2-3-1955

123662123663

được ghi nhớ trên tem Bưu chính và còn mãi với chúng ta :D