PDA

View Full Version : Ngày 29 tháng 12


hat_de
29-12-2007, 10:09
Ngày này năm tới nước Mỹ chắc chắn sẽ ra tem về vị Tổng thống này, đơn giản đó là ngày sinh thứ 200 của ông: 29.12.1808 - 29.12.2008.

http://www.sammler.com/stamps/images/andrew-johnson-stamp.jpg

Andrew Johnson (1808-1875) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 17. Ông đang là Phó Tổng thống và lên làm Tổng thống khi Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát năm 1865 và trở thành người thứ ba phục vụ kiểu tay ngang này. Trong nhiệm kỳ của ông, ông đã tiếp tục chỉ huy phần cuối của cuộc Nội chiến Hoa Kỳ cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn vào tháng năm. Johnson bị luận tội năm 1868 vì đã cách chức Bộ truởng Chiến tranh Edwin Stanton sau khi Quốc hội Hoa Kỳ ban luật bảo vệ ông trong chức danh này. Ông là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội nhưng đã vượt qua được. Ông bị Ulysses S. Grant đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1868.

(tem trên mạng, tin trong wiki, hay ở đúng ngày)