PDA

View Full Version : Kiến trúc Aga Khan


Angkor
01-04-2009, 10:20
Mới nhận được cái này giới thiệu cùng mọi người!

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/S-5-4.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/S-7-2.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/S-1-3.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/S-3-3.jpg