PDA

View Full Version : Cho em hỏi


huuhuetran
15-04-2009, 15:46
Trong lúc xếp mấy đồng xu Indochine chợt bắt gặp 2 đồng có đóng chữ và số, lật tới lật lui, tìm tài liệu tra cứu mà vẫn chưa hiểu những chữ số ấy nói gì. Nay đành post lên đây nhờ các nhà sưu tập tiền giúp đỡ:
- Đồng tiền đầu tiên hàng trên có chữ B, hàng dưới 3 chữ R.
- Đồng tiền kế đó hình như đóng số 6..


37492

hat_de
15-04-2009, 16:14
Trong lúc xếp mấy đồng xu Indochine chợt bắt gặp 2 đồng có đóng chữ và số, lật tới lật lui, tìm tài liệu tra cứu mà vẫn chưa hiểu những chữ số ấy nói gì. Nay đành post lên đây nhờ các nhà sưu tập tiền giúp đỡ

ngó thú vị thiệt
hy vọng sớm có đáp án
nếu ko chúng ta sẽ hỏi thử diễn đàn tiền :D