PDA

View Full Version : GK of làng tiền


hat_de
03-05-2009, 13:05
quá choáng @-)

40009

chuyện là thế nì

hum ni rất vui khi bít thêm 1 diễn đàn tem mới xuất hiện, diễn đàn VCL

tuy nhiên sau khi tuần tra 1 vòng các diễn đàn tem và diễn đàn tiền, thì ngạch nhiên lớn nhất diễn ra tại đây: chỉ trong vài tiếng

40010

nó làm mình nhớ tới temvn trước đây mới vụ thả chim ... ... và hình ảnh VS trong vòng 30 có mặt của tên dẻ ... híc híc

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=22469&d=1228064727

tất nhiên là tên dẻ ko thể có những món chất lượng của đại gia tiền kể trên
đại gia VSD có 1 căn phòng thiệt hoành tráng

40011

hy vọng sau nì phấn đấu bằng họ #:-s

chimboica
03-05-2009, 16:46
hy vọng sau nì phấn đấu bằng họ

Bây giờ em treo toàn Tem Chim, như vậy mỗi người 1 phong cách, Tem và Tiền ngang nhau

Tem cũng nhiều món quí
Tiền cũng nhiều món quí
Bên tám lạng, Bên nửa cân

Như vậy là bên nào cũng có đại gia cả