PDA

View Full Version : Indonesia/2009


Poetry
14-06-2009, 01:24
2009-01: Tết Kỷ Sửu

Ngày phát hành: 10-01-2009
Số mẫu: 3 + 1 bloc

Bộ tem

45965

Tờ tem lớn

45966

Tờ tem nhỏ

45873

Bloc tem

45874

FDC tem

45875

FDC bloc

45876

Poetry
14-06-2009, 01:30
2009-02: 50 năm Viện nghiên cứu kỹ thuật Bandung (ITB)

Ngày phát hành: 02-03-2009
Số mẫu: 4

Bộ tem và tờ tem

45968

45882

FDC

45881

Poetry
14-06-2009, 01:33
2009-03: Tổng tuyển cử

Ngày phát hành: 05-03-2009
Số mẫu: 4

Tờ tem

45879

FDC

45880
(http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=45878)

Poetry
14-06-2009, 20:55
2009-04: Bảo vệ vùng địa cực và sông băng

Ngày phát hành: 18-03-2009
Số mẫu: 1 bloc

45969

FDC

45970 (http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=45880)

Poetry
15-06-2009, 13:13
2009-05: Triển lãm tem Thế giới China 2009

Ngày phát hành: 10-04-2009
Số mẫu: 1 bloc

46100

FDC

46096

Poetry
15-06-2009, 21:21
2009-06: Năm Quốc tế Thiên văn học 2009

Ngày phát hành: 02-05-2009
Số mẫu: 03 + 1 bloc

Tờ tem

46161

Bloc

46162

FDC tem

46163

FDC bloc

46164

Poetry
15-06-2009, 21:31
2009-07: Hội nghị Đại dương Thế giới

Ngày phát hành: 11-05-2009
Số mẫu: 04 + 1 bloc

Bộ tem

46166

Bloc

46167

Tờ tem

46168

FDC tem

46169

FDC bloc

46170

Poetry
15-06-2009, 22:42
2009-08: Bảo vệ Môi trường

Ngày phát hành: 05-06-2009
Số mẫu: 03 + 1 bloc

Bộ tem

46180

Bloc

46181

Tờ tem

46182

FDC tem

46183

FDC bloc

46184

Poetry
16-06-2009, 23:53
2009-09: Khánh thành cầu Suramadu

Ngày phát hành: 10-06-2009
Số mẫu: 03 + 1 bloc

Bộ tem

46312

Bloc

46313

Tờ tem

46314

FDC tem

46315

FDC bloc

46316

Đinh Đức Tâm
17-06-2009, 08:50
Mọi người để ý INDO năm nay phát hành con dấu ngày đầu tiên khá đặt biệt, nhìn đồng loạt các bộ để thấy. :D
năm nay nó ra 2 bộ tem Môi trường luôn, đúng là cái thằng biết câu khách bởi cc1 sự kiện nóng bỏng,