PDA

View Full Version : Di sản thế giới do United Nations phát hành


linhtote123
19-08-2009, 09:40
Đây là 1 số bộ di sản do LHQ phát hành, theo từng năm và in thành booklet do 3 Bưu điện của LHQ tại Áo, Thụy Sĩ và New York phát hành, giống nhau về hình ảnh, chỉ khác về tông màu nền và ngôn ngữ, tất nhiên giá tiền của khác.

Năm 1992 ( Stonehenge, Anh quốc và Vườn quốc gia Sagamatha, Nepal )

54908

Năm 1997 ( Lăng Tần Thủy Hoàng, Trung Hoa )

54909

Năm 1999 ( Di sản thiên nhiên, Úc )

54910

Năm 2000 ( Di sản Thế giới Tây Ban Nha )

54911

Năm 2001 ( Di sản TG Nhật Bản )

54912

Năm 2002 ( Di sản TG tại Ý )

54913

Năm 2003 ( Di sản TG tại Mỹ )

54914

Năm 2006 ( Di sản TG tại Pháp )

54915

Riêng bộ này có 2 con, Pháp và LHQ phát hành chung

54917

54918

Năm 2007 ( Di sản TG tại Nam Mỹ )

54916

thang
28-08-2009, 20:27
ồ,đẹp quá!