PDA

View Full Version : Đơmitơri Ivanôvitsơ Menđêlêep


kuro_shiro
07-12-2009, 15:38
Bảng tuần hoàn là một biểu tượng của khoa học, không chỉ đối với ngành hóa học, và đồng thời phản ánh những sự thật sâu sắc về các nguyên tố. Nó giúp đơn giản hóa việc học hóa hiệu quả. Tất cả những thông tin bạn cần đều nằm trong bảng tuần hoàn. Kiến thức như nằm im trong bảng, đợi chờ bạn đến khám phá và sử dụng hữu ích.

73491


Bảng tuần hoàn được hình thành trong khoảng thời gian khá lâu và do nhiều nhà hoá học đóng góp, trong đó Bảng tuần hoàn của Mendeleev có tầm quan trọng vì nó giúp dự đoán trước các tính chất của nguyên tố theo "định luật tuần hoàn": tính chất của các nguyên tố thay đổi tuần hoàn với khối lượng nguyên tử của chúng.

73480


Đơmitơri Ivanôvitsơ Menđêlêep (Dmitri Ivanovitch Menđeleiev) (27 tháng 1 năm 1834 - 2 tháng 2 năm 1970 . Nhà hóa học Nga, giáo sư trường đại học Tổng hợp Pêtecxbua, tác giả bảng phân hạng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

73489

73484

Năm 20 tuổi, Menđêlêep đã phát minh ra lý thuyết động hình. Lí thuyết này có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển hóa học hiện đại.
73485
Năm 35 tuổi, ông phát minh ra định luật tuần hoàn, định luật về sự liên hệ bên trong giữa các nguyên tố hóa học mà hiện nay chúng ta đều biết. Khi phát minh ra định luật tuần hoàn, người ta mới chỉ biết có 64 nguyên tố. Song Menđêlêep đã đoán trước thêm 20 nguyên tố khác. Theo sự hướng dẫn của định luật tuần hoàn, các nhà bác học thế giới tìm thêm nhiều nguyên tố khác. Ngày nay người ta đã điền thêm ô thứ 105 của bảng tuần hoàn.
73486
Menđêlêep còn viết nhiều tác phẩm về hóa học trong đó có cuốn Nguyên lí hóa học nổi tiếng. Ông là hội viên của trên 50 hội và Viện hàn lâm khoa học ở châu Âu. Ông còn tham gia nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nữa.
Năm 1887, ông dùng kinh khí cầu, khảo sát nhật thực và tăng cao khí quyển. Ông say mê hội họa, được bầu làm viện sĩ viện hàn lâm mỹ thuật Nga.

73487

Menđêlêep là một nhà khoa học lỗi lạc chính trực, không khuất phục trước cường quyền. Tháng 3/1890, khi phong trào sinh viên chống đối luật lệ phản động của chính quyền Nga hoàng sôi sục trong các trường đại học ở thủ đô Pêtecxbua, ông đã nhận giúp sinh viên đưa bản kiến nghị lên chính phủ. Viên Hiệu trưởng khiển trách, ông liền đưa đơn từ chức.

73488 73492
Menđêlêep làm việc suốt đời với tinh thần say mê. Một ngày trước khi mất, ông bị cảm nặng, nhưng vẫn làm việc. Ông mất năm 73 tuổi.