PDA

View Full Version : 27.Jan/ngày 27-01


Poetry
26-01-2010, 23:32
Ngày kỷ niệm quốc tế tưởng nhớ Holocaust (nạn tàn sát người Do Thái dưới thời phát xít Hitler)


http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=28389&d=1233056786