PDA

View Full Version : Ngày 30 tháng 01


Poetry
07-02-2011, 00:39
Kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (mùng 5 Tết Kỷ Dậu/30-01-1789) (http://www.vietstamp.net/forum/../article/1639/)http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2010/01/29/22424155_data_2009_04_04_00101382_product.jpg http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2009%5C04%5C04%5C00122938_product.jpg


Cuối nǎm 1788, lợi dụng sự cầu cứu của Lê Chiêu Thống, 29 vạn quân Thanh vào chiếm đóng kinh thành Thǎng Long và kiểm soát phần lớn đất Bắc Hà. Dưới sự chỉ huy thiên tài của vị anh hùng kiệt xuất, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn xuất binh từ Nghệ An đã thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long. Đúng đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn bất ngờ tấn công tiêu diệt đồn tiền tiêu của giặc ở Gián Khẩu.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2010/01/29/22520630_quang%20trung%201979.jpg

Sau 5 ngày đêm tiến công thần tốc, đạo quân chủ lực của Quang Trung đã phá tan hệ thống phòng chống của giặc, tiến về Thǎng Long. Mờ sáng ngày 30-01-1789 (tức mùng 5 Tết Kỷ Dậu), quân Tây Sơn đã tiêu diệt toàn bộ quân Thanh ở đồn Ngọc Hồi và đồn Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội ngày nay). Kinh thành Thǎng Long được giải phóng.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2010/01/29/22522935_quang%20trung%2019899.jpg

Chiến thắng Đống Đa là một chiến công vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử trọng đại và tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2008%5C05%5C29%5C11334168_product.jpg

Để kỷ niệm sự kiện này, Bưu chính Việt Nam đã phát hành:


2 mẫu tem “Quang Trung đại phá quân Thanh 1789” trong bộ tem “Kỷ niệm 200 năm khởi nghĩa Tây Sơn (1771 - 1971)” (http://www.vietstamp.net.vn/forum/../Product/1506/) vào ngày 01-06-1971.
Bộ tem “Kỷ niệm 190 năm Quang Trung đại phá quân Thanh (1789 - 1979)” (http://www.vietstamp.net.vn/forum/../Product/1668/)vào ngày 01-02-1979.
Bộ tem “Kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 1989)” (http://www.vietstamp.net.vn/forum/../Product/1964/)vào ngày 10-02-1989.
Mẫu tem "Thăng Long - truyền thống chống ngoại xâm" trong bộ tem "Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm (http://www.vietstamp.net.vn/forum/../Product/1048/)" vào ngày 10-10-2005.