PDA

View Full Version : Dấu phụ thu trên bì thư đến


vnmission
18-07-2010, 22:24
Người nhận là Khánh Nghĩa, chắc là một đại gia tem Việt Nam:

99911

Người gửi là Theo Klewitz, một người sưu tập và nghiên cứu tem Việt Nam mà chúng ta đều biết:

99912

Điều lạ là hầu hết các bì thư đều có dấu "PHỤ THU" hay "THU LAO VỤ":

99913

99914

99915

99916

99917

99918

99919

99920

Nếu tôi không nhầm, đây là một kiểu thu tiền để bù đắp khó khăn cho bưu tá thời giữa những năm 1980, độc đáo chỉ có ở Việt Nam, và cũng chỉ có ở miền Nam (?)

Lu Tich Nguyen
19-07-2010, 07:24
Bạn Ông (họ Ông) Khánh Nghĩa, tức Tavi cũng gọi là Hải Quang, là một tay buôn tem mới phát hành các nước thế giới trước năm 1975, sau 75 thì có cung cấp tem mới phát hành cho ông Theo Klewitz, đã di dân qua Mỹ 20 năm trước.

Loại bi có dấu phụ thu chỉ thu từ người nhận thư gửi đến VN từ các nước tư bản, chứ thư gửi từ các nước xã hội chủ nghĩa thì miễn, loại này có hơn mười mấy loại khác nhau, từng có người ở Pháp xuất bản qua một quyẻn sách chuyên nói về loại bì này, khi tôi biết muốn mua 1 quyễn để tham khảo thì nó đã hết, mua không được.

dammanh
19-07-2010, 12:46
Trong chuyến về thăm quê,dammanh cũng quan tâm về vấn đề này.Thấy đây là một chủ chương tạm thời áp dụng ở các tỉnh phía nam, chủ yếu ở thành phố HCM trong hoàn cảnh KT nước ta lúc đó rất khó khăn .Có thể giai đoạn đầu áp dụng chỉ thư các nước TBCN.Tuy nhiên giai đoạn 1989-1990 không chỉ với các thư từ các nước TBCN mà cả thư các nước XHCN.Xin giới thiệu một vài vật chứng.Các thư đều có dấu đến,thư gửi cho một người quen,đảm bảo thật 100%

THƯ GỬI TỪ CCCP NĂM 1989
99994

99995
THƯ GỬI TỪ HUNGARY 1989
99996

huuhuetran
19-07-2010, 15:14
Mời xem một bì có thu lao vụ gửi từ Bulgaria:


100001

100002

MeTemViet
30-11-2011, 02:09
MTV xin hỏi các bác, các anh chị là dấu phụ thu có theo nguyên tắc nào không? MTV thấy các phong bì trên, cái thì phụ thu 30 xu, cái thì 3 đồng, 4 đồng, 10 đồng .v.v. nhưng lại có bì không có phụ thu, như vậy thì tất nhiên phải có nhiều dấu và trường hợp nào thì phải phụ thu, trường hợp nào không, quy tắc như thế nào? Có phải thơ càng nặng thì phụ thu càng nhiều ?

Cảm ơn các thông tin chia sẻ của các bác và các bạn.

Angkor
01-12-2011, 08:44
-DẤU PHỤ THU-
Còn nhớ trước đây khi Angkor còn ở Viet Nam cho đến tận năm 1999, nhận được rất nhiều thư nước ngoài gửi vào đều bị thu thuế! Khi thì bưu điện đóng dấu đỏ lên bì thư, có khi cũng chẳng thèm đóng! Và con dấu chỉ có hai chữ - PHỤ THU- mà không hề thấy giá tiền phụ thu kèm theo!

Cứ mỗi lần anh bưu tá chạy xe đạp đến nhà báo là có thư nước ngoài thì phải đóng phí là 2500 đ

Không biết đến bây giờ họ có còn phụ thu kiểu này nữa hay không?

MeTemViet
01-12-2011, 13:18
MTV may mắn mua được một bộ 15 phong bì, trong đó có 6 phong bì có dấu phụ thu. Đặc điểm của 15 phong bì này là trừ phong bì đầu tiên gởi từ Canada, 14 phong bì còn lại đều được gởi từ Nhật. Tất cả cùng gởi về 1 địa chỉ. Phía sau tất cả các phong bì đều có đấu đến tại TP HCM, vài phong bì có dấu trung chuyển Hanoi. Theo thứ tự thời gian, các phong bì cho ta thấy sự liên hệ nối tiếp giữa người thân ở hải ngoại và VN, đồng thời cũng cho thấy thời điểm thu phí phụ thụ và chấm dứt phụ thu.

Sắp xếp theo thứ tự thời gian, chỉ có 6 phong bì đầu có dấu phụ thu. MTV scan hình 8 phong bì lên, tất cả các phong bì sau số (7) đều không có dấu phụ thu.


153163

153164

153165

153166

MeTemViet
02-12-2011, 00:28
Thống kê các phong bì như sau:

Bì 1: dấu đến ngày 4/9/86: Dấu "PHỤ THU 2 đ"
Bì 2: dấu đến ngày 9/8/89: Dấu "THU LAO VỤ 100 đ"
Bì 3: dấu đến ngày 12/10/89: Dấu "THU LAO VỤ 100 đ"
Bì 4: dấu đến ngày 24/11/89: Dấu "THU LAO VỤ 100 đ"
Bì 5: dấu đến ngày 12/9/90: Dấu "PHÁT NHANH 100 đ"
Bì 6: dấu đến ngày 10/10/90: Dấu "PHÁT NHANH 100 đ"
Bì 7 đến 15: dấu đến từ ngày 13/7/91 đến 11/11/92: Không có dấu phụ thu.

Theo các phong bì trên và các phong bì trong post của bác vnmission, MTV đoán là:

1. Dấu Phụ Thụ bắt đầu khoảng từ năm 1986 (vì tháng 9/86 đã phụ thụ 2 đ trong khi bên trên bác vnmission còn vài phong bì có dấu phụ thu 0.30 đ tháng 2/86).

2. Sau đó tiền phụ thu đổi thành "thu lao vụ" (từ cuối năm 1986)

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=99915&d=1279462655

và tăng đều đặn đến năm 1990 (Phong bì đầu năm 1989 thu 50 đ (bác Đàm Mạnh), cuối 1989 thu 100 đ)

3. Từ năm 1990 đổi thành "phát nhanh" (tháng 9/90) nhưng cũng giá 100 đ đến tháng 10/90.

Một phong bì khác từ post của bác vnmission cho thấy số tiền này tăng lên 150 đ ngày 26 tháng 10/90

http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=99913&d=1279462655

Nhưng có điều lại là phong bì này dùng dấu "Thu Lao Vụ" nhưng lại thâu phí 150 đ tháng 1../1989 (nhìn không rõ)


http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=99919&d=1279462655Có thể 150 đ là giá cuối cùng của chương trình này, và chương trình chấm dứt cuối năm 1990 hay đầu năm 1991, còn ngày nào thì chưa xác định được nhưng phải trước ngày 13/7/1991.

Đây chỉ là vài ý kiến của MTV qua một số phong bì có được và các phong bì trong post của bác vnmission mà MTV nhìn được dấu. Xin các bác, các bạn góp ý thêm.

The smaller dragon
02-12-2011, 03:34
Mấy phong bì gửi từ Ðức về VN với dấu phụ thu đẹp qúa. Còn thông tin về Phong Bì Phụ Thu (PBPT) bắt đầu năm 1986 và chấm dứt năm 1991 chỉ đúng một nửa.

Phụ phí bắt đầu từ năm 1983, chứ không phải năm 1986. Còn phụ phí chấm dứt năm 1991 là đúng.

Phong Bì với dấu phụ thu có nhiều tên lắm, biến đổi theo thời gian. Ðó là các dấu Phụ Thu rồi Phụ Cước rồi Thù Lao Vụ rồi Thu Phụ Phí rồi Phát Nhanh rồi Phát Tận Tay Người Nhận rồi Phát Trực Tiếp Tới Tay Người Nhận rồi cuối cùng là Dịch Vụ Phí. Ít nhất có tới tám (8) tên khác nhau cho loại phụ phí mà người nhận thư trong nước phải đóng trong thời khoảng 1983-1991.

Phong bì ngày 21.3.1983 với dấu "PHỤ THU 2 ĐỒNG" 153228


Một dân chơi tem ở Pháp là anh Gerard Chapuis có xuất bản một tập sách 46 trang, khổ lớn khảo về bộ sưu tập này. Tựa đề Vietnam Essai d’ Étude de la Taxe Anticapitaliste ou Frais Terminaux (Avril 1983 à Mai 1991), không đề năm. Trong sách này, tác giả đã chia thành các thời kỳ cụ thể như "Avril 1983 à Aout 1985, Début Septembre 1986 à fin Septembre 1986..." Tôi không biết tác giả căn cứ vào tài liệu chính thức nào của Bưu Ðiện Việt Nam mà khẳng định được những mốc thời gian như thế, hay chỉ căn cứ vào những thông tin do anh TPL cung cấp.

153225


Tôi sẽ có dịp chia sẻ chi tiết hơn về đề tài này, khi có thời giờ.

MeTemViet
03-12-2011, 00:42
Cảm ơn bác Rồng đã góp ý về phong bì phụ thu. MTV chỉ có phong bì có đấu phụ thu năm 1986 với giá nhỏ (2 đ) và thấy 1 phong bì cũng năm 1986 với giá phụ thu 30 xu nên nghĩ rằng chương trình bắt đầu năm 1986. Đó chính là lỗi của người không có vật phẩm trong tay mà chỉ ... đoán mò.

MTV vừa tìm được một bài khác cũng trong diễn đàn Vietstamp về dấu phụ thu với nhiều hình ảnh quý giá ở đây:

http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?p=43917

Phong Bì với dấu phụ thu có nhiều tên lắm, biến đổi theo thời gian. Ðó là các dấu Phụ Thu rồi Phụ Cước rồi Thù Lao Vụ rồi Thu Phụ Phí rồi Phát Nhanh rồi Phát Tận Tay Người Nhận rồi Phát Trực Tiếp Tới Tay Người Nhận rồi cuối cùng là Dịch Vụ Phí. Ít nhất có tới tám (8) tên khác nhau cho loại phụ phí mà người nhận thư trong nước phải đóng trong thời khoảng 1983-1991.

Mong bác Rồng đóng góp thêm chi tiết về chương trình phụ thu, dấu nào trong khoảng thời gian nào, giá phụ thu tăng theo thời gian như thế nào .v.v. Việc thay đổi tên của dịch vụ này cho thấy sự lúng túng của bưu điện lúc đó khi phải thu phụ phí cho một dịch vụ mà theo nguyên tắc của UPU là người gởi đã trả hoàn toàn các phí tổn.

The smaller dragon
04-12-2011, 21:08
Tôi đã dự định chia sẻ những chi tiết như MeTemViet muốn, vì tôi có hơn 200 bì thư phụ thu trong bộ sưu tập.

Tuy nhiên, vì không có trong tay những tài liệu Bưu Ðiện liên hệ đến việc phụ thu, tôi đã quyết định không viết, kẻo lại lập lại những võ đoán làm nhiễu loạn thông tin mà MeTemViet nói một cách đơn giản là đoán mò!

MeTemViet
13-12-2011, 13:32
Bác Rồng ơi, đã có trên 200 bì thư thì cũng là một nguồn tài liệu vô cùng quý giá về thời kỳ này rồi. Nếu cứ chờ có những tài liệu chính thức thì e không bao giờ có. Mong bác chia sẻ với tất cả mọi người.