PDA

View Full Version : Những bộ tem có tem in liền nhau


Lu Tich Nguyen
12-11-2010, 23:05
Anh vnmission có hỏi tôi dòng tem CHXHCNVN còn có bộ nào có tem in liền không? Trong bộ tem tôi chơi, tôi còn có 3 bộ khác có trình trạng này như sau:
Bộ Kỷ niệm 10 năm Quốc khánh Lào, bộ số 480, có răng và không răng đều có in liền nhau;

114538

Bộ triển lãm tem thế giới PhilexFrance 89, bộ số 574, tôi có một cặp bộ không răng, trong đó có 4 mẫu tem in liền nhau, tôi còn có 2 tờ nguyên tờ khổ thật lớn, 61mm X 48mm, mỗi tờ in 3 mẫu tem, mỗi mẫu 40 tem, nhưng có 1 tờ còn chưa in đầy đủ màu, người bán cho tôi nói đó là tem in thử, loại này chưa thấy tem có răng:

114539
114540
114541

Bộ Đầu máy xe lửa cổ, bộ số 618, tôi có 1 bộ không răng có 6 mẫu tem in liên nhau, nhưng giữa 2 tem có giấy lề.114542

Trên đây là những gì hiện có trong tay, nhưng tôi biết còn phải có một vài bộ cũng có tem in liên, tôi từng bán qua, nhưng quên là bộ nào, nếu bạn nào có thì xin post hình cho bà con xem cho biết. đa tạ.