PDA

View Full Version : Trinidad and Tobago/2011


chie
17-03-2011, 21:42
Lễ hội Carnival ở Trinidad và Tobago

126215126216126217

126218126219126220

Ngày phát hành: 01/03/2011
Mệnh giá: $ 1,00 $ 2,50 $ 3,75 $ 4,50 $ 5,25
Bản gốc Ảnh minh họa: Jeffrey Chock
Đồ họa: Albert Sydney
Nhà in: Henan Post và Nhà in Viễn thông

chie
11-04-2011, 15:37
Century of the birth of Dr. Eric Williams 1911-2011

128447 128448


128449 128450


128451 128452Tiến sĩ Eric Eustace Williams sinh ngày 25/9/1911, trên đảo British Caribbean của Trinidad. Năm 1938, ông nhận được bằng tiến sĩ Triết học tại Oxford. Năm 1939, Tiến sĩ Williams đã có một vị trí giảng dạy tại Đại học Howard ở Washington, DC trong Thế chiến II. Năm 1948, Tiến sĩ Williams đã rời Đại học Howard, về nghiên cứu tại quê hương Trinidad và Tobago.

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 05/04/2011
Mệnh giá: $ 1.00, $ 1.50, $ 2,50, $ 3,75, $ 4,50, $ 5,25

Đồ họa: Albert Sydney
Nhà in: Cartor Security Printers, SA, Pháp