PDA

View Full Version : Cước phí CHXHCNVN


vnmission
10-04-2011, 17:25
4. Ngày 3/5/1978, sau khi thống nhất hai miền về mặt hành chính, đã có một cuộc đổi tiền nữa. Tỷ giá đổi tiền miền Bắc là 1 đồng cũ thành 1 đồng thống nhất, trong khi tại miền Nam 1 đồng giải phóng thành 8 hào tiền thống nhất.

5. Lần đổi tiền gần đây nhất xảy ra vào năm 1985, khi 10 đồng tiền cũ đổi thành 1 đồng tiền mới.

Hai lần đổi tiền 1978 và 1985 làm bì thư, nhất là gửi đi nước ngoài, phải dán đầy tem mới đủ cước. Thời kỳ 1975 - dầu những năm 1990, cả nước khó khăn, bì thư gửi đi nước ngoài không nhiều. Vì vậy trên thị trường hiện nay giá bì thư giai đoạn này (thường không quá 10 US$) dường như quá thấp so với giá trị thực.

Rất mong các bạn cho biết cước phí bưu chính từ 1975 đến nay, đặc biệt là qua hai lần đổi tiền!

dammanh
11-04-2011, 03:07
Dammanh xin bổ sung thêm những điều còn trăn trở,chưa rõ ngọn ngành
1.Dấu nhật ấn giai đoạn này khi nào xuất hiện số hiệu bưu cục , đặc biệt dấu nhật ấn Hà Nội và T.P.Hồ Chí Minh khi nào xuất hiện số bưu cục
2.Nhật ấn có số bưu cục 3 số và 4 số
Vài dòng nông cạn,hy vọng có thông tin từ cá bạn

dammanh
20-04-2011, 12:08
Một vài bì thư thực gửi ra nước ngoài giai đoạn thập niên 70-90


NGÀY 30-10-1978 Cước phí 1 đồng

129395

NGÀY 05--4-1984 Cươc phí 10 đồng

129396

NGÀY 10-12-1982 Cước phí 1,6 đồng

129397

NGÀY 15-12-1982 Cước phí 2 đồng

129398

NGÀY 22-08-1987 Cước phí 30 đồng

129399

NGÀY 08-11-1987 Cước phí 30 đồng

129400

NGÀY 28-08-88 (Tiếc là số 28 mà không là 08 thì đẹp quá!! Cước phí 180 đồng )Đây là bì thư dammanh mua của bác ROBERT TRAN,vào dịp năm 1999 ,dammanh sang PHÁP Gặp cụ già và cùng đi dự TL TEM QUỐC TẾ Kết thúc thiên niên kỷ thứ 2 .Giá mua 50 Fr.Một ký ức còn nhớ cả cụ già và bác ROBERT TRAN đều thắc mắc vì sao dammanh mua giá như vậy!nhớ lại mà 12 năm đã trôi qua .

129401

dammanh
22-04-2011, 21:48
Tiếp tục!Cước phí thư đi ĐỨC năm 1977 là 1 đồng .Cước phí bưu ảnh đi ĐÔNG ÂU năm 1977-1978 là 80 xu ,cụ thể bưu ảnh đi BALAN , HUNGARY

129752

129753

129754

dammanh
10-05-2011, 07:39
2 bì thư mới sưu tầm được ,xin góp thêm vào


BÌ THƯ GỬI ĐI CCCP 19-11- 1983 , DẤU ĐẾN 01-12-1983. Do thư nặng cước phí lên đến 8 đ
132331

BÌ THƯ CÓ NHẬT ẤN MÃ SỐ BƯU CỤC 5 SỐ 1977 ,BƯU CỤC HƯNG YÊN 04-11-1977 VÀ BƯU CỤC TỪ LIÊM HÀ NỘI 11-11-1977.Dấu có nhật ấn mã số bưu cục 5 số khá sớm 11-1977!?

132332