PDA

View Full Version : Ngày 15-05-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Động vật Vườn Quốc gia Ba Bể"


Poetry
15-05-2011, 10:15
Ngày 15-05-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem:

Động vật Vườn Quốc gia Ba Bể

(Mã số: 1006)

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19111529_product.jpg 4-1: Hoẵng (Muntiacus muntjac)

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19121163_product.jpg
4-2: Vạc hoa (Gorsachius magnificus)

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19131015_product.jpg
4-3: Ô rô vảy (Acanthosaura lepidogaster)

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19141460_product.jpg
4-4: Rùa sa nhân (Pyxidea mouhotii)

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19153161_product.jpg
Bloc: Báo lửa (Catopuma temminckii)
Phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) của bộ tem

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19155788_product.jpg

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19162194_product.jpg


Thông tin kỹ thuật của bộ tem:
Số mẫu: 4 tem + 1 bloc

Họa sĩ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
Giá mặt tem (đồng): 2.000; 3.500; 6.000; 8.500
Giá mặt bloc (đồng): 14.500
Tổng giá mặt tem (đồng): 20.000
Tổng giá mặt bộ tem (đồng): 34.500
Ngày phát hành: 15-05-2010
Ngày hết hạn: 31-12-2012
Kích thước tem (mm): 43 x 32
Số răng tem: 13
Số tem trên mỗi tờ: 25 (5 x 5)

Kích thước bloc (mm): 90 x 60
Kích thước tem trên bloc (mm): 43 x 32
Số răng tem trên bloc: 13
FDC (phong bì): 2
Kích thước FDC (mm): 180x110
FMC (bưu thiếp): 4
Kích thước MC (mm): 150 x 100
In ấn: Tem in offset nhiều màu trên giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau tại Công ty In Tem Bưu điện (TP. Hồ Chí Minh).

Poetry
15-05-2011, 23:40
Xin giới thiệu bộ FDC do Viet Stamp thực hiện.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19165240_product.jpg

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data%5C2011%5C04%5C27%5C19171591_product.jpg