PDA

View Full Version : Dời ngày phát hành bộ tem "Chuồn chuồn"


Poetry
01-07-2011, 10:43
Theo thông báo từ Công ty Tem: do một số nguyên nhân khách quan, bộ tem "Chuồn chuồn" không được phát hành ngày hôm nay mà dời sang ngày khác, dự kiến là ngày 11-07-2011.

tugiaban
01-07-2011, 10:52
....Bộ chuồn chuồn là phải chuồn thôi....phải không anh Po?