PDA

View Full Version : Ngày 16 tháng 8


hat_de
16-08-2011, 22:44
Ngày 16 tháng 8 :)

1 ngày đáng nhớ trong lịch sử Cách Mạng

và ko nói suông bởi chúng ta có 1 món tem ghi lại sự kiện này

141691

16.8 L-) Quốc Dân Đại Hội họp, tiền đề cho các sự kiện sau đó :D