PDA

View Full Version : Iraq 2010


LQB
22-08-2011, 23:09
Iraq phát hành bộ tem và Souvenir Sheet xe lửa Anniv.of Iraqi Republic Railways

142058

142059

Ngày phát hành : 25/01/2010.
Kích thước tem : 50 x 40 mm.
Gía mặt tem : 250 , 500, 750 dinars
Kích thước S/S : 80 x 80 mm.
Gía mặt S/S : 1000 dinars