PDA

View Full Version : Kỷ niệm 100 ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-08-1911 - 25-08-2011)


Poetry
25-08-2011, 11:55
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, một vị tướng văn võ song toàn đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, đánh bại hai đế quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Võ Nguyên Giáp, nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam - nhà chỉ huy và nhà lý luận quân sự xuất sắc của Việt Nam - danh tướng thế giới, sinh ngày 25-08-1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2008/08/25/16255266_MC%20DBP_resize.jpg
Bìa kỷ niệm có dán tem kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ phát hành năm 2004 (bộ sưu tập của HAT).

Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925 khi mới 14 tuổi. Năm 1929, ông tham gia cải tổ Tân Việt Cách mạng Đảng thành Đảng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930, ông bị thực dân Pháp bắt giam vì tham gia các cuộc biểu tình chống Pháp nhưng vì không có chứng cớ nên chúng buộc phải thả ông. Ông tiếp tục hoạt động cách mạng trên mặt trận văn hóa, viết bài cho những tờ báo công khai như: Tin tức, Nhân dân, Tiếng nói của chúng ta, Lao động; làm biên tập viên cho các tờ báo của Đảng, dạy sử, địa cho Trường tư thục Thăng Long. Năm 1934, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Quang Thái (1915-1943), một chiến sĩ Cộng sản, bạn học và là cộng sự đắc lực của ông. Sau này, bà Quang Thái bị thực dân Pháp bắt và hy sinh trong nhà tù Hỏa Lò. Từ năm 1936 đến 1939, ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, biên tập viên các tờ báo của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương Đại hội. Năm 1939, ông cùng Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Được sự dìu dắt của Người, năm 1940, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 5-1941, ông trở về Cao Bằng, tham gia gây cơ sở cách mạng, lập ra Mặt trận Việt Minh, tham gia chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng. Năm 1942, ông phụ trách Ban Xung phong Nam tiến, dùng hoạt động tuyên truyền vũ trang mở đường liên lạc giữa miền núi với đồng bằng Bắc Bộ.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2008/08/25/16164438_TTGPQ.jpg
Mẫu tem kỷ niệm thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân trong bộ tem mã số 697, phát hành năm 1994 (Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở bìa trái tem).

Tháng 12-1944, ông được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Ngày 22-12-1944, tại một khu rừng ở châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ủy nhiệm cho ông đứng ra tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay. Ông được giao nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy. Ông chỉ huy Đội đánh thắng hai trận đầu ở Phay Khắt (25-12-1944) và Nà Ngần (26-12-1944). Tháng 3-1945, ông đưa Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tiến xuống phía Nam, hội quân với Đội Cứu quốc quân của Chu Văn Tấn ở vùng Chợ Chu, Thái Nguyên để thống nhất tổ chức thành Việt Nam Giải phóng quân. Tháng 4-1945, ông là Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, làm Tổng Chỉ huy các lực lượng vũ trang thống nhất mang tên Việt Nam Giải phóng quân, tham gia Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng Việt Bắc. Tháng 8-1945, ông được Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương cử vào Ban Chấp hành Trung ương và là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời. Tháng 01-1946, ông được cử làm Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội trong Chính phủ Liên hiệp, Phó Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán với Pháp tại Hội nghị trù bị Đà Lạt. Cũng trong năm 1946, ông tục huyền với bà Đặng Thị Bích Hà (con gái Giáo sư Đặng Thai Mai).

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2011/08/25/10512406_Guinea_tuong%20Giap_tem%20copy.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tem CH Guinea phát hành năm 2007.


Ngày 20-01-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL, phong ông làm Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 46 năm (1946-1992), ông liên tục đảm nhiệm các cương vị quan trọng: Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam (1946-1975), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1946-1980), Bí thư Tổng Quân ủy sau là Quân ủy Trung ương (1946-1977), Phó Thủ tướng Chính phủ rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1955-1992). Năm 1992, ông nghỉ hưu ở tuổi 81. Cuối năm 1993, ông được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong Đảng, ông liên tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương từ tháng 8-1945, từ khoá II đến khoá VI; Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương từ tháng 8-1945, Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá II đến khoá IV. Ông là đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VI.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2008/08/25/16195213_DBP.jpg
Mẫu tem về cuộc họp của Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điên Biên Phủ trong bộ tem mã số 440, phát hành năm 1984 (Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở bìa phải tem).


Trong kháng chiến chống Pháp, ông trực tiếp chỉ huy các chiến dịch lớn, đặc biệt là Chiến dịch Biên Giới năm 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông cùng Bộ Chính trị chỉ đạo các chiến dịch lớn ở miền Nam Việt Nam, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam.

Ông là tác giả của nhiều tác phẩm và sách lý luận quân sự được xuất bản trong và ngoài nước. Từ năm 1948 đến nay, ông có gần 70 đầu sách trong đó có sách văn học, có sách viết về đề tài khoa học kỹ thuật, kinh tế, có cuốn tái bản đến 5,6 lần. Ngoài ra còn có 21 tuyển tập gồm các lệnh động viên, báo cáo tổng kết, diễn văn, huấn thị, chỉ thị.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2008/08/25/16205844_bloc%20DBP_resize.jpg
Bloc tem kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát hành năm 1984, có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bộ sưu tập của HAT).


Ông được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác; được Nhà nước Lào tặng Huân chương Vàng Quốc gia, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia tặng Huân chương Ăng Co và được Đảng, Chính phủ các nước khác tặng nhiều Huân chương cao quý.

Với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 30 năm là Tổng tư lệnh Quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có uy tín lớn trong Đảng và trong Quân đội, được nhân dân tôn vinh là “người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam”. Tên tuổi ông gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu. Cuộc đời, tầm vóc của Đại tướng luôn hiện lên sừng sững trong lòng dân tộc, đầy hào hùng và oanh liệt. Đại tướng không chỉ là một thiên tài quân sự mà còn là một huyền thoại, một biểu tượng bất khuất của mọi thời đại.

http://www.vietstamp.net.vn/forum/../data/2011/08/25/10092798_MC%20chu%20ky%20tuong%20Giap%20copy.jpg
MC "Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp vào thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Trường Sơn tại Quảng Bình tháng 7-1970" có chữ ký của Đại tướng (bộ sưu tập của HAT).

Năm nay Đại Tướng đã bước vào tuổi 100, trí tuệ còn minh mẫn vẫn còn muốn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, bách chiến, bách thắng.

Chúng ta kính chúc Đại tướng sống lâu, nêu tấm gương sáng mà Đại tướng đã học được từ Bác Hồ kính yêu cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng noi theo, phấn đấu xây dựng đất nước tiến lên trên con đường giàu mạnh.

Viet Stamp

Cu Bim
25-08-2011, 17:59
http://i835.photobucket.com/albums/zz271/haicubim/avatar-cubim3.gif
Chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi!
(25-08-1911 - 25-08-2011)

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, thế giới biết đến hai nhân vật huyền thoại là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Tướng Giáp được xem là người đã áp dụng thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận quân sự và trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nhân dịp Đại tướng tròn một 100 tuối, xin được chép lại vần thơ mộc mạc của một cựu chiến binh mừng thọ Đại tướng:

"Dùng binh thao lược tựa Lý, Trần
Tận trung với nước, hiếu với dân
Vượt mọi phong ba tâm trong sáng
Thọ ngoại bách niên danh vạn xuân"

http://i835.photobucket.com/albums/zz271/haicubim/PCDaiTuongVoNguyenGiap100.jpg

Chợt nhớ một bài thơ được viết khi Đại tướng 80 tuổi, bài thơ này làm cho người đọc thấy Đại tướng bình dị và gần gũi hơn… Tôi rất thích góc nhìn của tác giả bài thơ, xin được giới thiệu với các bạn:

Vị tướng già

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình

Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù

Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây

Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên

Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa

Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu.

Anh Ngọc.

quaden@_cute
25-08-2011, 21:50
Chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi! Chúc Đại tướng sức khỏe, sống lâu muôn tuổi!! (25-08-1911 - 25-08-2011)
142238

Dat_stamp
28-08-2011, 19:38
CON CHÚC THỌ BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP TRÒN 100 TUỔI CON CHÚC AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý
http://google.comhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjVYFMvUU9AQZ5DxxGKWU9ZT4Gh3AH5 l00Fdr4vJUIXWYdg8neLw

temsong
29-08-2011, 12:46
Nhân nhịp Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
Kính chúc Đại Tướng mạnh khỏe và vui tươi trong cuộc sống!

Poetry
25-08-2012, 10:56
Năm nay Đại Tướng đã bước vào tuổi 101. Chúng ta kính chúc Đại tướng sống lâu, nêu tấm gương sáng mà Đại tướng đã học được từ Bác Hồ kính yêu cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng noi theo, phấn đấu xây dựng đất nước tiến lên trên con đường giàu mạnh.

Dat_stamp
25-08-2012, 11:52
Nhân dịp kỉ niệm 101 ngày sinh Đại Tướng Võ Nguyễn Giáp cháu xin chúc cho Đại tướng được dồi sức khỏe,sống thọ,và An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như ý!

quaden@_cute
25-08-2012, 14:14
171936
Chúng con chúc mừng sinh nhật Bác, chúc Bác nhiều sức khỏe sống lâu trường thọ.

Poetry
05-10-2013, 01:13
http://www.vietstamp.net.vn/data/2008/08/25/16255266_MC%20DBP_resize.jpgVô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18 giờ 9 phút chiều ngày 4-10-2013 tại Viện quân y 108 (Hà Nội) khi ông vừa qua tuổi 103.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự trong nước và thế giới đều đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người toàn tài kể cả trong thời chiến lẫn thời bình. Ông đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống.

Đại Gia Đình Viet Stamp thành kính thắp nén tâm hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Làng Tem Việt Nam rất mong hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tôn vinh trên bộ tem "Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" sẽ phát hành năm 2014.