PDA

View Full Version : Giới thiệu một thanh kiếm xưa của Hoàng gia Cambodia


Angkor
14-01-2012, 08:32
Mời các bác xem một thanh kiếm lệnh của Hoàng gia Cambodia

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/661164d3.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/403318ee.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/e78bcfd5.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/49573d72.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/9687cc35.jpg

Hình chụp không được rõ cho lắm!

Angkor
08-01-2013, 20:16
Mời các bác xem thêm một mẫu đao xưa nữa của Angkor tại xứ Cam

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00661_zpsa8d44b1b.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00655_zps4eecfd5c.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00657_zps26f113c8.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00658_zpse075d576.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00659_zps999c76e3.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/DSC00660_zps6629b55c.jpg