PDA

View Full Version : Louxembourg / 2012


Ốc_hp
16-02-2012, 13:57
Kỷ niệm 10 năm đồng tiền chung Euro


157528


Thông tin kỹ thuật:

* Ngày phát hành: 13/3/2012
* Giá mặt: 0,85 €
* Phương pháp in: Offset lithography 3 màu
* Nhà in: Cartor Security Print SA, La Loupe (F)
* Kích thước tem: 35 x 35 mm
* Số tem/tờ: 10

Ốc_hp
16-02-2012, 15:14
Tem kỷ niệm


Kỷ niệm 75 năm thành lập Đài phát thanh Louxembourg

157529


Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng nghệ thuật & Văn hóa Louxembourg

157530


Kỷ niệm 75 năm thành lập Hiệp hội bóng bàn Louxembourg

157531Thông tin kỹ thuật:

* Ngày thành lập: 13/3/2012
* Giá mặt: 3 x 0,60 = 1,80€
* Phương pháp in: Offset lithography
* Nhà in: Stamps Factory, Malines (B)
* Kích thước tem: 27,66 x 40,20 mm
* Số tem/tờ: 10