PDA

View Full Version : Tân Gia Ba - Singapore / 2012


foxglove2012
24-02-2012, 10:53
Bộ số 1/2012

Tết Nhâm Thìn

167758

167759

167760

Thông tin kỹ thuật:Ngày phát hành: 05.01.2012
Giá mặt: 1st local,65c, $1,10
Kích thước tem: 40 x30 mm - 35x45,65mm (1,1$)
Số răng tem: 13
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Southern Color Print
Thiết kế và logo: Leo Teck Chong
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$2,75
Pack:S$3,75

foxglove2012
24-02-2012, 10:56
Bộ số 2/2012

Những món quà vặt buổi trà chiều

167761

Thông tin kỹ thuật:


Ngày phát hành: 08,02,2012
Giá mặt: 1st local,50c, 80c, $1,10
Kích thước tem: 30 x40 mm - 35x45,65mm (1,1$)
Kích thứơc booklet: 70x90mmm
Số răng tem: 13
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Southern Color Print
Thiết kế và logo: Sherman Lim
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$3,45
Pack:S$4,45

foxglove2012
05-04-2012, 14:00
Bộ số 3/2012

Cuộc sống trong ao

167762

Thông tin kỹ thuật:


Ngày phát hành: 13.02.2012
Giá mặt: 1st & 2nd local
Kích thước tem: 30 x 27mm
Kích thứơc booklet: 80x 72mmm
Số răng tem: 14
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
Quá trình in: Rotogravure
Nhà In: Joh Énchede Security Print
Thiết kế và logo: Eric Kong
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$1.25
Pack:S$2.2

foxglove2012
05-04-2012, 14:03
Bộ số 4/2012

Hồ chứa ở Singapore

167763

Thông tin kỹ thuật:


Ngày phát hành: 22.03.2012
Giá mặt: 1st local x 5,50c x5
Kích thước tem: 50 x40 mm
Số răng tem: 14.4x14
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography
Nhà In: Southern Color Print
Thiết kế và logo: Don Low
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$5.35
Pack:S5.65

foxglove2012
04-05-2012, 10:02
Bộ số 5/2012

Chợ bán hàng tươi sống

167764Thông tin kỹ thuật:


Ngày phát hành: 18.04.2012
Giá mặt: 80c*4
Kích thước tem: 40 x30 mm
Số răng tem: 16
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography
Nhà In: Jon Enscheda Security
Thiết kế và logo: Andrew Tan
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$4.06
Pack:S5.00

Poetry
31-05-2012, 20:55
Bộ số 6/2012

Năm Quốc tế Hợp tác xã

Ngày phát hành: 31-05-2012
Số mẫu: 5 tem

168010

168011

Đinh Đức Tâm
01-06-2012, 07:14
Foxg xem kiếm hộ eco bộ này với nhé: ^^
Bộ số 5/2012: Chợ bán hàng tươi sống
Thanks bạn!

foxglove2012
13-08-2012, 10:47
Bộ số 7/2012
TRIỄN LÃM QUỐC TẾ INDONESIA 2012
171614
Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 18.06.2012
Giá mặt: 1st, 65c, 1.1$
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)

foxglove2012
13-08-2012, 10:57
Bộ số 8/2012

Olympic London 2012
171607

171608

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 27.07.2012
Giá mặt: 1st,$0.65, $1.10 và $2.00
Kích thước tem: 48 x30 mm
Số răng tem: 13
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography
Nhà In:Secura Sing Ltd
Thiết kế và logo: Andy Koh
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$4.90
Pack:S5.90

foxglove2012
13-08-2012, 11:00
Bộ số 9/2012
NHỮNG KHU VƯỜN BÊN VỊNH
171613

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 28.06.2012
Giá mặt: $1,10*2
Kích thước tem:120 x40 mm
Số răng tem: 13
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Secura Sing Ltd
Thiết kế và logo: Eng Siak Loy
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$3,00
Pack:S$3.95

(Tức thật, ở Sing đến 29.07 mà không biết nó phát hành để mua)...

foxglove2012
13-08-2012, 11:08
Bộ số 10/2012
QUỐC KHÁNH

171615

171616

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 02.08.2012
Giá mặt:2ND,50c,80c,$1,10
Kích thước tem:100 x40.5 mmm, 50*30
Kích thước minisheet: 113*80mm
Số răng tem: 16
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Joh Enschede Security Print
Thiết kế và logo:Eric Kong
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$3,55
FDC (Ms): S$2.75
Pack:S$6.65

foxglove2012
08-10-2012, 16:36
Bộ số 11/2012

TRIỄN LÃM TEM THẾ GIỚI 2015
175533

175534

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 31.08.2012
Giá mặt: 2$X2 designs
Kích thước tem:29.5x39.5mm
Kích thước tem 5$: 102x81mm
Số răng tem: 13
Số tem/tờ: 10 tem
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In:Beijing Stamp Printing House
Thiết kế và logo: Chan Willie

foxglove2012
08-10-2012, 16:40
Bộ số 12/2012
GẤU TRÚC

175535

175536

175537

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 06.09.2012
Giá mặt:50c,65 c,$2
Kích thước tem:29.85x40.8mm (50,65c) 29.85x55.8 (2$)
Số răng tem: 13
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Secura Singapore Ptd Ltd
Thiết kế :Edmund Chen Zhi Cai
Giá FDC (không tem): S$0,25
FDC (có tem): S$4
FDC (Ms): S$2.75
Pack:S$4.95

ilovestamp
09-10-2012, 09:59
Chị kiếm dùm em bộ gấu trúc được ko ạ.Nếu có gì thì chị cứ thông báo qua thư của em. Thanks

foxglove2012
02-11-2012, 21:14
Bộ số 13/2012
LỄ HỘI 2012177008

177009
Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 17.10.12
Giá mặt:
Kích thước tem:
Số răng tem: 13
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Secura Singapore Ptd Ltd

foxglove2012
02-11-2012, 21:16
Bộ số 14/2012
HỢP TÁC BRUNEI - SING

177010

177011

177012

Thông tin kỹ thuật:

Ngày phát hành: 27.11.12
Giá mặt:1$,$2
Kích thước tem:40.8X29.85mm
Kích thước minisheet: 120*75mmm
Số răng tem: 13
Giấy: Unwatermarked
In ấn: Offset Lithography (tem)
Nhà In: Secura Singapore Ptd Ltd
Thiết kế :Janny Jin Li Huan

Bộ tem này đã kết thúc Chương trình phát hành tem năm 2012 của Bưu chính Singapore.