PDA

View Full Version : Một con tem $5 bị lỗi của china


buuhoa
25-03-2012, 19:13
Hình Tôn Trung Sơn bị dịch chuyển qua bên trái. Đây là con tem mình vừa mua được trong số tem chết của china.

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/Picture051.jpg

buuhoa
05-12-2012, 16:28
Thêm vài 2 con tem lỗi mới mình vừa có xin được chia sẽ cùng cả nhà:

1.

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/Picture014-1.jpg

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/hanhthuyen12-07-12013.jpg

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/hanhthuyen12-07-12012.jpg

2.

http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/hanhthuyen12-07-12016.jpg


http://i668.photobucket.com/albums/vv44/hanhthuyen/hanhthuyen12-07-12017.jpg

The smaller dragon
05-12-2012, 20:24
Chia sẻ trên Diễn Ðàn một tem in sai với chân dung Tôn Dật Tiên in ngược!

178646