PDA

View Full Version : Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia


Angkor
28-03-2012, 11:13
Đây là lần đầu tiên cờ Trung Quốc thâm nhập luôn vào khu vực TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM tại Phnom Penh - Campuchia ngay hôm nay!

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/87fdb4dd.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/231a9d62.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/c8ff1cdf.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/e3682659.jpg

http://i39.photobucket.com/albums/e151/nguyen77/4b41a424.jpg