Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > Tìm Trong Diễn Đàn

Kết quả từ 1 tới 25 trên 176
Thời gian tìm là 0.02 giây.
Tìm Kiếm: Bài được gửi bởi: ĐQC.HTV6
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
14-03-2017, 10:58
Trả Lời: 251
Đã Xem: 41,675
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, 1/ KM174: Inini - 1939: 105k 2/...

Anh đặt,
1/ KM174: Inini - 1939: 105k
2/ KM815: Algerie - 1944: 125k
Chuyên Mục
: Phòng giao dịch chung trong quầy TEM
13-08-2016, 08:16
Trả Lời: 0
Đã Xem: 3,033
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Giao lưu tem thuộc địa Pháp

1/ Algierie 1926: 5k +10k
204677
2/ Algierie 1926: 5k
204678
3/ Algierie 1936 tem sống đủ bộ: 30k
204679
4/Algierie 1936 tem sống đủ bộ: 30k
204680
5/ Algierie 1936 - 1938 tem sống đủ bộ: 30k...
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
02-08-2016, 23:01
Trả Lời: 283
Đã Xem: 41,118
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt IZ164: Polynesie - 2012: 50k IZ167:...

Anh đặt
IZ164: Polynesie - 2012: 50k
IZ167: Polynesie - 2012: 380k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
18-07-2016, 16:35
Trả Lời: 283
Đã Xem: 41,118
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, IK924: Polynesie - 1992: 70k

Anh đặt,
IK924: Polynesie - 1992: 70k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
18-07-2016, 12:31
Trả Lời: 283
Đã Xem: 41,118
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, IK770: Aitutaki - 2013: 185k IK898:...

Anh đặt,
IK770: Aitutaki - 2013: 185k
IK898: Polynesie - 2011: 380K
IK899: Polynesie - 2010: 680K
KX701: Polynesie - 2014: 340k ( HH 48)
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
11-07-2016, 17:49
Trả Lời: 283
Đã Xem: 41,118
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, IK738: Polynesie - 2010: 205k

Anh đặt,
IK738: Polynesie - 2010: 205k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
10-07-2016, 11:34
Trả Lời: 283
Đã Xem: 41,118
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, 1/ IK580: Polynesie - 2004: 150k 2/...

Anh đặt,
1/ IK580: Polynesie - 2004: 150k
2/ IK581: Polynesie - 2006: 90k
3/ IK625: Polynesie - 2004: 160k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
30-06-2016, 13:32
Trả Lời: 283
Đã Xem: 41,118
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, IK05: Madagascar - 1942: 20k

Anh đặt, IK05: Madagascar - 1942: 20k
Chuyên Mục
: Phòng giao dịch chung trong quầy TEM
23-06-2016, 17:35
Trả Lời: 1
Đã Xem: 3,250
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Giao lưu tem Lebanon

Giảm giá 60% cho các bạn lấy hết tem Lebanon, thời gian đến hết 30/6/2016, cảm ơn các bạn đã quan tâm
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
20-05-2016, 10:43
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, KX741: Polynesie - 1965: 250k

Anh đặt,
KX741: Polynesie - 1965: 250k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
20-05-2016, 07:30
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, KX731: Martinique - 1945: 45k KX735:...

Anh đặt,
KX731: Martinique - 1945: 45k
KX735: Polynesie - 1969: 260k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
19-05-2016, 15:55
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt KX717: Polynesie - 2016: 95k KX718:...

Anh đặt
KX717: Polynesie - 2016: 95k
KX718: Polynesie - 2016: 185k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
19-05-2016, 06:51
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, KX679: Polynesie - 2014: 90k KX680:...

Anh đặt,
KX679: Polynesie - 2014: 90k
KX680: Polynesie - 2015: 25k
KX681: Polynesie - 1995: 55k
KX682: Polynesie - 2015: 330k
KX683: Polynesie - 2015: 380k
Chuyên Mục
: Phòng giao dịch chung trong quầy TEM
17-05-2016, 17:45
Trả Lời: 1
Đã Xem: 3,250
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Giao lưu tem Lebanon

Giao lưu với các bạn một số tem Lebanon, tem đẹp, mới nguyên, keo trắng, đc bảo quản rất tốt.
Nếu lấy hết giảm giá 25%. Cảm ơn các bạn quan tâm:

1/Lebanon 1967: 5k
204383
2/Lebanon 1964: 20k...
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
16-05-2016, 21:51
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt KX647: Polynesie - 1999: 450k

Anh đặt
KX647: Polynesie - 1999: 450k
Chuyên Mục
: Phòng giao dịch chung trong quầy TEM
29-04-2016, 11:33
Trả Lời: 2
Đã Xem: 3,627
Gửi bởi ĐQC.HTV6
OK, anh đã TK bên PMB cảm ơn chú

OK, anh đã TK bên PMB cảm ơn chú
Chuyên Mục
: Phòng giao dịch chung trong quầy TEM
27-04-2016, 23:09
Trả Lời: 0
Đã Xem: 3,356
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Giao lưu tem họa Pháp

1/ Họa Pháp 1961: 80k Huy tuan
2/ Họa Pháp 1962: 15k Phan Tan Ngoc
3/ Họa Pháp 1963: 20k
4/ Họa Pháp 1965: 20k Huy tuấn ( tem bên trái)
5/ Họa Pháp 1965: 5k
6/ Họa Pháp 1976 - 1977: 30k...
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
27-04-2016, 19:35
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, KX328: Albania - 1998: 105k KX329:...

Anh đặt,
KX328: Albania - 1998: 105k
KX329: Vatican - 2003: 40k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
25-04-2016, 22:26
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt KX289: Guinea Bissau - 2016: 365k

Anh đặt
KX289: Guinea Bissau - 2016: 365k
Chuyên Mục
: Phòng giao dịch chung trong quầy TEM
25-04-2016, 09:03
Trả Lời: 2
Đã Xem: 3,627
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Tem Pháp thực gửi

5/ Pháp 1900: 10k/tem
6/ Pháp 1923-1900: 10k/tem
7/ Pháp 1900 - 1906: 10k/tem
8/ Pháp 1900: 10k/tem
9/ Pháp 1906: 10k
10/ Pháp 1920: 10k
11/ Pháp 1903 - 1928: 30k
12/ Pháp 1930: 40k
13/ Pháp...
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
21-04-2016, 19:52
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, KX240: Aitutaki - 2013: 185k KX241:...

Anh đặt,
KX240: Aitutaki - 2013: 185k
KX241: Somalia - 2001: 180k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
19-04-2016, 22:54
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Anh đặt, KX221: Grenada - 2015: 220k

Anh đặt,
KX221: Grenada - 2015: 220k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
16-04-2016, 10:27
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Cho anh đặt, KX138: Guinea - 2013: 145k ...

Cho anh đặt,
KX138: Guinea - 2013: 145k
KX139: Guinea - 2013: 185k
Cho anh hủy
KX96: CH Trung Phi - 2015: 345k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
15-04-2016, 19:42
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
Cho anh đặt: KX130: Togo - 2015: 355k KX131:...

Cho anh đặt:
KX130: Togo - 2015: 355k
KX131: Togo - 2015: 375k
Cho anh hủy
KX115: Mozambique - 2015: 375k
Chuyên Mục
: Shop Tem: HoaHoa
15-04-2016, 14:05
Trả Lời: 369
Đã Xem: 65,194
Gửi bởi ĐQC.HTV6
1/ Cho anh đặt, KX113: Sierra Leone - 2015:...

1/ Cho anh đặt,
KX113: Sierra Leone - 2015: 355k
KX114: Sierra Leone - 2015: 370k
KX115: Mozambique - 2015: 375k
KX124: Niger - 2015: 365k
2/ Cho anh Hủy
KX104: Mozambique - 2015: 355k
Kết quả từ 1 tới 25 trên 176

 
Chuyển đến:


©2007-2020 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.