Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > Tìm Trong Diễn Đàn

Kết quả từ 1 tới 25 trên 310
Thời gian tìm là 0.05 giây.
Tìm Kiếm: Bài được gửi bởi: Nguyễn Thành Sáng
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
17-12-2019, 23:37
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (310)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1RBbcgbCN0HzHpKrqaPOTn9xE5bVVtIrTmg1aZmcXb8gTscc0Ow

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (310)

Vỡ Bản Tình Ca

Giờ phải đành cam vĩnh...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
17-12-2019, 23:34
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (309)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz97LTBryHS472DzEU-xGIjXQBs-qWt80EGgJHDIWGJgeW_gJ6

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (309)

Tâm Sự Nỗi Lòng Nhau

Đêm thao thức nghe tơ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
17-12-2019, 23:31
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (308)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8IoGbm1IWyM0ssBLzma8DKHA

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (308)

THẮM THU

Như đã yêu nhau tự thuở nào...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
17-12-2019, 23:10
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (307)

https://2img.net/h/s22.postimg.cc/var9rqsdt/mua2.gif


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (307)

Mưa Thu Hoài Cảm

Vạn lý sơn khê cách điệp trùng
Dáng thu tiều tụy ảnh mông lung
Gợi sầu...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
17-12-2019, 23:02
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (306)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/08/14596ee931259da82a1d04fcd3cebbea.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (306)

Ngày Em Về

Năm tháng dãi dầu xa xóm quê
Bôn ba xứ lạ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
13-12-2019, 22:48
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (305)

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (305)

THU GỢI.

Hạ đã qua rồi lại đến thu...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
13-12-2019, 22:45
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (304)

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (304)

CẢM THU..

Thu cảm nên trời nắng dịu hanh...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
13-12-2019, 22:30
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (303)

https://2img.net/h/s15.postimg.cc/v4l1wghwb/autumnglory.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (303)

Nếu Đời Vắng Thu

Vắng Thu sẽ thiếu lá vàng rơi
Đổi sắc thay màu rực rỡ khơi
Tư lự Thi...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
13-12-2019, 22:25
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (302)

https://2img.net/h/s15.postimg.cc/ntpjkpbwb/waterfalls-autumn-waterfalls-photography-sunlight-love-seasons-s.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (302)

Ray Rứt Trời Thu

Canh khuya lành...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
13-12-2019, 22:21
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (301)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDYPKVIStF5duNEc6V4VtxZMm0y8Z2KDiZOp38TCS2uc3cqkGwbg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (301)

CÁM ƠN TRỜI THU

Thu ngập hồn thu, ngập...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
10-12-2019, 23:00
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (300)

https://i.postimg.cc/L6yLkt3k/1231.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (300)

THAO THỨC DƯỚI THU

Cuối hạ qua rồi lại đến thu
Đem từ vạn kỷ chốn âm u
Về đây kết tụ, đưa hồn trở
Vọng...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
10-12-2019, 22:51
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (299)

https://2img.net/h/s15.postimg.cc/f9mv0sh5n/kisspng-lonely-heart-the-art-of-tara-mcpherson-reconstruc-5b2fe1.jpg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (299)

Sai Một Nước Cờ

(Thơ Liền Âm –...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
10-12-2019, 22:44
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (298)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStdywW2ClHofcdAJGqOXzrSqT0RNGfDtRQ9vsWmfDo-HEhpktJJg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (298)

Ý Nguyện Của Anh

(Thơ Liền Âm Tác Giả -...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
10-12-2019, 22:35
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (297)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYOEo_x0H5AAHtj21u_EIZoTqdgs0lIu2Jl2HELMYXDwKBU17Sjg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (297)

Lỗi Hẹn

(Thơ Liền Âm – Tác Giả Nguyễn...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
10-12-2019, 22:31
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (296)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM0RHXfvQIASr18MwdvoFxcxF67En9Ao_oi5M7EMMMu-Oa28AP1Q

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (296)

Nỗi Niềm Dĩ Vãng

Đã lâu lắm không về...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
08-12-2019, 21:03
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (295)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFePf0kF9h951ngzcXrxapCRVwf-PqyrVJ_-K3sRHErMDvWmw9mw


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (295)

Thương Con

Hôm rày lặng ngắm nhìn con...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
08-12-2019, 20:56
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (294)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi9mowI1OZvOsSsG1u-T-WC56MiAchk5cEmqhxr-uzsRIhD8Wk

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (294)

Thơ Họa Tâm Tình Không Đề

Anh cũng...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
08-12-2019, 20:50
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (293)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp1CcwcEs2s0ij8v_ddghYMLBMORTyUcmy8dt3VYU3chKpKLezgQ

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (293)

Thơ Họa Tâm Tình Không Đề

Em có hiểu...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
08-12-2019, 20:05
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (292)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR64KdpTBwTpl2GKKLcdTbCM2nigo5uJqirKpsTxppoxEyDzSSv

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (292)

Thơ Họa Tâm Tình Không Đề

Cõi lòng như...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
08-12-2019, 20:01
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (291)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqcQBb5MGg3447gseD3bvKiYU7_KA0r3sLJI9vWrPQq4rYiJyo


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (291)

Thơ Họa Tâm Tình Không Đề

Giờ thèm ngồi...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-12-2019, 20:04
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (290)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiCcMezpV6sfulRTYU32KgFtdj6A9zIGjUmYCKPgoDu6hu7vk-yw

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (290)

Vẫn Mãi Tràn Đầy

Đọc thơ em nghe lòng...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-12-2019, 20:01
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (289)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMFCAybqHPxreWmENEj2XqH-xn6e8-wGvkEKem6ybeY88NwwUi5A

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (289)

Thơ Họa Liền Âm Từng Phần

Khập Khễnh Chữ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-12-2019, 19:58
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (288)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW4MN7-4Fo41xNrYBpbsbt2HobveX02b6gCGaz4FhZyTwxQCxEXg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (288)

Ngàn Kim Châm Chích

Em ơi! Ngang trái...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-12-2019, 19:52
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (287)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnj2HUDhRe3_BtvvQnFmgpausAsILGapv_30MrKC97njAJb5O1Cg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (287)

Lặng Lẽ Với Dòng Trôi

Chiều buông khởi...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
05-12-2019, 19:49
Trả Lời: 309
Đã Xem: 7,644
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (286)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShDKRCi4ZN21-Dseo6qUEu3sgzSne4GQaEi154n3Txwt5q9DgHLg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (286)

Tự Trách

Da diết lòng anh đọc dãy thơ...
Kết quả từ 1 tới 25 trên 310

 
Chuyển đến:


©2007-2020 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.