Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > Tìm Trong Diễn Đàn

Kết quả từ 1 tới 25 trên 500
Thời gian tìm là 0.06 giây.
Tìm Kiếm: Bài được gửi bởi: Nguyễn Thành Sáng
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
Hôm nay, 13:44
Trả Lời: 872
Đã Xem: 51,364
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Bóng Ma Nhị Tỳ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQS2hHWzs57zt6R6z7RnvIW_VQnFKKVpV70eE3UO-BVHR_Ch95P

Bóng Ma Nhị Tỳ

Hôm qua mặt báo loan tin
Có người chém chết kẻ xình xập ca
Giật mình...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
16-08-2019, 20:21
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (190)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/images-19-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (190)

Lận Đận Duyên Phần

Trời chiều sa mạc âm u
Cát bụi mịt mù gió quyện không...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
16-08-2019, 20:16
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (189)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/ChieuQue-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (189)

Chiều Quê

Hoàng hôn nhạt nắng đầu đình
Khói lam toả nhẹ lung linh lưng...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
16-08-2019, 20:09
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (188)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/b62a06d02267e6854ab3b371c48bb87f-150x150.jpg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (188)

Chạnh Buồn Nhớ Ai


Sao bỗng đêm nay nghĩ tới...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
16-08-2019, 19:52
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (186)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/f5c685a4ee6a0c43abc686f881603d6d-drawing-girls-drawings-of-girls-crying-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (187)

Hờn Chồng
...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
16-08-2019, 19:52
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (186)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgfOPVKnCQCIFkBFDgCDnWzO8MhLG73WFuxir-dVy6uOlG2iXn

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (186)

THƠ HOẠ TÂM SỰ KHÔNG ĐỀ

Hồn anh qua bển...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-08-2019, 22:34
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (185)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMFCAybqHPxreWmENEj2XqH-xn6e8-wGvkEKem6ybeY88NwwUi5A

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (185)

THƠ HOẠ TÂM SỰ KHÔNG ĐỀ

Hỏi rằng có nhớ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-08-2019, 22:31
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (184)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8wTkWsGBaqe6UqaS65PSLoUwE6TOl-7hkTjf3fDEU7tNlTjNeUg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (184)

THƠ HOẠ TÂM SỰ KHÔNG ĐỀ

Ra vô cũng nhớ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-08-2019, 22:28
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (183)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/photo-1-1478158875888-150x150.jpg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (183)

Tháng Bảy Mưa Ngâu

Nắng tắt đêm buông vầng nguyệt tỏ
Sao...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-08-2019, 22:25
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (182)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/2df1ec40b04c2a687bf59150b6797ca7-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (182)

Hẹn Kiếp Lai Sinh

Đêm tàn tí tách rơi mưa hạt
Tối...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
12-08-2019, 22:21
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (181)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/fbe1df001e4290d2b49f4ec10e55f4c2-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (181)

Một Thoáng Suy Tư

Nguyệt lặn âm u mưa lã chã
Mây...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
09-08-2019, 22:50
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkq9l7yuVwbKk75rmuAuXo0v2un5TeMRH319lyGv5_pea5hj0WkA

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)

(Thơ họa vui)

GHEN BÓNG GIÓ
-
Vậy chớ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
09-08-2019, 22:48
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (179)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2vxZBImt5zJk0D4kYsOmLARioSSets3cq7oHkMzQ6mUddHx2ISw

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (179)

(Thơ họa tâm sự không đề tựa)


Vừa thơ,...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
09-08-2019, 22:44
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (178)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/8e16b42bc103fc2c69361b05b5ef1337-150x150.jpg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (178)

Tình Say

Trăng khuya lấp lánh toả tầng không
Cỏ...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
09-08-2019, 22:42
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (177)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/d9f91852ba2f5ffc20d1b134b3f9b2fb-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (177)

Tréo Ngoe Cẳng Ngỗng

Ngẫm nghĩ đường tình tủi tấm...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
09-08-2019, 22:37
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (176)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwut7Nr4go7v5TAyFnuyLR9c9wc-Z1FnSAQeQDO0FR9BpHUhHBbg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (176)


Dưới Vòm Tương Tư


Trời sắc hạ đêm...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
06-08-2019, 15:04
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (175)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiCcMezpV6sfulRTYU32KgFtdj6A9zIGjUmYCKPgoDu6hu7vk-yw

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (175)

(Họa tâm sự không tựa đề, mỗi người một...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
06-08-2019, 15:01
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (174)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/532b12f0eb078eb7eb38aa5b8bedd3a7-rain-art-rainy-days-1-150x150.jpg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (174)

Cảnh Chồng Chung

Đêm tàn...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
06-08-2019, 14:59
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (173)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/2ecc9ddd54ff7fbc12055a791643cdd8-art%C4%83-fantasy-chinese-art-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (173)

Ngóng Đợi

Nguyệt...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
06-08-2019, 14:57
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (172)

https://s22.postimg.cc/we463ghe9/cf4268d9acdb658c476ff439c91420ea-700.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (172)


Luôn Mãi Bên Anh

Những dòng mạch lạc của Hồn Lang
Da diết con tim đến...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
06-08-2019, 14:56
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (171)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRibrhyrSH8X7GYE_CQ05LhSURgOX9h0pOzmcYkYWWhRCPp7dxP

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (171)

Trăn Trở Lúc Vắng Em

Một buổi vắng em, một...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
03-08-2019, 23:57
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (170)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5zLslqkDsQ4qTLwHRv_xLBB5_mTUynJyUxWs3qpCvqCBhA5sz

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (170)

(Thơ họa vui không đề tựa)

Lòng anh cảm...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
03-08-2019, 23:54
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (169)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoV7KSBtCHR7NgU-wlGmVch3RdcxueaGqcKoqoCNPpcNHuiYzw


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (169)

(Thơ họa vui không đề tựa)

Đọc xong thấy...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
03-08-2019, 23:48
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (168)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/reds_by_guweiz-da15muc-150x150.jpg

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (168)

Canh Tàn Nhớ Anh


Lấp lánh sao trời phả bốn phương
Du hồn...
Chuyên Mục
: Tác phẩm của Bạn
03-08-2019, 23:44
Trả Lời: 189
Đã Xem: 2,306
Gửi bởi Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (167)

http://tammuoipoetry.com/wp-content/uploads/2018/06/2de47ee7b35ba0c1ad5e61a6f1719a35-150x150.jpg


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (167)

Phận Hẩm

Sương rơi nguyệt lặn cuối chân trời
Lệ...
Kết quả từ 1 tới 25 trên 500

 
Chuyển đến:


©2007-2019 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.