Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > SIÊU THỊ VIET STAMP > Quầy : Tem & Vật phẩm Bưu chính > Shop Tem: Mr. Biahoi

Trả lời
 
Công Cụ Hiển Thị Bài
  #1  
Cũ 28-08-2015, 22:20
Biahoi's Avatar
Biahoi Biahoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Hội viên Hữu nghị - CLB VIET STAMP
 
Ngày tham gia: 01-12-2008
Đến từ: HCM & Canada
Bài Viết : 587
Cảm ơn: 1,300
Đã được cảm ơn 1,252 lần trong 463 Bài
Mặc định FDC #47 Canada-7 (-50% Discounted)

FDC #47 Canada-7 (-50% Discounted)

************ Liquidation sale************

All the following First Day Covers (FDC) are sold with a discount of 50% (half price).

You can buy any quantity.


Please order with the full description line.

For example: Canada FDC 1293 (Was: 31 K/Dong) I sell for: 16 K/Dong


Price 16K/Dong: 16,000 Viet Dong


If mailing is required, Postage is extra.

Thank you
Biahoi


======================================
In order to see the description for each stamp, lookup at this address and click the stamp.

(Year 1990) Canada FDC 1293 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030314_e.html

(Year 1991) Canada FDC 1310 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030316_e.html

(Year 1992) Canada FDC 1403a to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030318_e.html

(Year 1993) Canada FDC 1460z to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030401_e.html

(Year 1994) Canada FDC 1516 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030403_e.html

(Year 1995) Canada FDC 1545 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030405_e.html

(Year 1996) Canada FDC 1602 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030408_e.html

(Year 1997) Canada FDC 1630 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030411_e.html

(Year 1998) Canada FDC 1722 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030414_e.html
------------------------------------------------------------------------------------
Country----Scott #-----------------Price $K/Dong

------------------------------------------------------------------------------------
Canada FDC 1293 (Was: 31 K/Dong) I sell for: 16 K/Dong
Name: Canada 1293 FDC.jpg
Views: 287
Size: 31.1 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1294/96 Set of 3 (Was: 90 K/Dong) I sell for: 45 K/Dong
Name: Canada 1294-96 FDC.jpg
Views: 287
Size: 37.0 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1297 (Was: 29 K/Dong) I sell for: 14 K/Dong
Name: Canada 1297 FDC.jpg
Views: 283
Size: 35.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Canada FDC 1316 (Was: 31 K/Dong) I sell for: 16 K/Dong
Name: Canada 1316 FDC.jpg
Views: 285
Size: 31.1 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1320a Set of 4 (Was: 89 K/Dong) I sell for: 44 K/Dong
Name: Canada 1320a FDC.jpg
Views: 285
Size: 34.6 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Canada FDC 1394 Pair of 2 (Was: 53 K/Dong) I sell for: 26 K/Dong
Name: Canada 1394 FDC.jpg
Views: 282
Size: 24.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1403a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong
Name: Canada 1403a FDC.jpg
Views: 280
Size: 42.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1406 (Was: 35 K/Dong) I sell for: 17 K/Dong
Name: Canada 1406 FDC.jpg
Views: 286
Size: 33.0 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1440a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong
Name: Canada 1440a FDC.jpg
Views: 284
Size: 45.8 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1443/45 Set of 3 (Was: 90 K/Dong) I sell for: 45 K/Dong
Name: Canada 1443-45 FDC.jpg
Views: 277
Size: 44.0 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Canada FDC 1490a-b (Was: 53 K/Dong) I sell for: 26 K/Dong
Name: Canada 1490a-b FDC.jpg
Views: 277
Size: 34.8 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1490c-d (Was: 59 K/Dong) I sell for: 29 K/Dong
Name: Canada 1490c-d FDC.jpg
Views: 278
Size: 36.9 KB


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1552a-b (Was: 55 K/Dong) I sell for: 28 K/Dong
Name: Canada 1552a-b FDC.jpg
Views: 277
Size: 38.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Canada FDC 1566a PBlk-UL Set of 4 (Was: 101 K/Dong) I sell for: 50 K/Dong
Name: Canada 1566a FDC PBlk-UL.jpg
Views: 282
Size: 50.2 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1573a Set of 4 (Was: 101 K/Dong) I sell for: 50 K/Dong
Name: Canada 1573a FDC Blk.jpg
Views: 286
Size: 45.2 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Canada FDC 1648z PBlk-UR (Was: 120 K/Dong) I sell for: 60 K/Dong
Name: Canada 1648z FDC PBlk-UR.jpg
Views: 277
Size: 59.2 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canada FDC 1738 (Was: 36 K/Dong) I sell for: 18 K/Dong
Name: Canada 1738 FDC.jpg
Views: 276
Size: 29.3 KB-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sold:
Canada FDC 1348a Set of 4

Canada FDC 1315a Set of 5

Canada FDC 1630 Year 1997

Canada FDC 1755a-c Set of 3
Canada FDC 1755d-f Set of 3
Canada FDC 1755g-i Set of 3

Canada FDC 1566a

Canada FDC 1668a PBlk-UR Set of 4
Canada FDC 1672z PBlk

Canada FDC 1494a Set of 4
Canada FDC 1526a Set of 2

Canada FDC 0888z PBlb
Canada FDC 0889z PBlk
Canada FDC 0913
Canada FDC 0979
Canada FDC 1012z PBlk
Canada FDC 1038
Canada FDC 1118
Canada FDC 1119
Canada FDC 1120
Canada FDC 1144a Blk Set of 4
Canada FDC 1203
Canada FDC 1254
Canada FDC 1490e-f
Canada FDC 1516
Canada FDC 1545
Canada FDC 1552e-f
Canada FDC 1602
Canada FDC 1604c-d
Canada FDC 1604e-f
Canada FDC 1635
Canada FDC 1747/49 Set of 3
Canada FDC 1754
Canada FDC 1763a Set of 2
Canada FDC 2107
Canada FDC 2155

Canada FDC 1419
Canada FDC 1460z
Canada FDC 1722
FDC #47 Canada-7 (-50% Discounted)

************ Liquidation sale************

All the following First Day Covers (FDC) are sold with a discount of 50% (half price).

You can buy any quantity.


Please order with the full description line.

For example: Canada FDC 1293 (Was: 31 K/Dong) I sell for: 16 K/Dong


Price 16K/Dong: 16,000 Viet Dong


If mailing is required, Postage is extra.

Thank you
Biahoi


======================================
In order to see the description for each stamp, lookup at this address and click the stamp.

(Year 1990) Canada FDC 1293 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030314_e.html

(Year 1991) Canada FDC 1310 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030316_e.html

(Year 1992) Canada FDC 1403a to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030318_e.html

(Year 1993) Canada FDC 1460z to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030401_e.html

(Year 1994) Canada FDC 1516 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030403_e.html

(Year 1995) Canada FDC 1545 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030405_e.html

(Year 1996) Canada FDC 1602 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030408_e.html

(Year 1997) Canada FDC 1630 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030411_e.html

(Year 1998) Canada FDC 1722 to
http://www.collectionscanada.gc.ca/a...7030414_e.html
------------------------------------------------------------------------------------
Country----Scott #-----------------Price $K/Dong

------------------------------------------------------------------------------------
Canada FDC 1293 (Was: 31 K/Dong) I sell for: 16 K/Dong
Name: Canada 1293 FDC.jpg
Views: 287
Size: 31.1 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1294/96 Set of 3 (Was: 90 K/Dong) I sell for: 45 K/Dong
Name: Canada 1294-96 FDC.jpg
Views: 287
Size: 37.0 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1297 (Was: 29 K/Dong) I sell for: 14 K/Dong
Name: Canada 1297 FDC.jpg
Views: 283
Size: 35.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Canada FDC 1316 (Was: 31 K/Dong) I sell for: 16 K/Dong
Name: Canada 1316 FDC.jpg
Views: 285
Size: 31.1 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1320a Set of 4 (Was: 89 K/Dong) I sell for: 44 K/Dong
Name: Canada 1320a FDC.jpg
Views: 285
Size: 34.6 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Canada FDC 1394 Pair of 2 (Was: 53 K/Dong) I sell for: 26 K/Dong
Name: Canada 1394 FDC.jpg
Views: 282
Size: 24.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1403a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong
Name: Canada 1403a FDC.jpg
Views: 280
Size: 42.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1406 (Was: 35 K/Dong) I sell for: 17 K/Dong
Name: Canada 1406 FDC.jpg
Views: 286
Size: 33.0 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1440a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong
Name: Canada 1440a FDC.jpg
Views: 284
Size: 45.8 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1443/45 Set of 3 (Was: 90 K/Dong) I sell for: 45 K/Dong
Name: Canada 1443-45 FDC.jpg
Views: 277
Size: 44.0 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Canada FDC 1490a-b (Was: 53 K/Dong) I sell for: 26 K/Dong
Name: Canada 1490a-b FDC.jpg
Views: 277
Size: 34.8 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1490c-d (Was: 59 K/Dong) I sell for: 29 K/Dong
Name: Canada 1490c-d FDC.jpg
Views: 278
Size: 36.9 KB


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1552a-b (Was: 55 K/Dong) I sell for: 28 K/Dong
Name: Canada 1552a-b FDC.jpg
Views: 277
Size: 38.5 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Canada FDC 1566a PBlk-UL Set of 4 (Was: 101 K/Dong) I sell for: 50 K/Dong
Name: Canada 1566a FDC PBlk-UL.jpg
Views: 282
Size: 50.2 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada FDC 1573a Set of 4 (Was: 101 K/Dong) I sell for: 50 K/Dong
Name: Canada 1573a FDC Blk.jpg
Views: 286
Size: 45.2 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Canada FDC 1648z PBlk-UR (Was: 120 K/Dong) I sell for: 60 K/Dong
Name: Canada 1648z FDC PBlk-UR.jpg
Views: 277
Size: 59.2 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canada FDC 1738 (Was: 36 K/Dong) I sell for: 18 K/Dong
Name: Canada 1738 FDC.jpg
Views: 276
Size: 29.3 KB-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sold:
Canada FDC 1348a Set of 4

Canada FDC 1315a Set of 5

Canada FDC 1630 Year 1997

Canada FDC 1755a-c Set of 3
Canada FDC 1755d-f Set of 3
Canada FDC 1755g-i Set of 3

Canada FDC 1566a

Canada FDC 1668a PBlk-UR Set of 4
Canada FDC 1672z PBlk

Canada FDC 1494a Set of 4
Canada FDC 1526a Set of 2

Canada FDC 0888z PBlb
Canada FDC 0889z PBlk
Canada FDC 0913
Canada FDC 0979
Canada FDC 1012z PBlk
Canada FDC 1038
Canada FDC 1118
Canada FDC 1119
Canada FDC 1120
Canada FDC 1144a Blk Set of 4
Canada FDC 1203
Canada FDC 1254
Canada FDC 1490e-f
Canada FDC 1516
Canada FDC 1545
Canada FDC 1552e-f
Canada FDC 1602
Canada FDC 1604c-d
Canada FDC 1604e-f
Canada FDC 1635
Canada FDC 1747/49 Set of 3
Canada FDC 1754
Canada FDC 1763a Set of 2
Canada FDC 2107
Canada FDC 2155

Canada FDC 1419
Canada FDC 1460z
Canada FDC 1722Hình Đính Kèm
File Type: jpg Canada 1310 FDC.jpg (27.2 KB, 180 lần tải)
File Type: jpg Canada 1315a FDC Set5.jpg (49.4 KB, 187 lần tải)
File Type: jpg Canada 1348a FDC Blk.jpg (44.0 KB, 185 lần tải)
File Type: jpg Canada 1407a FDC SS.jpg (45.5 KB, 182 lần tải)
File Type: jpg Canada 1412a FDC Setof5.jpg (29.8 KB, 204 lần tải)
File Type: jpg Canada 1419 FDC.jpg (40.4 KB, 284 lần tải)
File Type: jpg Canada 1431a FDC Set of 12.jpg (45.4 KB, 205 lần tải)
File Type: jpg Canada 1452-54 FDC Set of 3.jpg (42.3 KB, 194 lần tải)
File Type: jpg Canada 1460z FDC PBlk.jpg (42.7 KB, 196 lần tải)
File Type: jpg Canada 1465a FDC Set5.jpg (48.7 KB, 209 lần tải)
File Type: jpg Canada 1466 FDC.jpg (41.7 KB, 202 lần tải)
File Type: jpg Canada 1480-83 FDC.jpg (33.6 KB, 172 lần tải)
File Type: jpg Canada 1489a FDC Setof5.jpg (29.3 KB, 177 lần tải)
File Type: jpg Canada 1490e-f FDC.jpg (34.9 KB, 269 lần tải)
File Type: jpg Canada 1494a FDC.jpg (45.9 KB, 227 lần tải)
File Type: jpg Canada 1516 FDC.jpg (36.4 KB, 263 lần tải)
File Type: jpg Canada 1526a FDC Set of 2.jpg (37.5 KB, 228 lần tải)
File Type: jpg Canada 1545 FDC.jpg (40.9 KB, 260 lần tải)
File Type: jpg Canada 1552e-f FDC.jpg (43.9 KB, 260 lần tải)
File Type: jpg Canada 1602 FDC.jpg (40.0 KB, 260 lần tải)
File Type: jpg Canada 1604c-d FDC.jpg (46.1 KB, 264 lần tải)
File Type: jpg Canada 1604e-f FDC.jpg (47.1 KB, 265 lần tải)
File Type: jpg Canada 1630 FDC.jpg (33.9 KB, 174 lần tải)
File Type: jpg Canada 1635 FDC.jpg (45.4 KB, 261 lần tải)
File Type: jpg Canada 1668a FDC PBlk-UR.jpg (70.1 KB, 192 lần tải)
File Type: jpg Canada 1672z FDC.jpg (65.1 KB, 189 lần tải)
File Type: jpg Canada 1722 FDC.jpg (48.8 KB, 280 lần tải)
File Type: jpg Canada 1743-46 FDC Set of 4.jpg (45.2 KB, 188 lần tải)
File Type: jpg Canada 1747-49 FDC Set of 3.jpg (39.6 KB, 255 lần tải)
File Type: jpg Canada 1754 FDC.jpg (52.0 KB, 260 lần tải)
File Type: jpg Canada 1755a-c FDC Set of 3.jpg (56.4 KB, 180 lần tải)
File Type: jpg Canada 1755d-f FDC Set of 3.jpg (42.5 KB, 179 lần tải)
File Type: jpg Canada 1755g-i FDC Set of 3.jpg (50.3 KB, 182 lần tải)
__________________
Mr. Biahoi
Mr. Guy Labrosse

1. Họ và tên: Guy Labrosse
2. Số ĐT ở Vietnam: 0903 353721
3: Địa chỉ liên hệ: Montreal, Canada
I will leave HCM for Canada May 06th 2018
4. Email: guylabrosse2001@yahoo.ca
5. Số tài khoản Vietcombank: VCB 007.100.546.1479 Guy Labrosse
6. Số tài khoản Vietcombank: VCB 001.100.031.3439 Luong Van Trung

Bài được Biahoi sửa đổi lần cuối vào ngày 28-09-2018, lúc 20:38 Lý do: Register a sale
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn Biahoi vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
HuyNguyen (23-09-2016)
  #2  
Cũ 05-11-2016, 13:45
ledangdat ledangdat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 30-11-2013
Bài Viết : 34
Cảm ơn: 1
Đã được cảm ơn 45 lần trong 22 Bài
Mặc định

I want to buy : Canada FDC 1412a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong
My Name : Le Dang Dat
Add : No8B/42/66 Ngoc Lam street - Long bien District - Ha noi city - Viet Nam
Phone : 0914889879
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn ledangdat vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
Biahoi (11-11-2016)
  #3  
Cũ 20-06-2018, 22:45
phuthuytk21's Avatar
phuthuytk21 phuthuytk21 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 09-09-2011
Bài Viết : 71
Cảm ơn: 117
Đã được cảm ơn 454 lần trong 76 Bài
Mặc định

Hi Mr.Guy Labrosse
I wanna buy (Canada FDC 1440a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong)

Do you still have it?
__________________
Họ tên: Nguyễn Lâm Xuân Trang
Địa chỉ: hộp thư 127, bưu điện trung tâm sài gòn, tp HCM
Đề tài sưu tập: hoa Lys, đá và khoáng sản, trái cây
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn phuthuytk21 vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
Biahoi (21-06-2018)
  #4  
Cũ 21-06-2018, 02:32
Biahoi's Avatar
Biahoi Biahoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Hội viên Hữu nghị - CLB VIET STAMP
 
Ngày tham gia: 01-12-2008
Đến từ: HCM & Canada
Bài Viết : 587
Cảm ơn: 1,300
Đã được cảm ơn 1,252 lần trong 463 Bài
Mặc định I confirm your purchase of this/these items

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi phuthuytk21 Xem Bài
Hi Mr.Guy Labrosse
I wanna buy (Canada FDC 1440a Set of 5 (Was: 113 K/Dong) I sell for: 56 K/Dong)

Do you still have it?Yes I do have it. Actually I have 2 of them for sale.
I am still in Canada but when I return at the end of November I will inform you.Hi,
I confirm your purchase of this/these items:
Canada FDC 1440a Set of 5

Your total cost for this purchase is 56,000 Dong.

If mailing is required, Postage is extra.
Postage is 10,000 Dong in HCM, or 15,000 Dong other city in Vietnam.

Thank you very much,
Biahoi
__________________
Mr. Biahoi
Mr. Guy Labrosse

1. Họ và tên: Guy Labrosse
2. Số ĐT ở Vietnam: 0903 353721
3: Địa chỉ liên hệ: Montreal, Canada
I will leave HCM for Canada May 06th 2018
4. Email: guylabrosse2001@yahoo.ca
5. Số tài khoản Vietcombank: VCB 007.100.546.1479 Guy Labrosse
6. Số tài khoản Vietcombank: VCB 001.100.031.3439 Luong Van Trung

Bài được Biahoi sửa đổi lần cuối vào ngày 21-06-2018, lúc 02:36
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
  #5  
Cũ 04-08-2018, 08:23
Biahoi's Avatar
Biahoi Biahoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Hội viên Hữu nghị - CLB VIET STAMP
 
Ngày tham gia: 01-12-2008
Đến từ: HCM & Canada
Bài Viết : 587
Cảm ơn: 1,300
Đã được cảm ơn 1,252 lần trong 463 Bài
Mặc định I think all members should also be very happy,

Hello to all members,
I am very happy we are back online.
I think all members should also be very happy,
Biahoi
Mr Guy
__________________
Mr. Biahoi
Mr. Guy Labrosse

1. Họ và tên: Guy Labrosse
2. Số ĐT ở Vietnam: 0903 353721
3: Địa chỉ liên hệ: Montreal, Canada
I will leave HCM for Canada May 06th 2018
4. Email: guylabrosse2001@yahoo.ca
5. Số tài khoản Vietcombank: VCB 007.100.546.1479 Guy Labrosse
6. Số tài khoản Vietcombank: VCB 001.100.031.3439 Luong Van Trung
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
Trả lời

Tags
canada, fdc

Công Cụ
Hiển Thị Bài

Quyền hạn của Bạn trong mục này
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến:©2007-2018 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.