Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > TEM VIỆT TRUYỀN THỐNG > TEM lưu hành ở miền Nam Việt Nam trước 1975

TEM lưu hành ở miền Nam Việt Nam trước 1975 Gồm 2 thời kỳ: Tem Quốc gia Việt Nam / Tem Bảo Đại (1951 - 1954) & Tem Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975).

Trả lời
 
Công Cụ Hiển Thị Bài
  #1  
Cũ 19-04-2013, 14:18
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định Chia tay

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng được cầm trên tay những vật phẩm tâm huyết cả một đời người sưu tập. Lòng thấy vô cùng đau xót. Dù sao cũng chia sẻ tại đây những hình ảnh để mong rằng thế hệ sau, 1 lúc nào đó sẽ lại mang trở lại đất Việt.
Bộ "Postal history" vì quá đồ sộ, nên để dịp khác. Tôi đưa bộ tem không răng lên.

Name: 1.jpg
Views: 458
Size: 72.3 KB

Name: 2.jpg
Views: 459
Size: 73.9 KB

Name: 3.jpg
Views: 478
Size: 83.8 KB

Name: 4.jpg
Views: 464
Size: 84.8 KB

Name: 5.jpg
Views: 476
Size: 77.5 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
13 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), ktsmaikhuong (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), temhp88 (19-04-2013), temsong (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013), Tien (19-04-2013), tiny (20-04-2013), tranhungdn (20-04-2013), vnmission (19-04-2013)
  #2  
Cũ 19-04-2013, 14:21
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 6.jpg
Views: 462
Size: 69.7 KB

Name: 7.jpg
Views: 438
Size: 56.0 KB

Name: 8.jpg
Views: 474
Size: 69.4 KB

Name: 9.jpg
Views: 447
Size: 65.6 KB

Name: 10.jpg
Views: 451
Size: 76.4 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
8 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), temsong (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013), tiny (20-04-2013)
  #3  
Cũ 19-04-2013, 14:27
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 11.jpg
Views: 453
Size: 69.8 KB

Name: 12.jpg
Views: 438
Size: 63.2 KB

Name: 13.jpg
Views: 444
Size: 67.7 KB

Name: 14.jpg
Views: 462
Size: 70.5 KB

Name: 15.jpg
Views: 433
Size: 57.9 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
6 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013)
  #4  
Cũ 19-04-2013, 14:30
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 16.jpg
Views: 438
Size: 63.7 KB

Name: 17.jpg
Views: 448
Size: 62.1 KB

Name: 18.jpg
Views: 459
Size: 72.3 KB

Name: 19.jpg
Views: 453
Size: 65.4 KB

Name: 20.jpg
Views: 438
Size: 54.3 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
7 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013), tiny (20-04-2013)
  #5  
Cũ 19-04-2013, 14:33
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 21.jpg
Views: 463
Size: 69.6 KB

Name: 22.jpg
Views: 478
Size: 79.9 KB

Name: 23.jpg
Views: 478
Size: 63.5 KB

Name: 24.jpg
Views: 487
Size: 63.6 KB

Name: 25.jpg
Views: 477
Size: 68.2 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
5 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013)
  #6  
Cũ 19-04-2013, 14:35
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 26.jpg
Views: 521
Size: 85.7 KB

Name: 27.jpg
Views: 516
Size: 68.0 KB

Name: 28.jpg
Views: 500
Size: 89.0 KB

Name: 29.jpg
Views: 496
Size: 80.5 KB

Name: 30.jpg
Views: 519
Size: 77.4 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
6 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013)
  #7  
Cũ 19-04-2013, 14:38
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 31.jpg
Views: 449
Size: 79.4 KB

Name: 32.jpg
Views: 445
Size: 58.1 KB

Name: 33.jpg
Views: 445
Size: 70.5 KB

Name: 34.jpg
Views: 440
Size: 84.4 KB

Name: 35.jpg
Views: 451
Size: 75.9 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
6 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013)
  #8  
Cũ 19-04-2013, 14:40
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 36.jpg
Views: 434
Size: 74.9 KB

Name: 37.jpg
Views: 436
Size: 63.4 KB

Name: 38.jpg
Views: 438
Size: 77.3 KB

Name: 39.jpg
Views: 425
Size: 77.6 KB

Name: 40.jpg
Views: 438
Size: 75.5 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
7 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013), tiny (20-04-2013)
  #9  
Cũ 19-04-2013, 14:43
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 41.jpg
Views: 434
Size: 87.5 KB

Name: 42.jpg
Views: 436
Size: 86.5 KB

Name: 43.jpg
Views: 429
Size: 87.4 KB

Name: 44.jpg
Views: 427
Size: 85.7 KB

Name: 45.jpg
Views: 416
Size: 93.3 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
7 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013), tiny (20-04-2013)
  #10  
Cũ 19-04-2013, 14:45
tem-truyen-thong tem-truyen-thong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Tem Sống
 
Ngày tham gia: 01-05-2010
Bài Viết : 126
Cảm ơn: 193
Đã được cảm ơn 2,248 lần trong 155 Bài
Mặc định

Name: 46.jpg
Views: 429
Size: 78.5 KB

Name: 47.jpg
Views: 415
Size: 70.1 KB

Name: 48.jpg
Views: 431
Size: 74.3 KB

Name: 49.jpg
Views: 418
Size: 64.0 KB

Name: 50.jpg
Views: 427
Size: 83.4 KB
Trả Lời Kèm Trích Dẫn Bài Này
10 Thành viên sau đây nói lời CẢM ƠN bạn tem-truyen-thong vì đã gửi Bài viết hữu ích này:
dammanh (27-04-2013), Dat_stamp (21-04-2013), hat_de (19-04-2013), ktsmaikhuong (19-04-2013), New-Stamp (20-04-2013), Poetry (20-04-2013), temhp88 (19-04-2013), The smaller dragon (20-04-2013), tiny (20-04-2013), vnmission (19-04-2013)
Trả lời

Công Cụ
Hiển Thị Bài

Quyền hạn của Bạn trong mục này
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến:

Những Đề tài tương tự
Ðề Tài Người Tạo Đề Tài
Chuyên Mục
Trả Lời Bài Mới Nhất
Chia se tem cho anh em! stamp-history Trao đổi - Cần mua 17 24-07-2014 14:52
Chia sẻ 2013 The smaller dragon Sinh hoạt BAN CỐ VẤN 0 13-05-2013 04:20
Chia sẻ moclan Kiến thức trưng bày Tem 0 23-05-2012 14:37
Hà Nội ngày chia xa.... open Cuộc sống đó đây 0 23-06-2009 08:27
Cùng xem và chia sẻ Nguoitimduong Triết lý cuộc sống 2 27-05-2009 15:25©2007-2020 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.