Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Shop Tem: HongDuc08 (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=265)
-   -   Shop tem, FDC - VATICAN - TEM CHÚA (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=12643)

hongduc2008 05-04-2014 09:39

Shop tem, FDC - VATICAN - TEM CHÚA
 
Shop tem , FDC - VATICAN - TEM CHÚA

Vi mỗi thứ chỉ có 1 nên khi đã xác nhận mua thi các bạn mua sau vui lòng chọn tem mã số khác nhé, shop sẽ được cập nhật liên tục và tổng kết sau 1 tuần hoặc theo yêu cầu khách hàng

Các bạn thanh toán tiền và báo địa chỉ gởi hàng qua Shop hoạc tin nhắn di động, khi chuyển khoản xin quý khách vui lòng báo trước bằng mail hoặc DĐ hàng sẽ được chuyển trong vòng 2 ngày

Quý Khách mua trên 200k sẽ được miễn phí gởi hàng đãm bảo nhanh
phí gởi thư đãm bảo 10k
mua hàng trên 600k sẽ được giảm giá 10% + miễn phí gởi FAX nhanh


liên hệ:
Hồng Đức
Liên Lạc mobile: 0908338796
email: hongducstamp@gmail.com

chuyển khoản qua tài khoản
Ngân Hàng Đông Á: Trương Hồng Đức tk: 0101122387
Ngân Hàng Vietcombank: Trương Hồng Đức tk: 0071001484251


Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng

hongduc2008 05-04-2014 10:01

MS-VATICAN-006 - NHÀ THỜ FATIMA 1967 - 28K
http://i724.photobucket.com/albums/w...FATIMA1967.jpg


MS-VATICAN-007 - ĐỨC GIÁO HOÀNG VIẾNG THĂM BALAN 1966 - 42K
http://i724.photobucket.com/albums/w...tionPoland.jpg

MS-VATICAN-008 - THÁNH Saint Antonius 1960 - 36K
http://i724.photobucket.com/albums/w...ntAntonius.jpgMS-VATICAN-009 - 1969 Vatican - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w...969Vatican.jpg
MS-VATICAN-010 - 1970 Vatican - 36K
http://i724.photobucket.com/albums/w...970Vatican.jpg


MS-VATICAN-011 - 25 NĂM LIEN HIỆP QUỐC - ẢT STAMPS - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/ww248/hongduc/1.jpgMS-VATICAN-012 - 1968 - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1968.jpg


MS-VATICAN-013 -Lễ Phục sinh 1969 - 36K vuatem hết
http://i724.photobucket.com/albums/w...UCCHUATROI.jpg


MS-VATICAN-014 - KIẾN TRỨC DI SẢN VĂN HÓA - 42K
http://i724.photobucket.com/albums/w...ntrucdisan.jpgMS-VATICAN-015 - GIÁNG SINH 1966 - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w...NGSINH1966.jpg


MS-VATICAN-016 - ĐỨC MẸ & CHÚA HÀI ĐỒNG - 42K - vuatem hết
http://i724.photobucket.com/albums/w...ICAN/DUCME.jpgMS-VATICAN-017 - ĐỨC MẸ & CHÚA HÀI ĐỒNG - 36K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1956.jpgMS-VATICAN-018 - 1973 - 28K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1973.jpgMS-VATICAN-019 - Giáng Sinh - 26K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1966.jpg


MS-VATICAN-020 - vatican 1962- 38K - vuatem hết
http://i724.photobucket.com/albums/w...ANCITY1962.jpgMS-VATICAN-021 - VATICAN CITY: 1963 GIÁO HOÀNG POPE JOHN XXIII - 22
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1963.jpg


MS-VATICAN-022 - VATICAN CITY: 1962 - 26K
http://i724.photobucket.com/albums/w...-THIENTHAN.jpg
MS-VATICAN-023 - VATICAN CITY: 1973 - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w.../1973-CHUA.jpgMS-VATICAN-024 - VATICAN 1971- TEM PHỔ THÔNG AIRMAIL - 42K
http://i724.photobucket.com/albums/w...IRMAIL1973.jpgMS-VATICAN-025 - VATICAN 1971- THÁNH Dominicus Guzman - 42K
http://i724.photobucket.com/albums/w...OOFGUZMAN-.jpg
MS-VATICAN-026 - VATICAN CITY: 1972 - KỶ NIỆM 2 NHÀ SOẠN NHẠC LỪNG DANH CỦA GIÁO HỘI : ORIONE & PEROSI - 26K
http://i724.photobucket.com/albums/w...972-NHACSI.jpgMS-VATICAN-027 - VATICAN CITY: 1969 - Đức Giáo Hoàng - BẢN ĐỒ & Nhà thờ - 28K
http://i724.photobucket.com/albums/w...ANCITY1969.jpg


MS-VATICAN-028 VATICAN CITY: 1965 - Đức Giáo Hoàng PAUL VI - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w...AULVI-POPE.jpg

hongduc2008 05-04-2014 14:19

MS-VATICAN-029 VATICAN CITY: 1964 - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1964.jpg


MS-VATICAN-030 VATICAN CITY: 1971 - Mừng Thiên niên kỷ - 26k
http://i724.photobucket.com/albums/w...MILLENNIUM.jpg


MS-VATICAN-031 VATICAN CITY: 1969 EUROPA- 22k
http://i724.photobucket.com/albums/w...69-vatican.jpg


MS-VATICAN-032 VATICAN CITY: 1963 ĐỨC GIÁO HOÀNG Paul VI - 38K
http://i724.photobucket.com/albums/w.../1963-4TEM.jpg


MS-VATICAN-033 VATICAN CITY: 1964 Nocholas Cusanus - 28K
http://i724.photobucket.com/albums/w...lasCusanus.jpg


MS-VATICAN-034 VATICAN CITY: 1967 - 38K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1967.jpg

MS-VATICAN-035 VATICAN CITY: 1967 - 29K
http://i724.photobucket.com/albums/w...AN/1962-V1.jpgMS-VATICAN-036 VATICAN CITY: 1963 - bộ tem trống ghế Giáo Hoàng - 38K - vuatem hết
http://i724.photobucket.com/albums/w...N/1963-KEY.jpg

Con tem trên sẽ được sử dụng cho đến khi Giáo hoàng mới được bầu lên
Truyền thống phát hành tem kỷ niệm dịp "Sede Vacante" có từ năm 1939.MS-VATICAN-037 VATICAN CITY: 1961 - Giáng Sinh - 32K
http://i724.photobucket.com/albums/w...istmas1961.jpgMS-VATICAN-038 VATICAN CITY: 1962 Chân dung Thánh Nử Paulina M. Jaricot - 22k
http://i724.photobucket.com/albums/w...naMJaricot.jpg


MS-VATICAN-039 VATICAN CITY: 1972 - 32k
http://i724.photobucket.com/albums/w...-VATICAN/9.jpgMS-VATICAN-040 ĐỨC GIÁO HOÀNG Pius X - 42
http://i724.photobucket.com/albums/w...3PopePiusX.jpg


MS-VATICAN-041 - VATICAN CITY: 1964 ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE PAUL VI- 22
http://i724.photobucket.com/albums/w...OPEPAULVI-.jpgMS-VATICAN-042 - VATICAN CITY: 1974 HỘI HỌA- 39K
http://i724.photobucket.com/albums/w...ANCITY1974.jpgMS-VATICAN-043 - VATICAN CITY: 1959 KỶ NIỆM TRẠM PHÁT SÓNG RADIO 22K
http://i724.photobucket.com/albums/w...StationMNH.jpgMS-VATICAN-044 - VATICAN CITY: 1967 Thánh Peter & Thánh Paul (Thánh Phêrô & Thánh Phaolô ) - 42k
http://i724.photobucket.com/albums/w...THANHPHEDO.jpg
MS-VATICAN-045 - VATICAN CITY: 1965 - - DANTE- DIVINE COMEDY - 39k
Dante một Chính khách Ý nhà thơ ,nhà lý luận ngôn ngữ thời Trung cổ
http://i724.photobucket.com/albums/w...VINECOMEDY.jpg


MS-VATICAN-046 - VATICAN CITY: 1973 - CHỦ ĐỀ TÔN GIÁO - GIÁO HỘI - 48k
http://i724.photobucket.com/albums/w.../1973-4tem.jpg

hoavienquanbl 05-04-2014 17:58

Vatican 036

KTS 05-04-2014 20:40

MS-VATICAN-039 VATICAN CITY: 1972 - 32k

hongduc2008 06-04-2014 08:31

Xác nhận mua hàng

Hoavienquanbl
MS-VATICAN-036 VATICAN CITY: 1963 - bộ tem trống ghế Giáo Hoàng - 38K

Anh KTS
MS-VATICAN-039 VATICAN CITY: 1972 - 32k

Chúc Mọi người Chúa Nhật đầy vui vẻ
thanks
HongDuc

hongduc2008 06-04-2014 22:43

MS-VATICAN-048 - VATICAN CITY: 1963 - CÁC TÁC PHẪM CỦA HỌA SĨ VỈ ĐẠI Raphael - 60k
http://i724.photobucket.com/albums/w...ampRaphael.jpg


MS-VATICAN-049 - VATICAN CITY: 1966 - CÁC TÁC PHẪM DIÊU KHÁC CỔ VATICAN- 80k
http://i724.photobucket.com/albums/w.../1966-ART1.jpg


MS-VATICAN-050 - VATICAN 1959 St. Casimir Palace - 38K
http://i724.photobucket.com/albums/w...TICAN/1959.jpg


MS-VATICAN-051 - VATICAN 1964 Đức Giáo Hoàng Paul VI Viếng thăm ẤN ĐỘ - 38K
http://i724.photobucket.com/albums/w...lVItoIndia.jpgMS-VATICAN-052 - VATICAN 1951 - kỶ NIỆM 100 NĂM TỜ BÁO VATICAN - LOsservatore Romano - 38K
http://i724.photobucket.com/albums/w...no100thMNH.jpg


MS-VATICAN-053 - VATICAN 1952 - Đền Thánh Phaolô ở Rôma - 48K
http://i724.photobucket.com/albums/w...ivalinRome.jpgMS-VATICAN-054 - VATICAN 1953 - Cái chết của Thánh Patrick - 38k
http://i724.photobucket.com/albums/w...fStPatrick.jpg


MS-VATICAN-055 - 1972 KỶ NIỆM CHỦ ĐỀ TÔN GIÁO - 46k
http://i724.photobucket.com/albums/w...AN/vatican.jpg


MS-VATICAN-056 - 1971 - 28k
http://i724.photobucket.com/albums/w...adoRuffini.jpg

hongduc2008 07-04-2014 14:54

Đức Giáo hoàng Gioan XXIII (Tiếng Latinh: Ioannes PP. XXIII; tiếng Ý: Giovanni XXIII, tên khai sinh: Angelo Giuseppe Roncalli, 25 tháng 11 năm 1881 – 3 tháng 6 năm 1963) là vị Giáo hoàng thứ 261 của Giáo hội Công giáo Rôma. Theo niên giám Tòa Thánh năm 2003 xác định ngày ngày đắc cử Giáo hoàng là ngày 28 tháng 10 năm 1958, đăng quang ngày 8 tháng 11 và kết thúc triều đại của mình vào ngày 3 tháng 6 năm 1963.
Ông là người đã triệu tập Công đồng Vatican II (1962 - 1965 nhưng không thể sống tiếp để hoàn tất nó khi qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963. Ông cùng với Giáo hoàng Piô IX được phong chân phước vào ngày 3 tháng 9 năm 2000 bởi Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Người ta thường gọi ông là "Ðức Giáo hoàng Gioan Nhân hậu", và ông cũng là con cái của Thánh Phanxicô, khi ông gia nhập Dòng Ba lúc còn là một chủng sinh. Vị Giáo hoàng khiêm tốn này thường bắt chước lời của ông Giuse ở Ai Cập (Cựu Ước) chào hỏi các thành viên của Dòng Ba Phanxicô: "Tôi là Giuse, người anh em của quý vị."

huybh 09-05-2014 03:53

MS-FDCVATICAN-129- - VATICAN CITY: 1963 - Lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI - 66k
MS-FDCVATICAN-133 - VATICAN CITY: 1963 - Đức Giáo Hoàng Phaolô VI - 36k
MS-FDCVATICAN-134 - VATICAN CITY: 1963 - bộ tem trống ghế Giáo Hoàng - 46K
MS-FDCVATICAN-135- - VATICAN CITY: 1963 - Lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI - 39k
MS-FDCVATICAN-136- - VATICAN CITY: 1963 -Đức Giáo hoàng Gioan XXIII - 36K
MS-FDCVATICAN-123-- 86k Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Ngoc_tg 09-05-2014 08:21

Tôi đặt 121,122 (có gửi tin nhắn qua ĐT)


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:46.

©2007-2021 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.