Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Trưng bày CÁC VẬT PHẨM SƯU TẬP KHÁC (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=97)
-   -   BỘ SƯU TẬP BƯU THIẾP BẮC NAM (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=13541)

temcaphe 10-04-2015 20:26

BỘ SƯU TẬP BƯU THIẾP BẮC NAM
 
Xin chào Vietstamp,
temcaphe xin chia sẽ hình ảnh bộ sưu tập Bưu thiếp Bắc Nam.

https://farm8.staticflickr.com/7596/...9ea80253_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7647/...517ed0aa_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8795/...2b495f31_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7606/...0ee71bb3_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7657/...399af81b_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7609/...901a5470_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7606/...5336c773_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8685/...9dcfb055_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7695/...be674b3b_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7707/...508dbd26_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7663/...25fe291b_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7724/...87d970f7_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7721/...37f66050_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8813/...67272e05_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7711/...a3bd208d_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8696/...b163a969_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8806/...d5e9c955_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8687/...7b7debd0_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7660/...67104eba_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8764/...1c778d6b_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8744/...b8b64807_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7672/...95268630_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7707/...88503bf8_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7711/...95268630_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8761/...86dd4a0f_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8787/...18a57548_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7711/...cc825149_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8813/...f16a5945_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7653/...6d0f9cbb_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7605/...e35667ea_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7624/...81758b6c_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7622/...5ef2cd2c_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7690/...48cd5c7b_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8824/...0a42a033_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8755/...0663f4e9_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8786/...8cd704b5_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8708/...55f7f631_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8708/...55f7f631_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7701/...1c23e886_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7723/...f540640b_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8728/...69af18e2_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7685/...ba453816_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7678/...ff07a395_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7598/...fbaf1a8e_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7635/...5f45dd14_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8812/...03bdacea_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7671/...a839313b_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7640/...ef4d610e_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7725/...d8748e5e_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8205/...74f643b1_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8338/...955d0ba7_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8340/...a5804ce5_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8697/...123f4183_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8689/...8c0c1836_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7597/...2d62009e_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7597/...2d62009e_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7599/...ea99a4cd_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8731/...307b8678_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7634/...9302d7c7_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7671/...775d070e_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7598/...65f316da_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7716/...0601b8be_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8784/...ce8c3d3c_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7716/...d8bb3cb5_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7616/...404ce9df_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8727/...a3fca978_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8798/...d9f72523_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8750/...aefe10dc_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7652/...185bc255_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8728/...4340ba98_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7675/...e29de4b2_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8773/...2122ed24_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7629/...b0930319_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8797/...3a285ab5_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8723/...0e378f6a_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7662/...869ceab9_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7599/...510d0e2b_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7700/...4874f8c6_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7643/...771373f5_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8776/...7dc26d37_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8691/...36248431_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8738/...3607f999_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8759/...7d0dcc20_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7706/...5228ec56_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7635/...f7864a38_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7606/...5efba1f5_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7587/...924e6d64_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7587/...924e6d64_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8772/...ffc90136_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8724/...b77b3304_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8795/...2a96c379_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7590/...d3136afb_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8753/...e0c28e76_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8738/...8ef33859_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8689/...65a7564c_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7705/...62e316fe_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7705/...62e316fe_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7684/...c27f9872_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8715/...b9c203fb_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8818/...7a8f71f4_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8691/...f8f07895_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8746/...c64c4a98_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7584/...b9391f55_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8778/...21ed80be_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8706/...1581f83d_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8691/...e22e868e_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7721/...1e1631cb_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7619/...9c50e042_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8803/...47f9b851_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8754/...f682b9c1_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7594/...9a9ee9d9_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7709/...8cb98cfa_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8777/...c7194266_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7683/...b31da8c9_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7634/...9cbf6c9f_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7672/...caf39515_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8729/...43456078_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8729/...43456078_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7693/...7e778065_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7689/...9ec4ce8b_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8701/...784f9953_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7589/...a9b111bb_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8712/...029274ac_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8736/...b215eb93_b.jpg

HanParis 11-04-2015 01:36

Cám ơn bạn Tem Cà Phê. Không biết quán nằm ở đâu mà vừa uống cà phê vừa có thể nghía bưu ảnh xưa thời Nam Bắc phân chia. :D Tài hiệu quý hiếm. Có mộc mà chả thấy dán tem nhỉ? Nếu có thể bạn cho xem mặt bên kia nhé!

temcaphe 11-04-2015 13:26

Chào bạn, bưu thiếp BN không có cái nào dán tem, và được gửi trong giai đoạn đất chia đôi. thông tin trên bưu thiếp để ngỏ để kiểm duyệt.


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:52.

©2007-2022 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.